Drukningsstatistikk 2017 Redningsselskapet 2 Innhold Forml avgrensning og

  • Slides: 12
Download presentation
Drukningsstatistikk 2017 Redningsselskapet

Drukningsstatistikk 2017 Redningsselskapet

2 Innhold Formål, avgrensning og innhold Fylkesvis fordeling per måned 3 På oppdrag fra

2 Innhold Formål, avgrensning og innhold Fylkesvis fordeling per måned 3 På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken er Årsak – fylke 4 basert på gjennomlesning av medieomtale. Basert på medieoppslagene vil vi samle informasjon om følgende (hvis Kjønn/alder - fylke 5 Kjønn/alder - årsak 6 Nasjonalitet 7 Formål oppgitt): • Fylke • Sted, så spesifikt som mulig RS redningsskøyte eller søk 10 • Årsak til drukning • Kjønn/alder på druknede • Nasjonalitet på druknede • Hvorvidt det har vært en redningsskøyte involvert • Hvorvidt druknede hadde redningsvest eller ikke • Hvorvidt det var alkohol involvert i ulykken Vil du vite mer? Avgrensninger og forbehold Statistikken bygger på analyse av norske redaksjonelle medier i Retrievers kildepakke. Retriever har utarbeidet et søk som henter inn alle oppslag hvor varianter av ordet «drukning» er nevnt, i tillegg fanger søket oppslag som omtaler «omkomne» i forbindelse med vann-, og sjørelaterte ord. Vi tar utgangspunkt i et bredt søk for å være sikker på at all omtale av reelle drukningsulykker fanges opp. Hvis ikke nasjonalitet er oppgitt, er det vurdert til å være en nordmann. Ta kontakt med kommunikasjonsavdelingens pressevakt i Redningsselskapet: Tlf: 911 07 777

3 Fylkesvis fordeling per måned i 2017 Måned Fylke Januar Møre og Romsdal 1

3 Fylkesvis fordeling per måned i 2017 Måned Fylke Januar Møre og Romsdal 1 Rogaland 3 Februar Mars 1 April Mai Juni Juli August September Oktober 2 1 3 1 2 2 1 Troms November Desember 1 1 2 Nordland 1 Sogn og Fjordane 2 Nord-Trøndelag 1 1 1 2 2 1 3 1 1 Finnmark Vest-Agder 10 3 5 1 1 1 8 2 1 1 Sør-Trøndelag 1 1 1 2 1 5 1 3 1 1 2 Østfold 1 Vestfold 1 Buskerud 1 2 Akershus 1 Oslo 1 Telemark 2 1 1 2 3 1 3 2 1 5 1 1 15 12 1 Hordaland Total 3 1 3 Oppland 3 3 13 1 1 Hedmark Aust-Agder Totalt 1 4 3 6 8 7 10 11 11 11 14 1 7 2 94

4 Årsak til drukning per fylke Årsak Fylke Fall fra land/brygge i elv/sjø/vann* Under

4 Årsak til drukning per fylke Årsak Fylke Fall fra land/brygge i elv/sjø/vann* Under bading Dykking Møre og Romsdal 5 1 1 8 Rogaland 7 1 1 Troms 1 Hordaland 7 1 4 2 Sogn og Fjordane 2 2 Nord-Trøndelag 1 1 Sør-Trøndelag 5 Nordland Gjennom is 1 Seilbrett/rafting Kano/kajakk Fritidsbåt Yrkesbåt Bil i sjø/vann Andre årsaker Totalt 15 2 1 12 1 8 2 1 1 10 5 2 5 Finnmark 2 1 3 Vest-Agder 1 1 2 Østfold 1 1 2 Vestfold 1 Buskerud 1 1 Akershus 2 1 Oslo 1 1 3 1 5 1 2 3 Telemark 8 4 Oppland 1 13 1 Hedmark Aust-Agder Totalt 1 3 48 3 3 1 2 26 *Kategorisert som «Fall fra land/brygge i elv/sjø/vann» hvis personen er funnet i sjøen og det ikke er opplysninger om drukningsårsak. 4 2 3 94

5 Kjønn og alder på druknede per fylke Fylke 0 -7 år Gutt Jente

5 Kjønn og alder på druknede per fylke Fylke 0 -7 år Gutt Jente 8 -14 år Gutt Jente 15 -25 år Mann Møre og Romsdal 2 Rogaland 2 Troms 1 26 -40 år Kvinne Mann Kvinne 4 Mann 61 - år Kvinne 1 1 1 Sogn og Fjordane 3 9 3 2 2 4 1 7 2 2 Nord-Trøndelag 1 1 Finnmark Vest-Agder 1 1 Mann Kvinne 1 1 Buskerud 8 1 10 1 5 2 1 2 5 2 1 3 1 2 2 3 1 2 1 1 1 Oslo 1 1 3 1 2 3 1 Oppland 3 5 3 1 15 2 1 Akershus Total 12 1 Vestfold Telemark Kvinne 2 Sør-Trøndelag Østfold Mann Ukjent alder 1 Hordaland Nordland 41 -60 år 1 4 13 1 1 Hedmark Aust-Agder Total per alder/kjønn Totalt alder 2 13 2 1 14 10 2 12 19 5 24 34 2 36 4 2 6 94

6 Kjønn og alder og drukningsårsak Årsak 0 -7 år Gutt Gjennom is 1

6 Kjønn og alder og drukningsårsak Årsak 0 -7 år Gutt Gjennom is 1 Fall fra land/brygge i elv/sjø/vann 1 Jente 8 -14 år Gutt Jente 15 -25 år Mann Kvinne 26 -40 år Mann Kvinne 41 -60 år Mann Kvinne 61 - år Mann Ukjent alder Kvinne Mann Kvinne 2 9 Bading 1 2 5 2 6 2 3 17 2 2 1 1 Dykking Totalt 48 3 1 1 1 8 1 3 Seilbrett/rafting Kano/kajakk Fritidsbåt 2 Yrkesbåt 1 Andre årsaker Totalt alder 3 2 Bil i sjø/vann Total per alder/kjønn 2 13 2 1 14 10 2 12 19 5 24 *Kategorisert som «Fall fra land/brygge i elv/sjø/vann» hvis personen er funnet i sjøen og det ikke er opplysninger om drukningsårsak. 10 1 1 26 4 1 2 2 3 34 2 36 4 2 6 94

7 Nasjonalitet på druknede Måned Nasjonalitet Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August

7 Nasjonalitet på druknede Måned Nasjonalitet Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Total Norsk* 3 3 6 6 7 7 7 10 10 11 7 2 79 Polsk 1 1 Tysk 2 1 1 1 5 Svensk 1 1 Østeuropeisk 1 1 Russisk 1 1 Litauisk 1 1 Syrisk 1 Dansk 1 1 2 Somalisk 1 Totalt 4 3 6 8 7 10 11 11 11 1 14 7 2 94 Årsak Nasjonalitet Norsk* Gjennom is 3 Fall fra land/brygge i elv/sjø/vann** Under bading 43 1 Polsk Dykking Seilbrett/rafting Kano/kajakk 2 Fritidsbåt Yrkesbåt Bil i sjø/vann Andre årsaker Totalt 22 3 79 1 Tysk 2 Svensk 1 1 1 2 1 Øst-Europeisk 1 1 Russisk 1 Litauen 1 Syrisk 1 Dansk 1 1 1 2 2 2 Somalisk Totalt 5 1 3 48 3 3 2 26 *Kategorisert som norsk hvis ikke annet oppgitt. **Kategorisert som «Fall fra land/brygge i elv/sjø/vann» hvis personen er funnet i sjøen og det ikke er opplysninger om drukningsårsak. 1 4 2 3 94

8 Nasjonalitet på druknede Alder/kjønn Nasjonalitet 0 -7 år Gutt Norsk* 8 -14 år

8 Nasjonalitet på druknede Alder/kjønn Nasjonalitet 0 -7 år Gutt Norsk* 8 -14 år Jente Gutt 2 Jente 15 -25 år 26 -40 år 41 -60 år 61 - år Ukjent alder Mann Kvinne Mann Kvinne Totalt 10 1 6 2 15 5 31 2 3 2 79 Polsk 1 1 Tysk 3 2 5 Svensk 1 1 Østeuropeisk 1 1 Russisk 1 Litauisk 1 Syrisk 1 2 2 Dansk 1 Somalisk Totalt per alder/kjønn Totalt alder 1 1 2 1 13 2 *Kategorisert som norsk hvis ikke annet oppgitt. 1 14 10 2 12 19 5 24 34 2 36 4 2 6 94

9 Nasjonalitet på druknede per fylke Nasjonalitet Fylke Norsk* Møre og Romsdal 13 Rogaland

9 Nasjonalitet på druknede per fylke Nasjonalitet Fylke Norsk* Møre og Romsdal 13 Rogaland 9 Troms 1 Hordaland 7 Nordland 9 Sogn og Fjordane Nord. Trøndelag Polsk Tysk Svensk Østeuropeisk Russisk Litauisk 1 1 Syrisk Dansk Somalisk 1 1 Total 15 1 12 1 1 8 1 4 10 1 5 2 2 Sør-Trøndelag 4 Finnmark 3 3 Vest-Agder 2 2 Østfold 2 2 Vestfold 2 Buskerud 2 Akershus 4 Oslo 3 Telemark 11 1 5 1 3 1 5 3 1 Oppland 1 1 13 1 Hedmark Aust-Agder 1 Totalt 79 1 1 *Kategorisert som norsk ikke annet oppgitt. 5 1 1 2 2 1 94

10 RS redningsskøyter involvert Måned RS redningsskøyte Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

10 RS redningsskøyter involvert Måned RS redningsskøyte Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Ja 1 1 2 4 1 2 2 Nei 3 2 4 4 6 8 9 11 Totalt 4 3 6 8 7 10 11 11 September Oktober November Desember Total 5 1 1 20 11 9 6 1 74 11 14 7 2 94 Årsak RS redningsskøyte Gjennom is Fall fra land/brygge i elv/sjø/vann* Ja Under bading Dykking Seilbrett/rafting 5 Kano/kajakk Fritidsbåt Yrkesbåt Bil i sjø/vann 2 1 10 1 Andre årsaker Totalt 1 20 Nei 3 43 3 1 1 16 3 2 2 74 Totalt 3 48 3 3 2 26 4 2 3 94 Alder og kjønn RS redningsskøyte 0 -7 år Gutt 8 -14 år Jente Ja Gutt Jente 15 -25 år Mann 26 -40 år Kvinne 2 Mann 41 -60 år Kvinne 1 61 - år Mann Kvinne Mann 12 1 3 Ukjent alder Kvinne Mann 1 20 Nei 2 11 1 9 2 7 4 31 2 3 2 Total per alder/kjønn 2 13 1 10 2 19 5 34 2 Totalt alder 2 14 12 24 *Kategorisert som «Fall fra land/brygge i elv/sjø/vann» hvis personen er funnet i sjøen og det ikke er opplysninger om drukningsårsak. 36 Totalt Kvinne 6 74 94

11 RS redningsskøyter involvert – fylkesvis fordeling RS redningsskøyte Fylke Ja Nei Total Møre

11 RS redningsskøyter involvert – fylkesvis fordeling RS redningsskøyte Fylke Ja Nei Total Møre og Romsdal 5 10 15 Rogaland 3 9 12 1 1 Troms Hordaland 2 6 8 Nordland 3 7 10 Sogn og Fjordane 2 3 5 Nord-Trøndelag 2 2 Sør-Trøndelag 5 5 2 3 Vest-Agder 2 2 Østfold 2 2 1 3 3 3 4 5 Oslo 3 3 Telemark 13 13 Oppland 1 1 Finnmark Vestfold 1 2 Buskerud Akershus 1 Hedmark Aust-Agder 1 Totalt 20 1 74 94

Therese Wærholm Retriever Medieanalytiker therese. werholm@retriever. no 470 26 398 Retriever Norge AS PB.

Therese Wærholm Retriever Medieanalytiker therese. werholm@retriever. no 470 26 398 Retriever Norge AS PB. 9 Sentrum 0101 Oslo