Wyniki karty pracy nr 1 wiadomo ekologiczna p

  • Slides: 12
Download presentation
Wyniki karty pracy nr 1. Świadomość ekologiczna

Wyniki karty pracy nr 1. Świadomość ekologiczna

p yja rz netan z śr a i doenoeodn wrgiaw ku aisloncaie i ośpl

p yja rz netan z śr a i doenoeodn wrgiaw ku aisloncaie i ośpl sunitaćna owsi kor e i ówkl zct ę s m in i aw uestyt cji Wymień 3 przyczyny, które mogą zachęcać do stosowania alternatywnej energii. 1 0. 8 0. 6 0. 4 0. 2 0

w s w łmon płfyal oda i ge bi bio atrooerscznąec ot om ga

w s w łmon płfyal oda i ge bi bio atrooerscznąec ot om ga w kinea a er a z a s a mal a n Wymień 5 znanych Ci źródeł energii alternatywnej. 1 0. 8 0. 6 0. 4 0. 2 0

Jaki typ energetyki powinniśmy rozwijać w Polsce? wod ne wiat row słon e eczn

Jaki typ energetyki powinniśmy rozwijać w Polsce? wod ne wiat row słon e eczn jądr e owe geot erm alne 0. 5 0. 4 0. 35 0. 3 0. 25 0. 2 0. 15 0. 1 0. 05 0

Uzasadnienia uczniów – odpowiedzi na temat wyboru energetyki wodnej • Nie zanieczyszczają środowiska naturalnego

Uzasadnienia uczniów – odpowiedzi na temat wyboru energetyki wodnej • Nie zanieczyszczają środowiska naturalnego • Mogą być instalowane także na małych ciekach wodnych • Darmowy surowiec

Uzasadnienia uczniów – odpowiedzi na temat wyboru energetyki wiatrowej • Zapobiegają globalnemu ociepleniu •

Uzasadnienia uczniów – odpowiedzi na temat wyboru energetyki wiatrowej • Zapobiegają globalnemu ociepleniu • Duża częstotliwość wiatrów w Polsce • Tania inwestycja

Uzasadnienia uczniów – odpowiedzi na temat wyboru energetyki słonecznej • Opłacalność • Niewyczerpywalne źródło

Uzasadnienia uczniów – odpowiedzi na temat wyboru energetyki słonecznej • Opłacalność • Niewyczerpywalne źródło energii • Niskie koszty montażu paneli słonecznych

Uzasadnienia uczniów – odpowiedzi na temat wyboru energetyki jądrowej • Bezpieczeństwo energetyczne • Duża

Uzasadnienia uczniów – odpowiedzi na temat wyboru energetyki jądrowej • Bezpieczeństwo energetyczne • Duża wydajność • Nie zanieczyszcza powietrza

Uzasadnienia uczniów – odpowiedzi na temat wyboru energetyki geotermalnej • Korzystne warunki środowiska •

Uzasadnienia uczniów – odpowiedzi na temat wyboru energetyki geotermalnej • Korzystne warunki środowiska • Wysoka temperatura wód geotermalnych w Polsce • Darmowy surowiec

Jaki typ energetyki mógłby służyć do zaopatrywania w energię Twojego miasta/domu? 0. 8 0.

Jaki typ energetyki mógłby służyć do zaopatrywania w energię Twojego miasta/domu? 0. 8 0. 7 0. 6 0. 5 0. 4 0. 3 0. 2 0. 1 0 słoneczna wiatrowa

Uzasadnienia wyboru – energia słoneczna • Możliwość montowania paneli na budynkach • Łatwy montaż

Uzasadnienia wyboru – energia słoneczna • Możliwość montowania paneli na budynkach • Łatwy montaż • Oszczędności w gospodarstwach domowych • Niskie koszty inwestycji • Brak zanieczyszczeń powietrza

Uzasadnienia wyboru – energia wiatrowa • Dobre warunki przyrodnicze na Śląsku • Niski koszt

Uzasadnienia wyboru – energia wiatrowa • Dobre warunki przyrodnicze na Śląsku • Niski koszt inwestycji • Darmowe źródło energii • Oszczędności dla gminy • Brak zanieczyszczeń powietrza