Kaj je digitalna knjinica Kaj je knjinica Kaj

  • Slides: 18
Download presentation
Kaj je digitalna knjižnica

Kaj je digitalna knjižnica

Kaj je knjižnica?

Kaj je knjižnica?

Kaj je knjižnica? • Zbirka (gradivo)? Vsaka? Pogoji? • Katalog? • Stavba? • Delovna

Kaj je knjižnica? • Zbirka (gradivo)? Vsaka? Pogoji? • Katalog? • Stavba? • Delovna organizacija? • Knjižničarji? • Ljudje (knjižničarji in uporabniki)? • Storitve?

Digitalna knjižnica Tudi • Elektronska • Virtualna • Brez zidov • Hibridna

Digitalna knjižnica Tudi • Elektronska • Virtualna • Brez zidov • Hibridna

Kaj je digitalna knjižnica?

Kaj je digitalna knjižnica?

Kaj je digitalna knjižnica? • Digitalno gradivo (digitalni objekti) – Izvorno digitalni – Digitalizirani

Kaj je digitalna knjižnica? • Digitalno gradivo (digitalni objekti) – Izvorno digitalni – Digitalizirani • Metapodatki • Zasnova in arhitektura • Organizacija • Knjižničarji • Ljudje (uporabniki in knjižničarji) • Storitve

? Knjižnica • Zbirka (gradivo) • Katalog • Stavba • Institucija • Knjižničarji •

? Knjižnica • Zbirka (gradivo) • Katalog • Stavba • Institucija • Knjižničarji • Ljudje (knjižničarji in • uporabniki) Storitve Digitalna knjižnica • Digitalno gradivo • Metapodatki • Zasnova/arhitektura • Institucija • Knjižničarji • Ljudje (knjižničarji in • uporabniki) Storitve

Borgman: “From Gutenberg to the GII” • 3 C: Content, Collection, Communities (vsebina, zbirka,

Borgman: “From Gutenberg to the GII” • 3 C: Content, Collection, Communities (vsebina, zbirka, skupnost) • Področje DK gradi na izkušnjah in raziskavah: sistemi za poizvedovanje, podatkovne zbirke, vmesniki, računalniška omrežja, avtomatizacija knjižnic, katalogizacija, študije uporabnikov…

Ena od definicij Digitalna knjižnica je organizirana in usmerjena zbirka digitalnih objektov (besedilnih, slikovnih,

Ena od definicij Digitalna knjižnica je organizirana in usmerjena zbirka digitalnih objektov (besedilnih, slikovnih, video, zvočnih) skupaj z metodami dostopa in poizvedovanja ter postopki selekcije, ustvarjanja, organizacije, vzdrževanja in sodelovanja. (Witten & Bainbridge)

Druga definicija Digitalna knjižnica je organizacija, ki daje na voljo resurse, vključno z osebjem,

Druga definicija Digitalna knjižnica je organizacija, ki daje na voljo resurse, vključno z osebjem, za selekcijo, strukturiranje, omogočanje dostopa, interpretacijo, razširjanje, prezervacijo in zagotavljanje trajne uporabnosti zbirk digitalnih del tako, da so te enostavno in gospodarno dostopne predvideni uporabniški skupini. (Waters)

Pomembni poudarki Digitalna knjižnica: • Vsebuje digitalne objekte (besedilo, slike, zvok in kombinacije) •

Pomembni poudarki Digitalna knjižnica: • Vsebuje digitalne objekte (besedilo, slike, zvok in kombinacije) • Vsebuje metapodatke o objektih • Vključuje (računalniška) orodja za izgradnjo DK • Vključuje orodja za poizvedovanje • Omogoča oddaljeni dostop • Ima ciljno populacijo (=služi nekemu namenu) • Potrebuje usposobljeno osebje in ustrezno infrastrukturo ter izdelane organizacijske postopke

T. Saracevic Professor dr. sc. Tatjana Aparac-Jelusic, University of Zadar, Croatia

T. Saracevic Professor dr. sc. Tatjana Aparac-Jelusic, University of Zadar, Croatia

Primeri?

Primeri?

Primeri • COBISS • d. Lib • Gallica • The European Library Je katalog

Primeri • COBISS • d. Lib • Gallica • The European Library Je katalog digitalna knjižnica? Je splet digitalna knjižnica?

Izraz ‘digitalna knjižnica’ je pogosto uporabljen kot krovni izraz za skupino različnih aktivnosti in

Izraz ‘digitalna knjižnica’ je pogosto uporabljen kot krovni izraz za skupino različnih aktivnosti in storitev

Digitalne knjižnice so globalen pojav • Vključene so različna znanstvena področja in institucije •

Digitalne knjižnice so globalen pojav • Vključene so različna znanstvena področja in institucije • Različni raziskovalni programi in projekti • Praktičen razvoj (knjižnice in drugi) • Uporaba se dramatični povečuje • Učinki?

Spet revolucija? • Digitalni informacijski viri • Distribuiran dostop • Stalna dostopnost virov od

Spet revolucija? • Digitalni informacijski viri • Distribuiran dostop • Stalna dostopnost virov od povsod • Nove storitve • Drugačni poslovni modeli • Zaščita avtorskih pravic • Zahteve po novih kompetencah

Michael Lesk • Ali vsi želimo vse informacije na zaslonu? – Če da, ali

Michael Lesk • Ali vsi želimo vse informacije na zaslonu? – Če da, ali je to tehnično možno? – Če da, ali je to pravno možno? – Če da, ali si to lahko privoščimo? – Če da, kako naj bi to naredili?