Voda Voda a jej vyuitie Voda je najdleitejia

  • Slides: 9
Download presentation
Voda

Voda

Voda a jej využitie Ø Voda je najdôležitejšia zlúčenina na Zemi. Ø Nachádza sa

Voda a jej využitie Ø Voda je najdôležitejšia zlúčenina na Zemi. Ø Nachádza sa na jej povrchu, v atmosfére, zvieratách a rastlinách. Ø Obrovské množstvá vody sa denne používajú v domácnostiach a v priemysle. Ø Obyčajne obsahuje malé množstvo rozpustných plynov, solí a nečistôt.

Zloženie vody Ø Voda sa skladá: z kyslíka a oxidu uhličitého. Voda sa vyskytuje

Zloženie vody Ø Voda sa skladá: z kyslíka a oxidu uhličitého. Voda sa vyskytuje v troch skupenstvách: - tuhom, - kvapalnom, - plynnom. Ø Ø Voda a jej chemické zloženie bolo známe pomerne neskoro. Ø Prvé správy o zložení vody pochádzajú z konca 18. storočia.

Vodné živočíchy Ø Voda je životným prostredím mnohých živočíchov. Ø Patrí k nim aj

Vodné živočíchy Ø Voda je životným prostredím mnohých živočíchov. Ø Patrí k nim aj črievička veľká, nezmar hnedý, dafnia štíhla, lipeň tymianový či uhor európsky. Ø Vo vode sa nachádzajú ulitníky a tiež lastúrniky. Ø V blízkosti vôd žijú vodné cicavce a vtáky.

Vodné rastliny Ø Vo vode sa nachádzajú aj rastliny: planktón, riasy, červenoočko, váľač gúľavý,

Vodné rastliny Ø Vo vode sa nachádzajú aj rastliny: planktón, riasy, červenoočko, váľač gúľavý, žaburinka menšia, lekno biele, leknica žltá. . . Ø Vodné rastliny vytvárajú rôzne ekologické typy podľa nárokov na vlhkosť. Ø Rastliny potrebujú vlhké až bahnité prostredie.

Záplavy Ø Kým sme si my užívali leto, záplavy a lesné požiare zmenili dovolenkovú

Záplavy Ø Kým sme si my užívali leto, záplavy a lesné požiare zmenili dovolenkovú sezónu obyvateľov strednej Európy a Stredomoria na nočnú moru. Koncom júna viedli pretrvávajúce dažde k rozsiahlym záplavám v Bavorsku, Rakúsku, Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku a Poľsku. Ø Dunaj a jeho prítoky sa vyliali zo svojich korýt. Ø

Znečisťovanie vody Ø V riekach, jazerách a oceánoch je nesmierne množstvo vody, ale ľahko

Znečisťovanie vody Ø V riekach, jazerách a oceánoch je nesmierne množstvo vody, ale ľahko znečistenej. Hlavné zdroje znečistenia vody sú: - splašky, - umelé hnojivá, - priemyselné chemikálie, - pesticídy, - ropa a - čistiace prostriedky. Ø Ø Splašky sú hlavnou príčinou znečistenia vody. Kedysi sa všetok odpad vypúšťal do riek a morí. To bolo príčinou zdravotného rizika a viedlo k chorobám ako cholera.

Kolobeh vody v prírode Ø Všetka pitná voda na zemskom povrchu pochádza z prírodného

Kolobeh vody v prírode Ø Všetka pitná voda na zemskom povrchu pochádza z prírodného kolobehu, pričom jej podiel na celkovom množstve je len asi 7%. Ø Z tohto množstva jej podstatná časť nie je použiteľná bez predchádzajúcej úpravy čistením a dezinfekciou. Ø Príčinou je intenzívna ľudská činnosť a s ňou súvisiace znateľné zhoršovanie životného prostredia.

Použité zdroje Ø Ø Ø www. referáty. sk www. vsetkoovode. sk www. biologia. sk

Použité zdroje Ø Ø Ø www. referáty. sk www. vsetkoovode. sk www. biologia. sk www. atlas. sk www. images. google. sk