Sjeanje na Vukovar 18 STUDENI Smjetaj Vukovara na

  • Slides: 20
Download presentation
Sjećanje na Vukovar 18. STUDENI

Sjećanje na Vukovar 18. STUDENI

 Smještaj Vukovara na desnoj obali rijeke Dunav i rijeke Vuke određuje njegov geografski

Smještaj Vukovara na desnoj obali rijeke Dunav i rijeke Vuke određuje njegov geografski položaj kao grad na rijeci. Dok njegov smještaj u panonskoj nizini određuje Vukovar kao grad smješten u pretežno ravničarskom reljefu. - smještaj grada na ušću Vuke u Dunav - na tzv. razgraničenju istočne Slavonije i zapadnog Srijema - blizina Mađarske, Vojvodine (Rep. Srbija), Bosne i Hercegovine

 Bitka za Vukovar je najveća i najkrvavija bitka u Domovinskom ratu. To je

Bitka za Vukovar je najveća i najkrvavija bitka u Domovinskom ratu. To je bila 87 -dnevna opsada hrvatskog grada Vukovara od strane Jugoslavenske narodne armije, uz pomoć srpskih paravojnih snaga od kolovoza do studenog 1991. godine tijekom Domovinskog rata. Bitka je završena porazom lokalnog Zbora narodne garde, velikim razaranjem Vukovara i brojnim ubojstvima i progonom hrvatskog stanovništva. U bitki je poginulo između 2. 900 i 3. 600 ljudi.

 Iako je bitka bila značajan i simbolički gubitak za Hrvatsku, koja nije povratila

Iako je bitka bila značajan i simbolički gubitak za Hrvatsku, koja nije povratila kontrolu nad gradom do 1998. godine, to je, također, bila pobjeda, koja je koštala JNA i pomogla da Hrvatska dobije međunarodnu potporu za svoju neovisnost. Budući da je široko štovana kao ključni trenutak u tijeku Domovinskog rata, to je pirova pobjeda Jugoslavenske narodne armije nad hrvatskim braniteljima Vukovara.

 Dana 12. studenog 1991. godine, počeo je posljednji, četvrti organizirani pokušaj deblokade Vukovara.

Dana 12. studenog 1991. godine, počeo je posljednji, četvrti organizirani pokušaj deblokade Vukovara. Napad na protivnika učvršćenog na crti Cerić - Henrikovci - Marinci i po dubini Bogdanovci, počeo je u večernjim satima. Slabost angažiranih snaga, od koje se neke nisu ni pojavile na bojišnici, a neke samovoljno udaljile osudio je pokušaj u početku na neuspjeh, pa je od zamisli uspjelo pomicanje snaga iz Nuštra prema Marincima pod vrlo teškim uvjetima djelovanja neprijatelja sa zemlje i iz zraka. Za nastavak napada nije bilo snaga jer raspoloživo ljudstvo nije bilo dovoljno za proboj, s time da se 105. brigada HV-a nije ni javila, a i pored nje bila je potrebna, najmanje još jedna brigada.

 Toga dana u Vukovaru su napadani punktovi obrane ceste Vukovar – Borovo Naselje

Toga dana u Vukovaru su napadani punktovi obrane ceste Vukovar – Borovo Naselje i silos na Dunavu. Nakon cjelodnevnih tenkovsko pješačkih borbi, cesta još nije pala. Sljedeći dan, 6 tenkova se konačno probilo do Priljeva i tenkovskom paljbom natjeralo hrvatske branitelje sa silosa dolje. Tada je konačno pala komunikacija Vukovar – Borovo Naselje i pad grada je postao izvjestan. Dio branitelja povukao se u Vukovar, a dio u Borovo Naselje.

Siniša Glavašević Novinar, publicist i prozaik Siniša Glavašević rođen je u Vukovaru 4. studenoga

Siniša Glavašević Novinar, publicist i prozaik Siniša Glavašević rođen je u Vukovaru 4. studenoga 1960. U rodnom je gradu završio osnovnu i srednju školu, a u Sarajevu studij komparativne književnosti i bibliotekarstva. Bio je urednik Hrvatskoga radija Vukovar i ratni izvjestitelj. Po zauzeću Vukovara od agresorske JNA i četnika, odveden je 19. 11. 1991. iz vukovarske bolnice i od tada mu se izgubio trag.

 Tko će čuvati moj grad, moje prijatelje, tko će Vukovar iznijeti iz mraka?

Tko će čuvati moj grad, moje prijatelje, tko će Vukovar iznijeti iz mraka? Nema leđa jačih od mojih i vaših, i zato, ako vam nije teško, ako je u vama ostalo još mladenačkog šaputanja, pridružite se. Netko je dirao moje parkove, klupe na kojima su još urezana vaša imena, sjenu u kojoj ste istodobno i dali, i primili prvi poljubac - netko je jednostavno sve ukrao…