STANDARD 3 3 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 1

  • Slides: 10
Download presentation
STANDARD 3. 3 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 1 PELAKSANAAN SKPMg 2 JEMAAH NAZIR DAN

STANDARD 3. 3 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 1 PELAKSANAAN SKPMg 2 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2017: Task Force SKPMg 2/JNJK/KPM 13 Januari 2017

PERUBAHAN 2 SKPM 2010 Nama Aspek: 3. 3. 2 Pengurusan Disiplin 3. 3. 3

PERUBAHAN 2 SKPM 2010 Nama Aspek: 3. 3. 2 Pengurusan Disiplin 3. 3. 3 Bimbingan dan Kaunseling 3. 3. 4 Pengurusan Perkhidmatan Kebajikan, Kesihatan dan Keselamatan Murid SKPMg 2 Nama Aspek: 3. 3. 2 Pengurusan Disiplin Murid 3. 3. 3 Pengurusan Keselamatan Murid 3. 3. 4 Pengurusan Kesihatan Murid 3. 3. 5 Pengurusan Bantuan Pelajaran Murid 3. 3. 6 Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling - Tambahan: 3. 3. 6. 2 – Pentaksiran Psikometrik Bil. Aspek: 6 Pengiraan Skor: 7 TUMS 13 Januari 2017 Bil. Aspek: 4 Pengiraan Skor: 4 Aspek 2017: Task Force SKPMg 2/JNJK/KPM

3 PERNYATAAN STANDARD Bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid diurus secara cekap dan

3 PERNYATAAN STANDARD Bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah. 2017: Task Force SKPMg 2/JNJK/KPM 13 Januari 2017

ASPEK DAN KRITERIA KRITIKAL ASPEK 3. 3. 1: Ketetapan Pelaksanaan Hal Ehwal Murid 4

ASPEK DAN KRITERIA KRITIKAL ASPEK 3. 3. 1: Ketetapan Pelaksanaan Hal Ehwal Murid 4 KRITERIA KRITIKAL Ketetapan dibuat bagi memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan hal ehwal murid. Disiplin murid diurus untuk membentuk ASPEK 3. 3. 2: sikap dan perlakuan positif dalam Pengurusan Disiplin Murid pembangunan sahsiah murid. ASPEK 3. 3. 3: Pengurusan Keselamatan Murid 2017: Task Force SKPMg 2/JNJK/KPM Keselamatan murid diurus untuk memastikan murid selamat dan memupuk amalan menjaga keselamatan dalam kalangan murid. 13 Januari 2017

ASPEK DAN KRITERIA KRITIKAL ASPEK 5 KRITERIA KRITIKAL ASPEK 3. 3. 4: Pengurusan Kesihatan

ASPEK DAN KRITERIA KRITIKAL ASPEK 5 KRITERIA KRITIKAL ASPEK 3. 3. 4: Pengurusan Kesihatan Murid Program dan perkhidmatan kesihatan murid diurus untuk meningkatkan kualiti kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat. ASPEK 3. 3. 5: Pengurusan Bantuan Pelajaran Murid Bantuan pelajaran murid diurus untuk membantu memenuhi keperluan fizikal, mental dan emosi. Pengurusan perkhidmatan bimbingan dan ASPEK 3. 3. 6: kaunseling diurus untuk pembangunan Pengurusan Perkhidmatan sahsiah, psikososial, kesejahteraan mental Bimbingan Dan Kaunseling dan kerjaya murid. 2017: Task Force SKPMg 2/JNJK/KPM 13 Januari 2017

6 STANDARD KUALITI DAN TUMS BIL. STANDARD KUALITI (STAK) TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS)

6 STANDARD KUALITI DAN TUMS BIL. STANDARD KUALITI (STAK) TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS) Membuat, mendokumen, menyebar luas dan Pelaksanaan hal ehwal menyemak semula ketetapan dengan murid diurus secara mematuhi arahan yang berkuat kuasa, 3. 3. 1. 1 sistematik dan mengikut keperluan sekolah, secara terancang. menyeluruh dan jelas. (LINK 3. 3. 1. 1) Menyebar luas dan menguatkuasakan peraturan sekolah, menganalisis dan 3. 3. 2. 1 Disiplin murid diurus memanfaatkan data disiplin serta merancang dan melaksanakan program pendidikan disiplin secara profesional dan dengan mekanisme yang sesuai, mematuhi terancang. arahan yang berkuat kuasa, secara menyeluruh dan berterusan. (LINK 3. 3. 2. 1) 2017: Task Force SKPMg 2/JNJK/KPM 13 Januari 2017

SAMBUNGAN …. STANDARD KUALITI (STAK) BIL. KUALITI DAN TUMS 7 TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

SAMBUNGAN …. STANDARD KUALITI (STAK) BIL. KUALITI DAN TUMS 7 TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS) 3. 3. 3. 1 Keselamatan murid diurus secara sistematik dan terancang. Menyebar luas dan menguatkuasakan peraturan dan prosedur operasi standard keselamatan, merancang dan melaksanakan program pencegahan dan kesedaran keselamatan dengan mekanisme yang sesuai, mematuhi ketetapan, secara menyeluruh dan berterusan. (LINK 3. 3. 3. 1) 3. 3. 4. 1 Program dan perkhidmatan kesihatan murid diurus secara sistematik dan terancang. Menyelaras pemeriksaan kesihatan, merancang dan melaksanakan program pencegahan dan kesedaran kesihatan dan mewujudkan persekitaran yang bermaklumat dengan mekanisme yang sesuai, mematuhi arahan yang berkuat kuasa, secara menyeluruh dan berterusan. (LINK 3. 3. 4. 1) 2017: Task Force SKPMg 2/JNJK/KPM 13 Januari 2017

SAMBUNGAN …. STANDARD BIL. STANDARD KUALITI (STAK) KUALITI DAN TUMS 8 TINDAKAN UNTUK MENCAPAI

SAMBUNGAN …. STANDARD BIL. STANDARD KUALITI (STAK) KUALITI DAN TUMS 8 TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS) Bantuan pelajaran murid diurus secara 3. 3. 5. 1 sistematik dan terancang. Mengenal pasti jenis bantuan dan murid yang layak, merekodkan maklumat dan memantau prestasi murid dengan mekanisme yang sesuai, mematuhi ketetapan, secara menyeluruh dan berterusan. (LINK 3. 3. 5. 1) Perkhidmatan Merancang dan melaksanakan sesi dan program bimbingan dan kaunseling dengan mekanisme 3. 3. 6. 1 kaunseling diurus secara yang sesuai, mengikut arahan yang berkuat profesional dan kuasa, keperluan dan secara berterusan. terancang. (LINK 3. 3. 6. 1) Merancang dan melaksanakan pentaksiran, Pentaksiran psikometrik menganalisis data dan maklumat serta 3. 3. 6. 2 diurus secara sistematik mengambil tindakan susulan mengikut arahan yang berkuat kuasa, keperluan, secara dan terancang. menyeluruh dan berterusan. (LINK 3. 3. 6. 2) 2017: Task Force SKPMg 2/JNJK/KPM (LINK-RUBRIK) 13 Januari 2017

CONTOH PENULISAN EVIDENS BAGI ASPEK 3. 3. 2 9 EVIDENS PELAKSANAAN Laporan Mingguan Perhimpunan

CONTOH PENULISAN EVIDENS BAGI ASPEK 3. 3. 2 9 EVIDENS PELAKSANAAN Laporan Mingguan Perhimpunan Tahun 2017 Rekod Disiplin Murid tahun 2017 Perancangan Program Pembangunan Sahsiah Murid Tahun 2017 Laporan/Rumusan Rekod Disiplin Murid Tahun 2017 Laporan Program Pembangunan Sahsiah Murid Tahun 2017 Gambar pelaksanaan Program Pembangunan Sahsiah Murid Tahun 2017: Task Force SKPMg 2/JNJK/KPM 13 Januari 2017

SEKIAN TERIMA KASIH 2017: Task Force SKPMg 2/JNJK/KPM 13 Januari 2017

SEKIAN TERIMA KASIH 2017: Task Force SKPMg 2/JNJK/KPM 13 Januari 2017