Sprva JDTMVC zkuenosti a srovnn s projekty JDTMSTC

  • Slides: 15
Download presentation
Správa JDTM-VC zkušenosti a srovnání s projekty JDTM–STC, JDTMZK, JDTM KHK Jihlava 20. 2.

Správa JDTM-VC zkušenosti a srovnání s projekty JDTM–STC, JDTMZK, JDTM KHK Jihlava 20. 2. 2008 Ing. Pavel Cimpl

Jednotné digitální technické mapy ve správě společnosti GEOVAP spol. s r. o. Program: 1.

Jednotné digitální technické mapy ve správě společnosti GEOVAP spol. s r. o. Program: 1. Základní pojmy související se správou JDTM 2. Seznámení s projektem JDTM-VC a jeho srovnání s ostatními projekty krajského rozsahu 3. Webové portály

Správa JDTM základní pojmy – datový sklad Datový sklad JDTM v RDBMS - výhody:

Správa JDTM základní pojmy – datový sklad Datový sklad JDTM v RDBMS - výhody: • • • bezešvá mapa není omezena velikost prostoru, počet záznamů může být obrovský ryze databázové řešení je možno udržet soulad grafického elementu s negrafickými údaji (hlídá si sama databáze) elegantní aktualizace práce pouze s daty, které potřebuji, a které jsou exportovány do dočasného souboru bezpečnost dat šíření dat atributy geometry silnice Micro. Station budova Geo. Archiv. ma . . . RDBMS Dočasný WKB Geo. Store. V 6 Geo. Archiv. ma Geo. Outlook Dočasný DGN

Správa JDTM - VC JDTM Účelová mapa povrchové situace Přímé měření – Uliční čáry

Správa JDTM - VC JDTM Účelová mapa povrchové situace Přímé měření – Uliční čáry veřejná prostranství Zaměření sk. prov. staveb Převzaté podklady – vnitrobloky nepřístupná území mapy závodů Digitalizace, měření nezaručené třídy přesnosti základní pojmy - náplň Inženýrské sítě Převzetím průběhů od hlavních správců inženýrských sítí – Periodická výměna celého stavu Zpracováním zaměření průběhů sítí malých správců – Ze zaměření sk. prov. staveb ke kolaudacím

Správa JDTM - VC základní pojmy – tvorba datového skladu NAČÍTÁNÍ VSTUPNÍCH DAT DO

Správa JDTM - VC základní pojmy – tvorba datového skladu NAČÍTÁNÍ VSTUPNÍCH DAT DO DATOVÉHO SKLADU : Úkolem bylo převést veškerá zaměření (vstupní soubory) od zúčastněných subjektů do RDBMS. V této fázi se neřeší vzájemné vztahy jednotlivých výkresů (duplicity a překryty). Jednotlivá zaměření jsou před převodem kontrolována po formální stránce. Výsledkem je úplný přehled o využitelných datech. Mapa není vyčištěna. Jsou vyplněny informace o vstupu - tabulka ZAKAZKA.

Správa JDTM - VC ČIŠTĚNÍ DATOVÉHO SKLADU : základní pojmy – tvorba datového skladu

Správa JDTM - VC ČIŠTĚNÍ DATOVÉHO SKLADU : základní pojmy – tvorba datového skladu Úkolem je postupně vyčistit mapu od duplicit, překrytů nebo špatných návazností. Je nutno vyřešit odhalené rozpory mezi různými verzemi zaměření, tzn. připravit podklad pro reklamaci zaměření (bude nutno opravit i průběh sítí). Výsledkem je vyčištěná, co možná nejúplnější a nejaktuálnější mapa vyřešeného území.

Správa JDTM – VC základní pojmy – aktualizace datového skladu STANDARDNÍ ÚDRŽBA – aktualizace

Správa JDTM – VC základní pojmy – aktualizace datového skladu STANDARDNÍ ÚDRŽBA – aktualizace DS : Na procesu aktualizace se podílí stovky geodetických firem. Jejich úkolem je uvést část mapy v aktualizačním souboru do souladu se stavem v terénu.

Správa JDTM-VC základní pojmy – správa DS Správa DS – výdej a realizace aktualizačních

Správa JDTM-VC základní pojmy – správa DS Správa DS – výdej a realizace aktualizačních souborů do DB : • možnost současného měření na jednom území • dlouhá optimistická transakce • porovnávací export • stavová logika prvků mapy

Správa JDTM funkční schema Investoři Krajský úřad Správci inž. sítí Obce Žá do Po

Správa JDTM funkční schema Investoři Krajský úřad Správci inž. sítí Obce Žá do Po liz tv rz en st ov an ío ý Po d po ko nt ro kl a ak t. d dk l ad le o da t • Technologie Geo. Store – ukládání grafických dat do RDBMS po dk la d Uživatelský podklad Geodet. firmy tu a Krajský úřad Projekční firmy Geodet. firmy Ak Jiní Správci inž. sítí Města a obce Internet GS aplikační server Odborný správce Pře dán JDTM ÚMPS Inženýrské sítě í fyz ický ch d at v doh odn utýc h in Město terv Město alec Město h ČEZ JMP O 2 Va. Ky

JDTM ve správě GEOVAP JDTM – VC (JDTM – KHK), JDTM – STC, JDTMZK

JDTM ve správě GEOVAP JDTM – VC (JDTM – KHK), JDTM – STC, JDTMZK JDTM VÝCHODNÍCH ČECH JDTM KHK JDTM STŘEDNÍCH ČECH JDTM ZLÍNSKÉHO KRAJE DOBA TRVÁNÍ Od r. 1998 - 10 let Od r. 2001 – 7 let Od r. 2003 – 5 let Počet elementů Počet zakázek Odhadovaná hodnota dat 91, 7 mil. 34. 377 490 mil. 54, 3 mil. 19. 525 250 mil. 27, 5 mil. 13. 478 150 mil. Iniciátor vzniku Ostatní smluvní partneři SSVč 36 měst 18 regionálních správců Území mimo DTMM výhradně správci IS Od r. 2006 příspěvek KHK SStč 13 měst 7 regionálních správců Území mimo DTMM výhradně správci IS Krajský úřad Prostřednictvím kraje všechny obce a města Celé území od počátku sdruženými prostředky jak správců IS tak ZK a měst a obcí pouze pro akce smluvních partnerů zdarma, pro nesmluvní partnery za úhradu Zdarma pro veškeré akce ( pro nesmluvní partnery omezeno velikostí 2, 5 ha) Počet evidovaných geodetických 204/20 a projekčních firem 340/25 120/675 Portály JDTM-VC od dubna 2006 JDTM KHK od října 2006 – WMS službou JDTM-STC od r. 2005 JDTMZK Od r. 2003 Průběhy inženýrských sítí Pouze na území DTMM KHK – Na celém území – vyjma O 2 – ČEZ, RWE, VAKHK komplet, jen na DTMM O 2 – pouze DOK Financování datového skladu Vydávání souborů geodetům a projektantům Celé území bez omezení

Webový portál JDTM-VC www. geostore. cz/jdtm-vc/gsweb • Není třeba instalovat • Microsoft Internet Explorer

Webový portál JDTM-VC www. geostore. cz/jdtm-vc/gsweb • Není třeba instalovat • Microsoft Internet Explorer • Jazyk Java VM • Základní vlastnosti • Diferencovaný přístup • Přenášen pouze obraz dat • Možnost zásahu do datového skladu dle práv uživatele • Možnost lokalizace dle UIR-ADR • Intuitivní ovládání • Nápověda • Obchodní podmínky • Registrace

Webový portál - funkčnost možnosti zobrazení dat

Webový portál - funkčnost možnosti zobrazení dat

Webový portál - funkčnost objednávka dat

Webový portál - funkčnost objednávka dat

Webový portál - funkčnost tisk a uložení objednávky

Webový portál - funkčnost tisk a uložení objednávky

JDTM KHK www. kr-kralovehradecky. cz/JDTM/ • Od října 2006 spuštěn pilotní provoz • Přístup

JDTM KHK www. kr-kralovehradecky. cz/JDTM/ • Od října 2006 spuštěn pilotní provoz • Přístup pro účastníky projektu (správci sítí, kraj, obce) • ÚMPS a inž. sítě WMS služba – aktuální stav DB • Průběhy inž. sítí Informativní charakter