Voda a jej podoby Tri skupenstv vody Voda

  • Slides: 10
Download presentation
Voda a jej podoby Tri skupenstvá vody

Voda a jej podoby Tri skupenstvá vody

Voda je nevyhnutná pre život. Potrebujú ju na prežitie rastliny aj živočíchy, teda aj

Voda je nevyhnutná pre život. Potrebujú ju na prežitie rastliny aj živočíchy, teda aj my – ľudia. Na našej planéte sa množstvo vody nemení. Je jej stále rovnako. Mení sa podoba vody, čiže skupenstvo vody.

Voda a jej podoby Vodu poznáme v troch základných skupenstvách: plynné skupenstvo (vodná para),

Voda a jej podoby Vodu poznáme v troch základných skupenstvách: plynné skupenstvo (vodná para), kvapalné skupenstvo (voda = tekutina) a pevné skupenstvo (ľad, sneh).

Čo je to pevné skupenstvo? Ak môžeš niečo chytiť do ruky, napr. hračku, je

Čo je to pevné skupenstvo? Ak môžeš niečo chytiť do ruky, napr. hračku, je to pevný materiál – znamená to, že má pevné skupenstvo. Voda, ktorú môžeš chytiť do ruky je sneh, alebo ľad a to znamená, že má voda pevné skupenstvo. Sneh je pevný, takže sa z neho dá urobiť guľa na guľovačku, snehuliak, či postavička. Z ľadu môže byť cencúľ, ľad na jazere/klzisku, alebo ľadová socha, prípadne ako v rozprávke Ľadové kráľovstvo: prekrásny ľadový zámok.

Plynné skupenstvo Ak z vody stúpa para – na jazere, z mora, táto podoba

Plynné skupenstvo Ak z vody stúpa para – na jazere, z mora, táto podoba vody sa nedá chytiť. Chytali by sme naprázdno a zatvárali prázdnu dlaň. Takáto voda má plynné skupenstvo – to znamená, že je to plyn. Plyn možno v niektorých prípadoch vidieť - vodná para, alebo cítiť - zemný plyn. Nedá sa chytiť do ruky. Pozor! Vodnú paru nad variacou vodou neskúšaj chytať. Jej teplota je vysoká a popálila by ti ruku!

Kvapalné skupenstvo Voda v najprirodzenejšej podobe pre nás je tekutina. Tekutina = tekuté skupenstvo

Kvapalné skupenstvo Voda v najprirodzenejšej podobe pre nás je tekutina. Tekutina = tekuté skupenstvo sa do rúk zle chytá, ruky aj oblečenie z nej zostanú mokré a voda nám vytečie. Musíme ju preto dávať do nádob: pohár, fľaša. Alebo do toho, čo máme v lete všetci veľmi radi – bazén. Takže voda v kvapalnom skupenstve je tekutá a kvapká = je to kvapalina a z kvapaliny zostaneme mokrí.

Zhrnutie Vodu, ktorú nemôžem chytiť, ale ju môžem vidieť ako stúpa z povrchovej vody

Zhrnutie Vodu, ktorú nemôžem chytiť, ale ju môžem vidieť ako stúpa z povrchovej vody v podobe bieleho dymu bez vône, voláme vodná para. Je to plyn – plynné skupenstvo (obr. hore vľavo). Vodu, ktorá sa zle chytá a zostávame z nej mokrí, voláme kvapalina – kvapalné skupenstvo (obr. hore vpravo). Voda, ktorá sa dá chytiť, dokonca tvarovať – sneh a ľad, má tuhé pevné skupenstvo (obr. dole).

Tri podoby vody Plynné skupenstvo = vodná para. Kvapalné skupenstvo = voda – tekutina,

Tri podoby vody Plynné skupenstvo = vodná para. Kvapalné skupenstvo = voda – tekutina, kvapalina (dážď, povrchová voda, podzemná voda). Pevné skupenstvo = sneh (sneh, srieň) a ľad (ľad, ľadovce, krúpy, cencúle).

Voda v domácnosti Vodu v domácnosti používame veľmi často a na mnoho vecí hlavne

Voda v domácnosti Vodu v domácnosti používame veľmi často a na mnoho vecí hlavne v tekutom skupenstve – pozri si obrázky a skús ich pomenovať. V plynnom skupenstve nám stúpa z hrnca pri varení. A v tuhom skupenstve ju radi používame v lete do nápojov.

Zdroj obrázkov: internet. Ďakujem za pozornosť!

Zdroj obrázkov: internet. Ďakujem za pozornosť!