11 SPOR URALARINDA SPOR POLTKALARI Spor uralar 1986

  • Slides: 9
Download presentation
11. SPOR ŞURALARINDA SPOR POLİTİKALARI Spor Şuraları, 1986 tarihli GSGM Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki

11. SPOR ŞURALARINDA SPOR POLİTİKALARI Spor Şuraları, 1986 tarihli GSGM Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 3289 Sayılı Kanunun 8. Maddesine göre dört yılda bir düzenlenmesi gereken sürekli kurullardan birisidir. 2011 yılında GSGM’nin, Spor Genel Müdürlüğü’ne dönüşmesi sonucu şura düzenleme görevi Gençlik ve Spor Bakanlığı’na verilmiştir. 2011 yılında çıkarılan Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın teşkilat ve görevleri hakkındaki 638 sayılı KHK’nin 19. Maddesinde, dört yılda bir ayrı gençlik ve spor şuraları düzenleneceği hükmü yer almaktadır. Birincisi 1949 yılında, sonuncusu 2008 yılında olmak üzere, günümüze kadar altı spor şurası düzenlenmiştir. Bu şuralarda alınan kararların bazıları hayata geçirilmiştir.

11. SPOR ŞURALARINDA SPOR POLİTİKALARI Spor Şuraları, 1986 tarihli GSGM Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki

11. SPOR ŞURALARINDA SPOR POLİTİKALARI Spor Şuraları, 1986 tarihli GSGM Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 3289 Sayılı Kanunun 8. Maddesine göre dört yılda bir düzenlenmesi gereken sürekli kurullardan birisidir. 2011 yılında GSGM’nin, Spor Genel Müdürlüğü’ne dönüşmesi sonucu şura düzenleme görevi Gençlik ve Spor Bakanlığı’na verilmiştir. 2011 yılında çıkarılan Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın teşkilat ve görevleri hakkındaki 638 sayılı KHK’nin 19. Maddesinde, dört yılda bir ayrı gençlik ve spor şuraları düzenleneceği hükmü yer almaktadır. Birincisi 1949 yılında, sonuncusu 2008 yılında olmak üzere, günümüze kadar altı spor şurası düzenlenmiştir. Bu şuralarda alınan kararların bazıları hayata geçirilmiştir.

1949 Beden Eğitimi ve Spor Şurası “okulda, orduda, kulüpte beden eğitimi ve spor meseleleri,

1949 Beden Eğitimi ve Spor Şurası “okulda, orduda, kulüpte beden eğitimi ve spor meseleleri, öğretici kadro, izcilik, sporda moral meseleler, spor sağlığı ve spor hekimliği” konuları ele alınmıştır. “Okullarda ders içi ve ders dışı beden eğitiminin yoğunlaştırılması, beden eğitimi öğretmenlerinin yetiştirilmesi, yayın eksikliklerinin giderilmesi, kulüplerin fonksiyonlarının artırılması, izciliğin yaygınlaştırılması, sporcu sağlığında yeni atılımların gerekliliği ve profesyonelliğin Türk sporuna girmesi” kararları alınmıştır (Karaküçük, 1999).

1961 Spor Şurası “Türk sporunun gelişmesi ve yeniden düzenlenmesi amacıyla öncelikle Beden Terbiyesi Genel

1961 Spor Şurası “Türk sporunun gelişmesi ve yeniden düzenlenmesi amacıyla öncelikle Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Teşkilatını yeniden düzenleyecek bir kanun tasarısı hazırlaması, kulüplerin tescili, çalışmaları ve gelişmeleri, yüksekokullar ile her derecedeki okullardaki sporun sorunları” ele alınmıştır. “Mevcut Teşkilatın yerine Beden eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü adını taşıyan, Başbakanlığa bağlı bir teşkilat kurulması, Türk sporunda en ilmi merci olarak bir Beden Eğitimi ve Spor Akademisi kurulması ve her türlü elemanın bu akademide yetişmesi, sporun gelişmesi ve yayılmasını sağlamak amacıyla köylerde ve bucaklarda spor yuvaları kurulması ve tesis konusuna önem verilmesi” kararlaştırılmıştır (Karaküçük, 1999).

1980 Spor Şurası “spor tesis politikası, Türk Spor Konseyi’nin kurulması, sporda teknik eleman sorunu,

1980 Spor Şurası “spor tesis politikası, Türk Spor Konseyi’nin kurulması, sporda teknik eleman sorunu, Türkiye’de spor malzemesi aletlerinin imali ve standardizasyonu, transfer ve transfer zamanındaki sorunlar ve çözüm yolları, Türk spor tesis ve eğitim vakfının kurulması” konuları incelenmiştir (Karaküçük, 1999).

1990 Spor Şurası “sporda eğitim, korunmaya muhtaç ve özürlülerde spor, okul dışı gençlikte spor,

1990 Spor Şurası “sporda eğitim, korunmaya muhtaç ve özürlülerde spor, okul dışı gençlikte spor, spor tesisleri, sporda sosyal güvenlik ve sağlık, beslenme ve doping, herkes için spor, eğitim ve öğretim kurumlarında spor, Türk sporunu uygulama politikası ve spor mevzuatı” konuları ele alınmıştır. Şurada, “üniversite rektörlüklerine bağlı spor yüksekokulları şeklinde bir teşkilatlanmanın gerçekleştirilmesi, ilkokullarda görülen beden eğitimi öğretmeni açığının kapatılabilmesi için ilkokul öğretmenleri arasından seçilerek yetiştirilecek öğretmenlerle açığın giderilmesi, GSGM bünyesinde Özürlüler Spor Şubesi kurulması, spor kulüplerimize özürlülerin spor yapabilecekleri dallar için destek sağlanması” kararları alınmıştır (GSGM, 1990).

1999 Spor Şurası “sporda özerklik ve teşkilatın yeniden yapılanması, sporun finansmanı ve sponsorluk uygulamaları,

1999 Spor Şurası “sporda özerklik ve teşkilatın yeniden yapılanması, sporun finansmanı ve sponsorluk uygulamaları, spor kulüpleri kanun taslağı tasarısı, eğitim ve öğretim kurumlarında spor ve bu kurumlarla Teşkilatın ilişkileri” konuları görüşülmüştür. Şura sonunda, Spor Kulüpleri Kanun Tasarısı ve Sponsorluk Kanun Tasarısı hazırlanmıştır (GSGM, 1999). 3289 sayılı GSGM Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek-3 üncü maddesinde yapılan değişikliğe dayanılarak hazırlanan Sponsorluk Yönetmeliği 16. 06. 2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

2008 Spor Şurası “spor teşkilatının yeniden yapılanması, spor hukuku, spor kültürü ve sporla eğitim,

2008 Spor Şurası “spor teşkilatının yeniden yapılanması, spor hukuku, spor kültürü ve sporla eğitim, engelliler ve spor, sporda sağlık ve sosyal güvenlik” başlıkları altında çalışma konuları ele alınmıştır. Bu Şurada, “federasyonların özerk yapısının devam etmesi, devlet personel kanunu içinde spor hizmetleri sınıfının oluşturulması için yasal düzenlemeler yapılması, spor tesislerinin engelli sporcu ve seyircilere uygun hale getirilmesi, engelliler için beden eğitimi ve spor öğretmenliği ile antrenörlük eğitiminin teşvik edilmesi, okul öncesi ve ilköğretimde spor kültürü ve sporla eğitime önem verilmesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Spor Bilimleri Fakültesi’ne dönüştürülmesi, sporla ilgili bireylere dopingle mücadele konusunda eğitim verilmesi ve ulusal bir Dopingle Mücadele Kurumu kurulması” kararları alınmıştır (GSGM, 2008).

12. SPOR ŞURALARINDA YER ALAN KARARLAR Spor şuraları değerlendirildiğinde, okul sporu, spor akademileri kurulması,

12. SPOR ŞURALARINDA YER ALAN KARARLAR Spor şuraları değerlendirildiğinde, okul sporu, spor akademileri kurulması, beden eğitimi öğretmeni yetiştirme, sporcu sağlığı, sporda profesyonellik, spor teşkilatını yeniden yapılandırma, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Fakülteye dönüştürülmesi, engellilerde spor, dopingle mücadele ve sponsorlukla ilgili kararların alındığı görülmüştür.