PIROTEHNIKA Kaj sploh je pirotehnika Pirotehnika je podroje

  • Slides: 17
Download presentation
PIROTEHNIKA

PIROTEHNIKA

Kaj sploh je pirotehnika? Pirotehnika je področje tehnike, ki se ukvarja z eksplozivnimi in

Kaj sploh je pirotehnika? Pirotehnika je področje tehnike, ki se ukvarja z eksplozivnimi in vnetljivimi snovmi. Sem sodijo izdelava eksplozivnih snovi za vojaške in gospodarske namene (rudniki, kamnolomi, gradnja cest), priprava pirotehničnih sredstev za praznovanja – ognjemeti itd.

Pirotehnične izdelke delimo v več kategorij: • Pirotehnični izdelki razreda III • Pirotehnični izdelki

Pirotehnične izdelke delimo v več kategorij: • Pirotehnični izdelki razreda III • Pirotehnični izdelki • razreda IV • Pirotehnični izdelki razreda T-1 in T-2

Pirotehnika v tehnične namene Cilj pirotehnike je poenostaviti delo človeka. S tem mislim predvsem

Pirotehnika v tehnične namene Cilj pirotehnike je poenostaviti delo človeka. S tem mislim predvsem na eksplozivne zmesi ki v hipu opravijo večdnevno delavca v kamnolomu, eksploziv v letalih ki odnese sedež z pilotom iz kabine, vžigalice ki ne ugasnejo v vetru… Vse to je delo pirotehnike, katere namen ni le zabava, kot si večina izmed nas predstavlja.

Eksplozivi so snovi, ki imajo v sebi veliko energije. Bolj pomembno pa je, da

Eksplozivi so snovi, ki imajo v sebi veliko energije. Bolj pomembno pa je, da se ob vžigu vsa ta energija v obliki toplote sprosti v zelo kratkem času. Nastanejo tudi plini, ki imajo dosti večjo prostornino, kot eksploziv, kar povzroči pok in izreden pritisk, ki potisne delce bombe naokoli. Navadne gorljive snovi dobivajo za gorenje potreben kisik neposredno iz ozračja in zato je gorenje razmeroma počasno. Večina eksplozivnih snovi pa ima kisik že v sebi.

Vrste eksplozivov Eksplozive delimo glede na uporabo: • Potisni eksplozivi • Brizantni ali rušilni

Vrste eksplozivov Eksplozive delimo glede na uporabo: • Potisni eksplozivi • Brizantni ali rušilni eksplozivi • Inicialni ali vžigalni eksplozivi • Dimne bombe • Zažigalne bombe • Izdelki za domačo uporabo

Zagotavljanje varnosti • Izvajalec mora s strokovnimi, organizacijskimi, tehničnimi in administrativnimi ukrepi, ki so

Zagotavljanje varnosti • Izvajalec mora s strokovnimi, organizacijskimi, tehničnimi in administrativnimi ukrepi, ki so navedeni v Pravilniku o izvajanju ognjemetov zagotoviti varnost ljudi in premoženja. Izdelati mora tudi elaborat, v katerem so navedki potek ognjemeta in vsi varnostni ukrepi, ki se morajo izvajati ves čas trajanja ognjemeta. • Pred izdajo dovoljenja pristojna upravna enota preveri strokovno usposabljanje osebe, ki je odgovorna za izvedbo ognjemeta ter ustreznost elaborata, ki ga mora izdelati izvajalec ognjemeta in iz katerega so razvidni način in potek ognjemeta ter vsi varnostni ukrepi.

Nadzor nad izvajanjem v dovoljenju predpisanih ukrepov

Nadzor nad izvajanjem v dovoljenju predpisanih ukrepov

Telesne poškodbe Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe kot

Telesne poškodbe Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe kot so opekline, poškodbe oči, raztrganine rok in še kaj podobnega. Tukaj so predstavljene slike nekaterih poškodb od leta 2000 pa do leta 2006.

Predstavitev sta pripravila: ERIH SCHAUER in LUKA ČEMAŽAR KONEC

Predstavitev sta pripravila: ERIH SCHAUER in LUKA ČEMAŽAR KONEC