FINANN SPRVA Petr Mrkvka 2012 Pojem finann sprva

  • Slides: 12
Download presentation
FINANČNÍ SPRÁVA Petr Mrkývka © 2012

FINANČNÍ SPRÁVA Petr Mrkývka © 2012

Pojem „finanční správa“ n Finanční správa ve smyslu funkčním = specifická činnost n Finanční

Pojem „finanční správa“ n Finanční správa ve smyslu funkčním = specifická činnost n Finanční správa ve smyslu organizačním = orgány veřejné moci, v jejichž věcné působnosti je výkon finanční správy ve funkčním smyslu

Finanční správa primární a sekundární n Primární – finanční správa je stěžejní činností orgánu

Finanční správa primární a sekundární n Primární – finanční správa je stěžejní činností orgánu veřejné moci, primární účel existence n Sekundární – finanční správa doplňuje nebo navazuje na primární působnost (účel) orgánu veřejné moci

Věcné členění finanční správy n Správa měny n Devizová správa n Dohled nad finančním

Věcné členění finanční správy n Správa měny n Devizová správa n Dohled nad finančním trhem n Správa veřejných financí Primární Sekundární

Primární správa veřejných financí n Celní správa České republiky n Finanční správa České republiky

Primární správa veřejných financí n Celní správa České republiky n Finanční správa České republiky (od 1. 1. 2013) n Územní finanční orgány (do 31. 12. 2012)

Finanční správa České republiky n Zákon č. 456/2011 Sb. n Soustava správních orgánů pro

Finanční správa České republiky n Zákon č. 456/2011 Sb. n Soustava správních orgánů pro výkon správy daní n Nahrazuje Územní finanční orgány n Nedochází ke sloučení s CSČR n Cíl: JIM n Fiskální centralizace

Soustava orgánů FSČR Generální finanční ředitelství Odvolací finanční ředitelství Finanční úřady

Soustava orgánů FSČR Generální finanční ředitelství Odvolací finanční ředitelství Finanční úřady

GFŘ – věcná působnost n Ze zákona – výlučná n Ze zákona – společná

GFŘ – věcná působnost n Ze zákona – výlučná n Ze zákona – společná n Z pověření MFČR

OFŘ – věcná působnost n Mizerná úprava

OFŘ – věcná působnost n Mizerná úprava

Finanční úřady – územní působnost n Správní obvod – území VÚSC n Specializovaný FÚ

Finanční úřady – územní působnost n Správní obvod – území VÚSC n Specializovaný FÚ – území ČR

FÚ – věcná působnost n § 10 n Správa daní n Řízení o správních

FÚ – věcná působnost n § 10 n Správa daní n Řízení o správních deliktech n Distribuce výnosu daní mimo n n n SR Staré návratné výpomoci MZ Hazard Dělená správa Registry Kontrolní pravomoci n Z pověření MF: kontrola FH ÚSC, mezinárodní spolupráce

Specializovaný FÚ – osobní působnost n PO s obratem více než 2 000 000

Specializovaný FÚ – osobní působnost n PO s obratem více než 2 000 000 Kč n Banka n Pobočka zahraniční banky n Spořitelní a úvěrové družstvo n Pojišťovna, zajišťovna, pobočka zahr. n Člen skupiny DPH Negativní: Dz. N, transferové daně