Centrala begrepp Tipsrunda Tvling 1 X 2 Tio

  • Slides: 11
Download presentation
Centrala begrepp: Tipsrunda Tävling! 1 X 2 Tio frågor

Centrala begrepp: Tipsrunda Tävling! 1 X 2 Tio frågor

1. Hur många parter har vårt samordningsförbund? n n n 1 X 2 6

1. Hur många parter har vårt samordningsförbund? n n n 1 X 2 6 st 4 st 3 st

2. Hur många medlemmar har vårt samordningsförbund? n n n 1 X 2 4

2. Hur många medlemmar har vårt samordningsförbund? n n n 1 X 2 4 st 6 st 5 st

3. Vad är samverkan? 1 X 2 en bred term som både rymmer olika

3. Vad är samverkan? 1 X 2 en bred term som både rymmer olika former av aktiviteter som två organisationer gör tillsammans men även täcker mellanmänskliga fenomen genomförande av gemensam verksamhet med gemensamma mål är minst två organisationer i parallellt samarbete. Organisationerna handlar gemensamt men går inte in i varandras sfärer och det finns tydliga gränser

4. Vilka är synonymer? n n n 1 X 2 medlem = part medlem

4. Vilka är synonymer? n n n 1 X 2 medlem = part medlem = huvudman medlem = intressent

5. Vad är samordning? 1 X 2 en bred term som både rymmer olika

5. Vad är samordning? 1 X 2 en bred term som både rymmer olika former av aktiviteter som två organisationer gör tillsammans men även täcker mellanmänskliga fenomen genomförande av gemensam verksamhet med gemensamma normer och mål är minst två organisationer i parallellt samarbete. Organisationerna handlar gemensamt men går inte in i varandras sfärer och tydliga gränser

6. Vem är intressent? 1 Media X Medlemmarna 2 Vem som helst som är

6. Vem är intressent? 1 Media X Medlemmarna 2 Vem som helst som är intresserad av förbundets verksamhet

7. Vad handlar finansiell samordning om? 1 handlar om att skapa relationer X handlar

7. Vad handlar finansiell samordning om? 1 handlar om att skapa relationer X handlar om att fördela gemensamma resurser efter individens behov och samhällets krav 2 handlar om att undanröja organisatoriska hinder för samarbete

8. Vad är samarbete? 1 X 2 en bred term som både rymmer olika

8. Vad är samarbete? 1 X 2 en bred term som både rymmer olika former av aktiviteter som två organisationer gör tillsammans men även täcker mellanmänskliga fenomen genomförande av gemensam verksamhet med gemensamma normer och mål är minst två organisationer i parallellt samarbete. Organisationerna handlar gemensamt men går inte in i varandras sfärer och tydliga gränser

9. Vilka är synonymer? 1 X 2 part = intressent part = huvudman part

9. Vilka är synonymer? 1 X 2 part = intressent part = huvudman part = myndighet

10. Vad är rehabilitering? 1 alla medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärder för att

10. Vad är rehabilitering? 1 alla medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärder för att hjälpa sjuka och skadade att återvinna sina funktionsförmågor och förutsättningar för ett normalt liv X massage 2 en intern angelägenhet för landstingen