Tasawwur Islam Minggu 7 1 Pandangan Hidup Islam

  • Slides: 20
Download presentation
Tasawwur Islam Minggu 7 1

Tasawwur Islam Minggu 7 1

Pandangan Hidup Islam (Bhg. 1) Matlamat topik ini: ü Memahami maksud Al-Islam. ü Memahami

Pandangan Hidup Islam (Bhg. 1) Matlamat topik ini: ü Memahami maksud Al-Islam. ü Memahami asas pemikiran Muslim terhadap hidup, nilai, & tingkahlakunya. ü Membina keupayaan untuk mengaitkan pemikiran berkenaan dengan realiti kehidupan hari ini & cabaran-cabarannya. 2

Al-Islam berasal dari kata dasar “Aslama” Pengertian Islam yang bererti menyerah diri. “Aslama” berasal

Al-Islam berasal dari kata dasar “Aslama” Pengertian Islam yang bererti menyerah diri. “Aslama” berasal dari kata dasar “salima” yang bererti aman, selamat, sejahtera. Ini bermakna Al-Islam ialah penyerahan diri kepada Allah dengan cara mewujudkan kesejahteraan di bumi Allah utk mencapai kesejahteraan & keamanan di dunia & akhirat. Ad-Din Al-Islami bererti agama Islam yang Allah wahyukan kpd Nabi Muhammad s. a. w. sebagai agama terakhir yg diredhai. Nya, memiliki ciri-ciri khusus yg membuktikan kesempurnaannya. 3

Al-Islam memiliki 3 komponen utama: Aqidah. Syari’at-Akhlaq. Dasar-Dasar Al-Islam Perlaksanaan Al-Islam mencakupi aspek Sosial,

Al-Islam memiliki 3 komponen utama: Aqidah. Syari’at-Akhlaq. Dasar-Dasar Al-Islam Perlaksanaan Al-Islam mencakupi aspek Sosial, Politik, Ekonomi, Pendidikan, Agama dll. Pembangunan Al-Islam memberi tumpuan kpd 5 sudut utama: Individu-Keluarga-Masyarakat. Negara-Alam. Syari’at Al-Islam menjaga 5 tujuan utama kehidupan: Agama-Nyawa(diri)-Akal. Keturunan/Marwah-Harta. Sumber utama perlembagaan Al-Islam ada 4 perkara: Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijmak & Al-Qiyas. Ciri-ciri pandangan hidup Al-Islam ada 5: Rabbaniyyah, Syumuliyyah, ‘Alamiyyah, Wasatiyyah, Waaqi’iyyah. Al-Islam ialah sistem kehidupan yg indah & sempurna! 4

3 Komponen Utama 1) Aqidah 2) Syariah 3) Akhlaq Sistem Kehidupan 1) Indah 2)

3 Komponen Utama 1) Aqidah 2) Syariah 3) Akhlaq Sistem Kehidupan 1) Indah 2) Sempurna Ciri-ciri Pandangan Hidup 1) Rabbaniyyah 2) Syumuliyyah 3) ‘Alamiyyah 4) Wasatiyyah 5) Waaqi’iyyah Dasardasar Islam Perlembagaan Al. Islam 1) Al-Quran 2) As-Sunnah 3) Al-Ijmak 4) Al-Qiyas Perlaksanaan Al. Islam 1) Sosial 2) Politik 3) Ekonomi 4) Pendidikan 5) Agama 6) dll Pembangunan Al. Islam 1) Individu 2) Keluarga 3) Masyarakat 4) Negara 5) Alam Syariat (Perundangan) 1) Agama 2) Nyawa(diri) 3) Akal 4) Keturunan/Marw ah 5) Harta 5

3 Komponen Al-Islam memiliki 3 komponen utama: ü Aqidah: Iaitu aqidah “at-tauhid”. Mengesakan Allah

3 Komponen Al-Islam memiliki 3 komponen utama: ü Aqidah: Iaitu aqidah “at-tauhid”. Mengesakan Allah dlm Rububiyyah. Nya, Uluhiyyah. Nya dan Asma wa. Sifat. Nya. ü Syari’at: Taat & tunduk melaksanakan undang-undang Allah & Rasul. Nya. ü Akhlaq: Berusaha menyucikan diri agar dapat melaksanakan perintah Allah dengan baik dan mencapai ketaqwaan & keihsanan dlm beribadah. 6

Aspek Perlaksanaan Al-Islam mencakupi aspek: ü Sosial: sprt, hormat jiran, pekerjaan, persaudaraan dll. Islam

Aspek Perlaksanaan Al-Islam mencakupi aspek: ü Sosial: sprt, hormat jiran, pekerjaan, persaudaraan dll. Islam mempromosi konsep persaudaraan & kehormatan individu. ü Politik: sprt, pemerintahan, pentadbiran dalaman & luaran. Islam mengajak kpd kedamaian. ü Ekonomi: sprt, perniagaan, sistem zakat, baitul mal, peluang pekerjaan dll. Islam juga mengingatkan umatnya agar mengelakkan kemiskinan. ü Pendidikan: sprt, mengutamakan ilmu pengetahuan pada semua peringkat umur. ü Agama: sprt, melarang drpd fahaman & amalan syirik, bid’ah dan fisiq. ü dll. 7

Pembangunan Al-Islam memberi tumpuan kpd 5 sudut utama: ü Individu: Individu adalah aset utama

Pembangunan Al-Islam memberi tumpuan kpd 5 sudut utama: ü Individu: Individu adalah aset utama yg mesti dididik dan dibangunkan dgn sebaiknya. Utk tujuan ini, tingkahlakunya mestilah baik. Tingkahlaku tdk akan baik kecuali setelah cara pemikiran atau tasawwurnya baik. Tasawwur tdk akan baik kecuali setelah individu itu mendapat ilmu yg baik. Ilmu yg baik hanya akan diperoleh melalui bahasa yg baik. Bahasa baik itu akan timbul dlm suasana komunikasi yg sihat. Komunikasi yg sihat bermula drpd rasa cinta & maaf. ü Keluarga ü Masyarakat ü Negara ü Alam Sudut Pembangunan Al-Islam 8

Syari’at Al-Islam menjaga 5 tujuan utama 5 kehidupan: tujuan utama kehidupan ü Agama: Islam

Syari’at Al-Islam menjaga 5 tujuan utama 5 kehidupan: tujuan utama kehidupan ü Agama: Islam mengharamkan Syirik, Bid’ah & Fisiq. ü Nyawa(diri): Islam mengharamkan pembunuhan & penganiayaan dll. ü Akal: Islam mengharamkan ideologi yg merosakkan dan minuman atau makanan yg memabukkan dll. ü Keturunan/Marwah: Islam mengharamkan zina dan sikap suka menghina atau mencela orang lain atau diri sendiri dll. ü Harta: Islam mengharamkan pencurian, perjudian, riba dll. 9

Sumber Perlembagaan Al-Islam Sumber utama perlembagaan Al-Islam ada 4 perkara: ü Al-Quran: Kalaamullah. Sumber

Sumber Perlembagaan Al-Islam Sumber utama perlembagaan Al-Islam ada 4 perkara: ü Al-Quran: Kalaamullah. Sumber paling utama. ü As-Sunnah: Sunnah Rasulullah s. a. w. Sumber kedua terbesar. Al-Quran & As. Sunnah merupakan wahyu Allah yg mesti dipatuhi. ü Al-Ijmak: Kesepakatan para ulama. ü Al-Qiyas: Penilaian & Perbandingan yg berpandukan kpd Al-Quran & As-Sunnah. 10

Ciri-Ciri Pandangan Hidup Al-Islam Ciri-ciri pandangan hidup Al-Islam ada 5: ü Rabbaniyyah ü Syumuliyyah

Ciri-Ciri Pandangan Hidup Al-Islam Ciri-ciri pandangan hidup Al-Islam ada 5: ü Rabbaniyyah ü Syumuliyyah ü ‘Alamiyyah ü Wasatiyyah ü Waaqi’iyyah Ini akan dibahaskan dlm bahagian kedua. 11

Al-Islam Sistem Kehidupan Al-Islam ialah sistem kehidupan yg indah & sempurna! Adalah salah tanggapan

Al-Islam Sistem Kehidupan Al-Islam ialah sistem kehidupan yg indah & sempurna! Adalah salah tanggapan sebahagian orang yg menyangka bhw Islam hanyalah pengamalan ibadah yg sempit seperti solat, puasa, zakat & haji shj. Al-Islam lebih luas drpd itu. Sebab itu ia merupakan sistem kehidupan yang lengkap dlm semua aspek kehidupan, utk semua lapisan masyarakat, sesuai utk setiap zaman di mana sahaja ia dilaksanakan. Bahagian kedua akan menjelaskan lebih lanjut dlm hal ini. 12

Pandangan Hidup Islam Topik ini akan membincangkan 5 ciri pandangan hidup Al-Islam, iaitu: ü

Pandangan Hidup Islam Topik ini akan membincangkan 5 ciri pandangan hidup Al-Islam, iaitu: ü Rabbaniyyah ü Syumuliyyah ü ‘Alamiyyah ü Wasatiyyah ü Waaqi’iyyah 13

Rabbaniyyah dipetik drpd kata dasar Rabb yg bermakna “Tuhan Pemelihara, Pentadbir, Pencipta, Menghidupkan &

Rabbaniyyah dipetik drpd kata dasar Rabb yg bermakna “Tuhan Pemelihara, Pentadbir, Pencipta, Menghidupkan & Mematikan, Pemberi rezeki, Tempat Mengadu & Bergantung”. Ulama Rabbaniy ialah seorang yg berilmu tinggi, beriman, bertaqwa, berakhlaq mulia, berwawasan jauh, mendidik dengan sabar bermula drpd ilmu yg mudah sehingga kpd ilmu yg susah. Hidup, perjuangan dan matinya hanya utk Allah. Rujuk surah Ali Imran: 79. 14

Prinsip Rabbaniyyah 5 perkara: ü Min. Allah (daripada Allah) – Asal usul. ü Il.

Prinsip Rabbaniyyah 5 perkara: ü Min. Allah (daripada Allah) – Asal usul. ü Il. Allah (kepada Allah) – Matlamat & Tujuan ü Billah (dengan Allah) – Sumber kekuatan, mengharap bantuan Allah. ü Fillah (pada jalan Allah) – Sumber rujukan, beramal dan berdakwah menurut wahyu Allah (Al-Quran & As-Sunnah) ü ‘Al. Allah (bergantung kpd Allah) – Tawakkal, Perlindungan, penyerahan diri kpd Allah setelah berusaha krn Dia Maha Berkuasa & Maha Mengetahui. 15

Insan Rabbaniy ada dua, khusus dan umum. Rabbaniy khusus ialah ulama yg kita jelaskan

Insan Rabbaniy ada dua, khusus dan umum. Rabbaniy khusus ialah ulama yg kita jelaskan sebelum ini. Rabbaniy umum ialah setiap mukmin yg melaksanakan prinsip rabbaniyyah. Mukmin yg melaksanakan prinsip Rabbaniyyah dlm kehidupannya, pada dirinya, keluarganya, masyarakat dan negaranya adalah seorang Insan Rabbaniy. 16

Syumuliyyah Syumul bermakna menyeluruh. Ini bermakna Al-Islam ialah sebuah agama yg mencakupi semua aspek

Syumuliyyah Syumul bermakna menyeluruh. Ini bermakna Al-Islam ialah sebuah agama yg mencakupi semua aspek kehidupan; sosial, politik, ekonomi, pendidikan, agama dll. Yg sesuai dilaksanakan ke atas individu dan jama’ah seperti yg dijelaskan sebelum ini. Al-Islam bukan ibadah semata. Al-Islam bukan agama yg sempit, keras, ganas, zalim seperti yg didakwa oleh Orientalis dan musuh Islam. 17

‘Alamiyyah bermakna kesejagatan / Global. ‘Alamiyyah Al-Islam bukan khusus utk satu bangsa atau satu

‘Alamiyyah bermakna kesejagatan / Global. ‘Alamiyyah Al-Islam bukan khusus utk satu bangsa atau satu tempat shj. Bukan utk orang Arab atau Melayu shj. Bukan utk di Mekah & Madinah shj. Al-Islam juga menggalak umatnya agar sentiasa berpadangan luas, terbuka tanpa menggadai sebarang prinsip Islam atau menghinanya. Al-Islam sesuai utk setiap tempat dan zaman. Sudah lebih 1400 thn Islam menjadi agama yg terunggul walaupun mungkin sebahagian umatnya tidak begitu. Al-Islam “rahmah lil ‘alamin”. Rujuk Al. Anbiya: 107 18

Wasatiyyah bermakna Wasatiyyah pertengahan. kesederhanaan / Allah & Nabi s. a. w. melarang “al-ghuluw”

Wasatiyyah bermakna Wasatiyyah pertengahan. kesederhanaan / Allah & Nabi s. a. w. melarang “al-ghuluw” (melampau batas) dalam perlaksanaan ibadah. Yg penting dalam beribadah ialah: üIa menepati syarat penerimaannya iaitu: 1. Ikhlas 2. Mutaaba’atus Sunnah (mengikuti sunnah Nabi s. a. w. ) üIa dilakukan secara berterusan (istiqamah) menurut kemampuan pelakunya tanpa melampau batas-batas sunnah Nabi s. a. w. • Wasatiyyah merupakan kayuukur pertama dlm beribadah. 19

Waaqi’iyyah ialah “realistik” sesuai dengan keadaan, tempat, orang dan segala keperluan keadaan itu. Waaqi’iyyah

Waaqi’iyyah ialah “realistik” sesuai dengan keadaan, tempat, orang dan segala keperluan keadaan itu. Waaqi’iyyah merupakan kayuukur kedua dlm beribadah. Setelah seorang Mukmin itu mengenakan konsep Rabbaniyyah, Syumuliyyah & ‘Alamiyyah pada dirinya atau persatuannya, dia mesti menilai semula apakah penerapan konsep itu Wasatiyyah? Kemudian dia harus mengukur lagi sama ada kesemuanya itu Waaqi’iyyah atau tidak? Contoh: Seorang ketua yg berwawasan tinggi bersemangat hendak mendirikan sebuah “Daulah Islamiyyah” (kerajaan Islam) tetapi dia belum lagi memiliki kekuasaan, ketenteraan, ilmu pengetahuan, sokongan yg cukup utk merealisasikan cita-citanya. Maka pandangannya itu tidak Waqi’iyyah. Dengan itu, dia hanya melakukan sesuatu yg sia-sia shj. Waaqi’iyyah 20