Automatic Delivery Rewards Grunderna Automatic Delivery Rewards ADR

  • Slides: 11
Download presentation
Automatic Delivery Rewards Grunderna

Automatic Delivery Rewards Grunderna

Automatic Delivery Rewards • ADR står för Automatic Delivery Rewards, ett program där distributörer

Automatic Delivery Rewards • ADR står för Automatic Delivery Rewards, ett program där distributörer och kunder prenumererar på produkter månadsvis. • Distributörer och kunder som tecknar en ADR får rabatterat pris och frakt samt chansen att intjäna produktpoäng, som i sin tur kan bytas mot gratisprodukter. VÄLJ PRODUKTER SKICKAS VARJE MÅNAD ADR-LEVERANS

Syftet med ADR • Lojalitetsprogram för distributörer som gör att de kan behålla och

Syftet med ADR • Lojalitetsprogram för distributörer som gör att de kan behålla och förbättra omsättningen från nya rekryter. • Sparar tid och pengar för den som prenumererar, möjlighet att hantera sitt konto online, behöver inte ringa in för support. • Främjar automatiska månatliga produktinköp.

ADR-alternativ • Distributörer och kunder kan ansluta sig till det nya ADRprogrammet via: –

ADR-alternativ • Distributörer och kunder kan ansluta sig till det nya ADRprogrammet via: – Internet – Post – Telefon

Fördelar med ADR Fördelar ges varje månad • 5 % rabatt på inköpspris. •

Fördelar med ADR Fördelar ges varje månad • 5 % rabatt på inköpspris. • Rabatterad frakt (upp till 50 %) • Tjäna produktpoäng: – 20 % prod. poäng för de 12 första leveranserna – 30 % prod. poäng för leveranser från 13: e ADR-beställningen

ADR produktpoäng • • • Produktpoäng delas ut första arbetsdag i nästföljande månad efter

ADR produktpoäng • • • Produktpoäng delas ut första arbetsdag i nästföljande månad efter inköp. Tjäna upp till 75 produktpoäng varje månad. Tjäna upp till 900 produktpoäng varje år. Ej inlösta produktpoäng förfaller efter ett år. Produktpoängen sätts efter den totala PSV: n för månatlig ADR. Produktpoängen intjänas/inlöses endast på din lokala marknad. *Produkterna på bilden finns inte på alla Europeiska marknader. Se lokal prislista för mer information. *PSV: PSV är det månatliga värdet av de produkter och tjänster du köper från företaget, främst för eget bruk. PSV inkluderar poäng från inköp direkt från företaget gjorda av dina egna detaljkunder.

ADR produktpoäng Distributörer och kunder kan inlösa produktpoäng via: • Internet • Fax/Post •

ADR produktpoäng Distributörer och kunder kan inlösa produktpoäng via: • Internet • Fax/Post • Concept Stores Produktpoäng inlöses mot gratisprodukter: • Produkterna ska betalas helt med produktpoäng. • Internationella ADR har inga produktpoäng (dvs EU-distributörers ADR i USA), men ger 5 % rabatt på frakten.

Anmälningsavgift * • När du registrerar dig som distributörer och samtidigt tecknar en ADR

Anmälningsavgift * • När du registrerar dig som distributörer och samtidigt tecknar en ADR med minst 50 PSV efter rabatt, får du anmälningsavgiften tillbaka. • När du registrerar dig som distributörer men inte tecknar en ADR, fast beställer för minst 100 PSV, får du anmälningsavgiften tillbaka. *Anmälningsavgift: Det enda som krävs för att bli distributör är en engångsavgift eller en ADR på minst 50 PSV efter rabatt. Alla produktinköp är frivilliga.

Hantering av ADR • ADR-konton kan hanteras online: – Produkter, expedieringsdatum, leveransadress, betalningsmetoder, uppsägning.

Hantering av ADR • ADR-konton kan hanteras online: – Produkter, expedieringsdatum, leveransadress, betalningsmetoder, uppsägning. . . kan alla ändras. – Produktpoäng kan inlösas. – Beställningar som går via kundservice erläggs en administrationsavgift. SKICKAS VARJE MÅNAD ÄNDRA PRODUKTER I EN ADR LEVERANS

Prisjämförelse Jämför och spara på varje ADR-beställning. Se exemplet för en beställning på 100

Prisjämförelse Jämför och spara på varje ADR-beställning. Se exemplet för en beställning på 100 PSV. BESPARING MED ADR* Produkt PSV Produktpris exkl. moms Fraktkostnad er exkl. moms**** % tillbaka i gratis produktpoäng PÅ KÖPET Total kostnad exkl. moms (med gratis produktpoän g)*** Vanlig beställning via fax/post 100 € 75 € 12, 25 0% 0 € 87, 25 ADRbeställning 95 € 71, 25 € 6, 00 20 -30 % 19 -29 poäng** € 63, 65€ 56, 15 Besparing 5 € 3, 75 € 5, 60 20 -30 % 19 -29 poäng* € 23, 60€ 31, 10 *OBS!Tabellen ovan är bara ett exempel. Tyska priser (exkl. moms) och PSV används. **Produktpoäng dras in för returnerade ADR-produkter. ***Siffrorna inkluderar produktpoäng som tilldelas efterföljande månad. I detta exempel skulle kunden spara € 3, 75 vid inköpstillfället. ****För vissa marknader/specifika marknader eller öar gäller inte rabatten (Island, Kanarieöarna och franskt utländskt territorium).