elektroenergeti ka ELEKTROENERGETIKA NA ELEKTRONSKOM FAKULTETU U NIU

  • Slides: 12
Download presentation
elektroenergeti ka ELEKTROENERGETIKA NA ELEKTRONSKOM FAKULTETU U NIŠU http: //energetika. elfak. ni. ac. rs

elektroenergeti ka ELEKTROENERGETIKA NA ELEKTRONSKOM FAKULTETU U NIŠU http: //energetika. elfak. ni. ac. rs

elektroenergetika Elektronski fakultet u Nišu Katedra za elektroenergetiku ¾ Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu,

elektroenergetika Elektronski fakultet u Nišu Katedra za elektroenergetiku ¾ Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu, A. Medvedava 14, 18 000 Niš, Srbija ¾postoji 55 godina ¾ima oko 200 nastavnika i saradnika ¾upisuje 480 studenata na osnovnim, 270 na master i 100 na doktorskim studijama ¾ Katedra za energetiku jedna od 6 katedri ¾Ima 7 nastavnika i 7 asistenata http: //energetika. elfak. ni. ac. rs Elektronski fakultet u Nišu

elektroenergetika Laboratorije Katedre za elektroenergetiku ¾ Laboratorija za elektroenergetske mreže ¾ Laboratorija za elektroenergetska

elektroenergetika Laboratorije Katedre za elektroenergetiku ¾ Laboratorija za elektroenergetske mreže ¾ Laboratorija za elektroenergetska postrojenja i tehniku zaštite ¾ Laboratorija za električne mašine i elektromotorne pogone ¾ Laboratorija za električne mašine ¾ Laboratorija za električne instalacije i osvetljenje http: //energetika. elfak. ni. ac. rs Elektronski fakultet u Nišu

elektroenergetika Grupa laboratorija za elektroenergetske mreže i elektroenergetska postrojenja i tehniku zaštite Aktivnosti usmerene

elektroenergetika Grupa laboratorija za elektroenergetske mreže i elektroenergetska postrojenja i tehniku zaštite Aktivnosti usmerene ka distributivnim preduzećima: - studije proračuna gubitaka i predlog mera za smanjenje - modelovanje opterećenja potrošnje (CIGRE WG C 4. 605) - studije optimalne automatizacije SN distributivnih mreža - procena preostalog životnog veka SN kablova - teorija odlučivanja u Smart Grid okruženju, električna vozila, obnovljivi izvori - praćenje atmosferskih pražnjenja antenom koja deo LINET mreže (DAAD)

elektroenergetika Grupa laboratorija za elektroenergetske mreže i elektroenergetska postrojenja i tehniku zaštite Demonstraciono postrojenje

elektroenergetika Grupa laboratorija za elektroenergetske mreže i elektroenergetska postrojenja i tehniku zaštite Demonstraciono postrojenje za automatizaciju SN mreže sa 4 rastavna elementa: - reklozer - vakuumski prekidać - SF 6 sklopka - linijski rastavljač Upravljanje rastavnim elementima preko kontrolnih jedinica koje sa SCADA sistemom povezane radio vezom

elektroenergetika Grupa laboratorija za elektroenergetske mreže i elektroenergetska postrojenja i tehniku zaštite Aktivnosti usmerene

elektroenergetika Grupa laboratorija za elektroenergetske mreže i elektroenergetska postrojenja i tehniku zaštite Aktivnosti usmerene ka korisnicima električne energije: - merenje i analiza kvaliteta isporučene električne energije - izbor i dimenzionisanje uređaja za kompenzaciju reaktivne snage - analiza potrošnje i predlog mera za efikasno korišćenje el. energije Najvažnija oprema: - uredjaj za ispitivanje releja OMICRON CMC 356 - analizator snage ZES ZIMMER LMG 450 - d. Space razvojni sistem - digitalni i statički releji

elektroenergetika Grupa laboratorije za elektromotorne pogone i vuču i električne mašine Naučne aktivnosti obuhvataju

elektroenergetika Grupa laboratorije za elektromotorne pogone i vuču i električne mašine Naučne aktivnosti obuhvataju primenjena istraživanja iz oblasti: § regulisanih pogona sa DTC i FOC upravljanjem: §primena kliznih režima za upravljanje, rapid prototyping uz pomoć Matlab i d. Space razvojnog sistema, § uticaja propada napona i nesimetrije napajanja, § optimizacije potrošnje električne energije u regul. pogonima

elektroenergetika Grupa laboratorije za elektromotorne pogone i vuču i električne mašine Primenjena istraživanja i

elektroenergetika Grupa laboratorije za elektromotorne pogone i vuču i električne mašine Primenjena istraživanja i iz oblasti: §razvoja sistema za nadzor i upravljanje potrošnjom električne energije (u saradnji sa IRC , , Alfatec” Niš), § uticaja malih vetro- i hidrogeneratora na distributivnu mrežu § optimizacije rada višemotornih pogona.

elektroenergetika Grupa laboratorije za elektromotorne pogone i vuču i električne mašine Stručne aktivnosti usmerene

elektroenergetika Grupa laboratorije za elektromotorne pogone i vuču i električne mašine Stručne aktivnosti usmerene ka industrijskim korisnicima: § projektovanje, izvođenje, nadzor nad izvođenjem i puštanje u rad industrijskih objekata vodoprivrede, rudarstva, mašinogradnje, hemijske industrije, cementare, termoelektrane (regulisani elektromotorni pogoni, PLC sistemi, NN razvod, projekti energetske efikasnosti). § reference: Fabrika šećera AD - Senta, Тermoelektrana – Bitolj, Makedonija, Cementara BFC La. Farge - Beočin, Setec – Austria, EPS PK Kolubara – Kolubara, Tigar Tyres itd.

elektroenergetika Grupa laboratorije za elektromotorne pogone i vuču i električne mašine Najznačajnija oprema: §

elektroenergetika Grupa laboratorije za elektromotorne pogone i vuču i električne mašine Najznačajnija oprema: § d. Space DS 1103 i DS 1104 razvojni sistemi sa Danfoss pretvaračima, Texas Instruments razvojni sistemi (AC i PMSM), veći broj komercijalnih AC i DC pretavarača, § mereni uređaji obrtnog momenta (HBM), vibracija (Brüel & Kjær), osciloskopi, analizatori napajanja, NI merno akvizicioni sistemi, § simulatori motornog opterećenja, § ispitno–razvojni sistem sa sinhronom mašinom 12 k. VA.

elektroenergetika Laboratorija za električne instalacije i osvetljenje Osnovne aktivnosti: - merenje osvetljenosti i sjajnosti

elektroenergetika Laboratorija za električne instalacije i osvetljenje Osnovne aktivnosti: - merenje osvetljenosti i sjajnosti površina, merenje trihromatskih karakteristika svetlosti i temperature boje, analiza kvaliteta osvetljenja, merenje raspodele svetlosne jačine svetiljki dimenzije do 40 cm, projektovanje osvetljenja sportskih objekat itd. Najznačajnija fotometrijska oprema: - LMT System Photometer S 1000 B sa fotomet. glavom SP 30 SOT i Straylight tubom - LMT Illuminance Meter B 510 sa fotometrijskom glavom P 30 SC 0, - CS 200 Portable 40 Channel Chroma Meter Measurement System, - LMK exterior Imaging Photometer Measurement System.

elektroenergetika Hvala na pažnji lidija. korunovic@elfak. ni. ac. rs 12

elektroenergetika Hvala na pažnji lidija. korunovic@elfak. ni. ac. rs 12