Status for Adresseregisteret Forml og innhold Adresseregisteret er

  • Slides: 6
Download presentation
Status for Adresseregisteret

Status for Adresseregisteret

Formål og innhold Adresseregisteret er helse- og omsorgsektorens verktøy til presis adressering av elektroniske

Formål og innhold Adresseregisteret er helse- og omsorgsektorens verktøy til presis adressering av elektroniske meldinger og post Potensielle avsendere og mottakere som registreres i Adresseregisteret kalles kommunikasjonsparter NHN-Adresseregister er en av basistjenestene i Helsenettet Tjenesten gir tilgang til søk etter andre virksomheters kommunikasjonsparter og til vedlikehold av informasjon om egen virksomhet og egne kommunikasjonsparter i Adresseregisteret

Tjenesten NHN-Adresseregister tilbyr ulike grensesnitt (manuelle og maskinelle) mot Adresseregisteret, som er egnet til:

Tjenesten NHN-Adresseregister tilbyr ulike grensesnitt (manuelle og maskinelle) mot Adresseregisteret, som er egnet til: • å finne akkurat den kommunikasjonsparten man ønsker å sende noe til • å hente ut nødvendige informasjon til at man kan sende en elektronisk melding til en valgt kommunikasjonspart, herunder • Organisasjonsnummeret til den virksomheten som kommunikasjonsparten tilhører • Virksomhetens navn (visningsnavn hvis registrert) • Kommunikasjonspartens navn + annen stedsangivelse • Kommunikasjonspartens HER-id • EDI-adressen som kommunikajonsparten benytter • Informasjon om hvilket virksomhetssertifikat som skal benyttes til kryptering av meldingen man sender til den valgte kommunikasjonsparten • å hente ut mottakerens navn og postadresse for fysiske forsendelser • å vedlikeholde informasjon om den enkelte brukerens egen virksomhet og de kommunikasjonsparter som representerer denne

Informasjonsinnhold 2300 330 100 5600 250 130 0 Små private virksomheter Kommuner Apotek Helseforetak/private

Informasjonsinnhold 2300 330 100 5600 250 130 0 Små private virksomheter Kommuner Apotek Helseforetak/private sykehus Kommunikasjonsparter som representerer en person (4896 leger) Kommunikasjonsparter som representerer et tjenesteområde i en kommune (fordelt på 50 kommuner) Reseptmottak Kommunikasjonsparter som representerer et fag/tjenesteområde i spesialisthelsetjenesten

Framtida er integrasjon Behovet for manuelle oppslag og informasjonsvedlikehold via det manuelle brukergrensesnittet er

Framtida er integrasjon Behovet for manuelle oppslag og informasjonsvedlikehold via det manuelle brukergrensesnittet er ventet å avta etter hvert som leverandørene av journalsystemene implementerer en direkte integrasjon mot Adresseregisteret. Da vil i første omgang: Brukeradministrasjon i lokalt journalsystem vedlikeholde hvilke personer som er til enhver tid er representert ved en kommunikasjonspart i Adresseregisteret Systemkonfigurasjon og sertifikatinstallasjoner vil resultere i vedlikehold av eksempelvis EDIadresser og sertifikatpekere knyttet til kommunikasjonspartene i Adresseregisteret Siden en gang kommer vedlikehold av mer detaljert informasjon om den enkelte kommunikasjonsparten i automatisert håndtering av CPP og CPA

Mens vi venter på integrasjonene Bygger Norsk Helsenett best mulige web brukergrensesnitt for manuelle

Mens vi venter på integrasjonene Bygger Norsk Helsenett best mulige web brukergrensesnitt for manuelle søk og vedlikehold - Og vedlikeholder detaljerte veiledninger for hvordan ulike virksomheter skal vedlikeholde sin egen informasjon i Adresseregisteret. https: //adresseregister. nhn. no http: //www. nhn. no/