Automatic Delivery Rewards Automatic Delivery Rewards ADR str

  • Slides: 9
Download presentation
Automatic Delivery Rewards

Automatic Delivery Rewards

Automatic Delivery Rewards • ADR står för Automatic Delivery Rewards, ett program där distributörer

Automatic Delivery Rewards • ADR står för Automatic Delivery Rewards, ett program där distributörer och kunder prenumererar på produkter varje eller varannan månad. • Distributörer och kunder som tecknar en ADR får rabatterat pris och frakt samt tjänar produktpoäng, som i sin tur kan bytas mot gratisprodukter. VÄLJ PRODUKTER SKICKAS MÅNADSVIS ADR-LEVERANS

Syftet med ADR • Lojalitetsprogram för distributörer och kunder som ger förbättrad omsättning från

Syftet med ADR • Lojalitetsprogram för distributörer och kunder som ger förbättrad omsättning från nya rekryter. • Sparar tid och pengar för prenumeranten som kan hantera sitt konto online och inte behöver ringa för support*. • Främjar automatiska månatliga produktinköp. *Allt kan inte ändras online; såsom fakturaadress för beställningar, uppehåll och uppsägningar av ADR.

ADR-alternativ • Distributörer och kunder kan ansluta sig till det nya ADRprogrammet via: –

ADR-alternativ • Distributörer och kunder kan ansluta sig till det nya ADRprogrammet via: – – Internet Post Telefon Mejl

Fördelar med ADR Fördelar varje månad: • 5 % rabatt på inköpspris • Rabatterad

Fördelar med ADR Fördelar varje månad: • 5 % rabatt på inköpspris • Rabatterad frakt (upp till 50 %) och 10 -20 % rabatt för leverans varannan månad • Tjäna produktpoäng: – 20 % prod. poäng för de 12 första leveranserna – 30 % prod. poäng för leveranser från 13: e ADR-beställningen – Procenten är baserad på PSV* *PSV: PSV är det månatliga värdet av de produkter och tjänster du köper från företaget, främst för eget bruk. PSV inkluderar poäng från inköp direkt från företaget gjorda av dina egna detaljkunder.

ADR produktpoäng • • • Produktpoäng delas ut första arbetsdag i nästföljande månad efter

ADR produktpoäng • • • Produktpoäng delas ut första arbetsdag i nästföljande månad efter inköp. Tjäna upp till 75 produktpoäng varje månad. Tjäna upp till 900 produktpoäng varje år. Ej inlösta produktpoäng förfaller efter ett år. Produktpoängen baseras på månadens totala PSV. Produktpoäng tjänas bara in/återinlöses på din hemmamarknad och kan bara användas på den marknad de intjänats. *Produkterna på bilden finns inte på alla europeiska marknader. Se lokal prislista för mer information.

Hantering av ADR • ADR-konton kan hanteras online: – Produkter, expedieringsdatum, leveransadress, betalmetoder, uppsägning.

Hantering av ADR • ADR-konton kan hanteras online: – Produkter, expedieringsdatum, leveransadress, betalmetoder, uppsägning. . . kan alla ändras. – Produktpoäng kan inlösas. – Rabatterad frakt ges inte på beställningar gjorda via kundservice. SKICKAS VARJE MÅNAD ÄNDRA PRODUKTER PÅ EN ADR-BESTÄLLNING ADR LEVERANS

Prisjämförelse Jämför och spara på varje ADR-beställning. Se exemplet på en beställning på 100

Prisjämförelse Jämför och spara på varje ADR-beställning. Se exemplet på en beställning på 100 PSV. BESPARING MED ADR* Produkt PSV Produktpris exkl. moms Fraktkostnad exkl. moms**** % tillbaka i gratis produktpoäng Produktpoän g PÅ KÖPET Total kostnad exkl. moms (med gratis produktpoäng)*** Vanlig beställning via fax/post 100 € 75 € 12, 25 0% 0 € 87, 25 ADR-beställning 95 € 71, 25 € 6, 65 20 -30 % 19 -29 poäng** € 63, 65 -€ 56, 15 Besparing 5 € 3, 75 € 5, 60 20 -30 % 19 -29 poäng* € 23, 60 -€ 31, 10 *OBS!Tabellen ovan är bara ett exempel. **Produktpoäng dras in för returnerade ADR-produkter. ***Siffrorna inkluderar produktpoäng som tilldelas efterföljande månad. I detta exempel skulle kunden spara € 3. 75 vid inköpstillfället. ****För vissa marknader/specifika marknader eller öar gäller inte rabatten (Island, Kanarieöarna och franskt utländskt territorium).