Stawianie granic w wychowaniu Pastwo bez granic jest

  • Slides: 9
Download presentation
Stawianie granic w wychowaniu

Stawianie granic w wychowaniu

Państwo bez granic jest zagrożone… • Dlaczego w ogóle rodzice powinni stawiać dzieciom granice?

Państwo bez granic jest zagrożone… • Dlaczego w ogóle rodzice powinni stawiać dzieciom granice? Ponieważ dzieci, którym nie stawiano granic w sposób właściwy mają wiele trudności w wieku dojrzałym – w funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym oraz często również, zaburzenia lękowe.

Stawianie granic a poczucie bezpieczeństwa dziecka CHWILOWA SATYSFAKCJA DZIECKA (jednak dziecko otrzymuje pozawerbalny komunikat:

Stawianie granic a poczucie bezpieczeństwa dziecka CHWILOWA SATYSFAKCJA DZIECKA (jednak dziecko otrzymuje pozawerbalny komunikat: Mama/tata Ci ulega, więc masz słabych rodziców) PRÓBA PRZEKROCZENIA GRANICY RODZIC ULEGA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA SPADA

A gdy granice stawiamy prawidłowo… ZŁOŚĆ I BUNT DZIECKA (jednak dziecko otrzymuje pozawerbalny komunikat:

A gdy granice stawiamy prawidłowo… ZŁOŚĆ I BUNT DZIECKA (jednak dziecko otrzymuje pozawerbalny komunikat: Masz silnych rodziców) PRÓBA PRZEKROCZENIA GRANICY RODZIC „ZWYCIĘŻA” POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA ROŚNIE

Bilans emocjonalny dziecka, którego rodzice są stanowczy i właściwie stawiają granice jest dodatni, ale….

Bilans emocjonalny dziecka, którego rodzice są stanowczy i właściwie stawiają granice jest dodatni, ale…. . • Granice nie mogą być zbyt ciasne, • Postawienie granicy i niekonsekwentne jej przestrzeganie jest w zasadzie równoznaczne z niestawianiem jej w ogóle.

Najczęstsze powody nieprawidłowego stawiania granic • Nieprawidłowe wzorce i poglądy wychowawcze; • Źle rozumiana

Najczęstsze powody nieprawidłowego stawiania granic • Nieprawidłowe wzorce i poglądy wychowawcze; • Źle rozumiana miłość – lęk przed niezadowoleniem dziecka; • Pośpiech, przewlekłe zmęczenie i chęć świętego spokoju; • Poczucie winy w trudnej sytuacji (choroba lub śmierć kogoś bliskiego, adopcja).

Nie obędzie się bez walki, ale… • Każda przemoc – agresja słowna, krzyk (nie

Nie obędzie się bez walki, ale… • Każda przemoc – agresja słowna, krzyk (nie mylić ze stanowczym, podniesionym głosem!) i oczywiście przemoc fizyczna zawsze świadczy o nieporadności i słabości rodzica. Przemoc wobec dziecka jest niedopuszczalna w żadnej formie.

Co zatem zamiast klapsa? (film)

Co zatem zamiast klapsa? (film)

W prezentacji wykorzystałam fragmenty książki M. Gajdów „Rodzice w akcji” oraz film „Zamiast klapsa”

W prezentacji wykorzystałam fragmenty książki M. Gajdów „Rodzice w akcji” oraz film „Zamiast klapsa” fundacji „Dzieci niczyje”.