Mapa je ploch zobrazenie Zeme alebo jej asti

  • Slides: 15
Download presentation

 • Mapa je ploché zobrazenie Zeme alebo jej časti • Plán mesta je

• Mapa je ploché zobrazenie Zeme alebo jej časti • Plán mesta je zjednodušená podrobná mapa, znázorňuje malé územie

 • Turistická mapa znázorňuje väčšie územie, obsahuje výšky vrchov. . . Vrstevnice sú

• Turistická mapa znázorňuje väčšie územie, obsahuje výšky vrchov. . . Vrstevnice sú čiary, ktoré spájajú body s rovnakou nadmorskou výškou

 • Automapa zobrazuje väčšie územie, je menej podrobná

• Automapa zobrazuje väčšie územie, je menej podrobná

 • Atlas – súbor máp

• Atlas – súbor máp

MAPA je zmenšený obraz Zeme. Zmenšenie vyjadrujeme mierkou. Mierka mapy môže byť - grafická

MAPA je zmenšený obraz Zeme. Zmenšenie vyjadrujeme mierkou. Mierka mapy môže byť - grafická - číselná Pomocou mierky môžeme určiť skutočnú vzdialenosť dvoch miest vyznačených na mape.

Číselná mierka vyjadruje, koľkokrát je obraz zmenšený oproti skutočnosti. Napr. : 1 cm na

Číselná mierka vyjadruje, koľkokrát je obraz zmenšený oproti skutočnosti. Napr. : 1 cm na mape 100 000 cm v skutočnosti 100 000 cm = 1000 m = 1 km

Pre bystré hlavičky

Pre bystré hlavičky

 • Tomáš má glóbus s mierkou 1: 40 000. Našiel na ňom dva

• Tomáš má glóbus s mierkou 1: 40 000. Našiel na ňom dva malé ostrovy v Tichom oceáne. Pomocou pravítka odmeral vzdialenosť medzi nimi 2 cm. Zaujíma ho, aká je táto vzdialenosť v skutočnosti. Pomôžeš mu? 500 km 600 km 700 km 800 km

 • Na mape s mierkou 1: 20 000 je vzdialenosť medzi Bratislavou a

• Na mape s mierkou 1: 20 000 je vzdialenosť medzi Bratislavou a Istanbulom 6 cm. Akú vzdialenosť preletí lietadlo na linke medzi týmito mestami? 120 km 120 m 1 200 km 1 200 m