Drma Irodalmi m A drma sz az grg

  • Slides: 8
Download presentation
Dráma Irodalmi mű

Dráma Irodalmi mű

� A dráma szó az ógörög dran (cselekedni) szóból ered. A szót a köznapi

� A dráma szó az ógörög dran (cselekedni) szóból ered. A szót a köznapi használatban mindenféle feszültséggel teli, nagy indulatokat mozgató eseményre is használjuk (családi dráma, drámai pillanatok stb. ).

� A drámai művek lehetnek: 1. Prózában írtak 2. Verses drámák

� A drámai művek lehetnek: 1. Prózában írtak 2. Verses drámák

Műfajok � Tragédia � Komédia � Színmű � (Sajátos műfaj a verses formájú drámai

Műfajok � Tragédia � Komédia � Színmű � (Sajátos műfaj a verses formájú drámai költemény, amelyben a dráma és a líra műnemi sajátosságai keverednek. )

� A drámai mű eseménysort ábrázol, de az eseményeket, a szereplők jellemét, gondolatait, egymáshoz

� A drámai mű eseménysort ábrázol, de az eseményeket, a szereplők jellemét, gondolatait, egymáshoz való viszonyát az alakok párbeszédeiből (dialógus), magánbeszédeiből (monológ) és tetteiből ismerjük meg. A drámai cselekmény jelen időben előttünk bontakozik ki az alapszituációból, amely a szereplők egymáshoz való viszonyát, törekvéseiket, magatartásukat meghatározza. Ez a drámai szituáció a hőst vagy hősöket akcióra, drámai harcra készteti. A dráma rendszerint sorsfordulatot bemutató mű, cselekménye a terjedelem miatt sűrített, gyakran a szemben álló erők, egymástól eltérő emberi magatartások kiélezett összeütközése, konfliktusa áll a középpontjában. A drámai művek nyelve tömörebb, erőteljesebb mint a többi műnemé. A dráma színpadra szánt alkotás.

Szerkezete A dráma szerkezete kupolás! Részei: � bevezetés (expozíció), � bonyodalom, � cselekmény kibontakozása,

Szerkezete A dráma szerkezete kupolás! Részei: � bevezetés (expozíció), � bonyodalom, � cselekmény kibontakozása, � tetőpont, � megoldás.

Témája � Filozófia � Emberiség � Élet � „Történések” � Egyéb változatos témái lehetnek

Témája � Filozófia � Emberiség � Élet � „Történések” � Egyéb változatos témái lehetnek

Drámai költemény: � A drámai költemény az irodalomban a romantika sajátos keverékműfaja. � A

Drámai költemény: � A drámai költemény az irodalomban a romantika sajátos keverékműfaja. � A drámai költemény sajátos formában írt költői mű, melyben a drámaiság a gondolati lírának van alárendelve.