A logikai keretmtrix Igazsggyi s Rendszeti Minisztrium Kls

  • Slides: 12
Download presentation
A logikai keretmátrix Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Külső Határok Alap 2008. október 28. Kovács

A logikai keretmátrix Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Külső Határok Alap 2008. október 28. Kovács Ildikó, 2008.

A projekt legfőbb jellemzői n n egy vagy több szervezet számára egyszeri, komplex feladatot

A projekt legfőbb jellemzői n n egy vagy több szervezet számára egyszeri, komplex feladatot jelent; teljesítési időtartama (kezdés-befejezés) meghatározott; a teljesítés költségei/erőforrásai előre meghatározottak; egy határozott cél/eredmény elérésére irányul. Projekt és pályázati projekt közti különbség Már a projekttervezés kezdetén pontosan azonosítani kell a forrást, mert. . . … a finanszírozó által megfogalmazott feltételrendszer figyelembevételével kell megtervezni a projektet. (pl. megvalósítás időtartama, támogatható tevékenységek, elszámolható költségek, eredmények és hatások számszerűsítése, transzparencia, fenntarthatóság, stb. ) Kovács Ildikó, 2008.

A logikai keretmódszer Az 1970 -es években a magánszektor egyik menedzsment eszközeként fejlődőtt ki

A logikai keretmódszer Az 1970 -es években a magánszektor egyik menedzsment eszközeként fejlődőtt ki – mára az EU fejlesztési programjainak kedvelt – gyakran megkövetelt - módszertani eszköze. Szeretni nem kell, azonban alkalmazni ajánlott mivel ha a megfelelő logikában gondolkodunk, segít azt rendszerbe foglalni - ha nem, feltárja előttünk ezt a hiányosságot. Elemzési fázis 1. 2. 3. 4. érintettek elemzése problémaelemzés célelemzés alternatívák elemzése Tervezési fázis 5. beavatkozási logika meghatározása 6. feltételezések és kockázati tényezők meghatározása 7. indikátorok azonosítása 8. tevékenységütemezés készítése 9. költségvetés készítése FONTOS! A logframe-módszer több, mint maga a mátrix! Kovács Ildikó, 2008.

A logikai keretmátrix Projektleírás Objektíven igazolható eredményességi mutatók Stratégiai célok Hatásindikátorok Projektcélok Célindikátorok Várt

A logikai keretmátrix Projektleírás Objektíven igazolható eredményességi mutatók Stratégiai célok Hatásindikátorok Projektcélok Célindikátorok Várt eredmények Eredményindikátorok Tevékenységek Eszközök Ellenőrzés forrásai, eszközei Feltételek / kockázatok Előfeltételek Kovács Ildikó, 2008.

Projektleírás (1. oszlop) Általános (átfogó, stratégiai) célok overall objectives A projekt célja project purpose

Projektleírás (1. oszlop) Általános (átfogó, stratégiai) célok overall objectives A projekt célja project purpose Várt eredmények expected results / output Tevékenységek activities Az a magasabb rendű cél, amelyhez a projekt hozzájárul. Érdemes a pályázati kiírásban megjelölt célokra (max. 2 -3) utalni! Az a cél, amelyet a pályázó a projekt végére, vagy közvetlenül azt követően el kíván érni. Ideálisan mindig csak egy van! A projekt konkrét, kézzelfogható eredményei. A projekt keretében végrehajtandó tevékenységek. Kovács Ildikó, 2008.

Az indikátorok (2. oszlop) Projektcél Hosszú távú következmények hatásait Hatásindikátorok számszerűen mérő mutatók. Az

Az indikátorok (2. oszlop) Projektcél Hosszú távú következmények hatásait Hatásindikátorok számszerűen mérő mutatók. Az előállított termékek vagy szolgál- Várt Eredményindikátorok tatások megvalósulásának számszeeredmények rűsített mutatói. (fizikai, monetáris) Tevékenységek Eszközök Erőforrások, eszközök, amelyeket a projekt „elfogyaszt” a megvalósítás folyamán. (emberi erőforrás, felszerelés, anyag, idő) Kovács Ildikó, 2008. (3. oszlop) Célindikátorok A tevékenységek által megvalósított termékek és szolgáltatások megléte által okozott direkt és közvetlen hatásokat számszerűen mérő mutatók. Valamennyi indikátornak meg kell adni az objektív, ellenőrizhető forrását! Átfogó célok

Még néhány szó az indikátorokról… A jó indikátor teljesíti a SMART kritériumokat: Specific –

Még néhány szó az indikátorokról… A jó indikátor teljesíti a SMART kritériumokat: Specific – konkrét Measurable - mérhető Available - elérhető Relevant - releváns Time-based - időalapú Az indikátorok meghatározása 1. Pályázati kiírás elvárásainak áttekintése Milyen típusú indikátorokat várnak el? Alkalmazható-e ez a projekt esetében? Ha igen, egyeztetés. Ha nem, 2. lépés. 2. A projekt SMART-kritériumoknak megfelelő indikátorainak meghatározása. Számszerűsítés! 3. Logikai keretmátrixba illesztés, a mátrix teljességének ellenőrzése. 4. Az indikátorok ellenőrizhető forrásainak megadása. Kovács Ildikó, 2008.

Indikátorok Tevékenységtípus outputindikátor (tevékenység) építés ami megépül m, m 2, m 3 eszközbeszerzés amit

Indikátorok Tevékenységtípus outputindikátor (tevékenység) építés ami megépül m, m 2, m 3 eszközbeszerzés amit megveszünk db, típus tanulmány eredményindikátor (projektcél) hatásindikátor (stratégiai cél) % nő a kapacitás % nő a forgalom db új tevékenység % Ft költségcsökkenés % perc „menetidő”csökkenés % nő a hatékonyság szerkezetváltás % nő a foglalkoztatási db, téma megalapozás szakpolitikai változik jogi környezet változik képzés fő, résztvevő, óra innovációs képesség nő fluktuáció csökken rendezvény fő, résztvevő célcsoport képességei javulnak ismeretbővülés szemléletváltás Kovács Ildikó, 2008. képesség

Indikátorok meghatározása Néhány típushiba: • Légből kapott az indikátor értéke. • Nem meghatározott a

Indikátorok meghatározása Néhány típushiba: • Légből kapott az indikátor értéke. • Nem meghatározott a kiindulási érték (pl. %ban megadott indikátornál). • Nincs pontosan megadva, hogy mit jelent az ügyfelek száma (pl. új ügyfél vagy ügyfélforgalom). • Nincs forrása az indikátornak (pl. ügyfelek elégedettsége x %-kal nő, de ezt nem támasztja alá felmérés). Kovács Ildikó, 2008.

Feltételek / kockázatok (4. oszlop) A projekt sikere szempontjából fontos külső tényezők. Kovács Ildikó,

Feltételek / kockázatok (4. oszlop) A projekt sikere szempontjából fontos külső tényezők. Kovács Ildikó, 2008.

Projektleírás Objektíven igazolható eredményességi mutatók 15. Hatásindikátorok Ellenőrzés forrásai, eszközei 16. Forrásai BÁH vonatkozó

Projektleírás Objektíven igazolható eredményességi mutatók 15. Hatásindikátorok Ellenőrzés forrásai, eszközei 16. Forrásai BÁH vonatkozó statisztikái kérdőíves felmérés 13. Célindikátorok 14. Forrásai BÁH statisztikái iskolai statisztikák 8. Feltételezések a gyermekek képzése pozitív hatással van mentális állapotukra, növeli társadalmi beilleszkedésük esélyeit, javítja életminőségüket. 7. Feltételezések a nyelvtudás növeli az iskolai integráció esélyeit; a szülők elengedik az iskolába gyermekeiket 1. Általános célok A befogadás minőségi fejlesztése. Menedékkérők elégedettsége nő. Az Állomáson élők Csökken a MBÁ-n a konfliktusok életminőségük javítása. száma. 2. A projekt célja Az Állomáson élő gyermekek magyar nyelvi felkészítése az oktatási rendszerben való részvételre. z %-kal nő a közoktatásba sikeresen bekapcsolódó gyermekek aránya Iskolai teljesítményük w%-kal javul 3. Várt eredmények adaptált tananyag speciális tankönyv megvalósult tanfolyam gyermekek nyelvtudással 11. Eredményindikátorok „q” órás, speciális nyelvtanfolyam gyerekeknek - „x” gyermek „y” nyelvi szintet fejlődött 1 db speciális tematika „p” terjedelmű tankönyv 12. Forrásai 4. Tevékenységek megfelelő képzési tematika adaptálása, tankönyv megírása képzés gyakorlati feltételeinek megteremtése a képzés lebonyolítása 9. Eszközök HR. : projektvezető, „n” tanár, „k” szakember, „x” workshop Technika: taneszközök, tanterem Pénzügyi eszközök: Ft. 10. Forrásai Kovács Ildikó, 2008. jelenléti ívek, naplók tankönyv, tematika projekt zárójelentése projektjelentések, jelenléti ívek, jegyzőkönyvek, bizonylatok Feltételek / kockázatok 6. Feltételezések a Befogadó Állomáson folyamatosan élnek a képzésbe vonható gyermekek 5. Előfeltételek Elnyert támogatás Támogatási Megállapodás

Köszönöm a figyelmüket! kovacsi@irm. gov. hu Kovács Ildikó, 2008.

Köszönöm a figyelmüket! kovacsi@irm. gov. hu Kovács Ildikó, 2008.