Seminar Biblic Biblia spune 9 DOMNUL NOSTRU VINE

  • Slides: 42
Download presentation
Seminar Biblic

Seminar Biblic

Biblia spune : 9. DOMNUL NOSTRU VINE

Biblia spune : 9. DOMNUL NOSTRU VINE

1. Cu cât timp în urmă a vorbit Dumnezeu, prin sfinţii profeţi, despre făgăduinţa

1. Cu cât timp în urmă a vorbit Dumnezeu, prin sfinţii profeţi, despre făgăduinţa întoarcerii Fiului Său pe acest pământ? Fapte 3: 19 -21 (p. 1058) „Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca. . . să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi

1. Cu cât timp în urmă a vorbit Dumnezeu, prin sfinţii profeţi, despre făgăduinţa

1. Cu cât timp în urmă a vorbit Dumnezeu, prin sfinţii profeţi, despre făgăduinţa întoarcerii Fiului Său pe acest pământ? Fapte 3: 19 -21 (p. 1058) pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor:

1. Cu cât timp în urmă a vorbit Dumnezeu, prin sfinţii profeţi, despre făgăduinţa

1. Cu cât timp în urmă a vorbit Dumnezeu, prin sfinţii profeţi, despre făgăduinţa întoarcerii Fiului Său pe acest pământ? Fapte 3: 19 -21 (p. 1058) despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi prooroci din ____ vechime

2. În timp ce se afla sub jurământ la procesul Său, ce făgăduinţă a

2. În timp ce se afla sub jurământ la procesul Său, ce făgăduinţă a făcut Hristos? Mat. 26: 64 (p. 958) „. . . vă spun că de acum încolo veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii lui venind Dumnezeu, şi _______ pe norii cerului. ”

3. De ce spune Hristos că El vine iarăşi? Ioan 14: 1 -3 (p.

3. De ce spune Hristos că El vine iarăşi? Ioan 14: 1 -3 (p. 1045) „Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce lua cu Mine, şi vă voi ____ ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.

4. Care este scopul venirii Sale? Mat. 16: 27 (p. 943) „Căci Fiul omului

4. Care este scopul venirii Sale? Mat. 16: 27 (p. 943) „Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său, cu Îngerii Săi; şi atunci va _____ răsplăti fiecăruia după faptele lui. ”

4. Care este scopul venirii Sale? Apoc. 22: 12 (p. 1223) „Iată, Eu vin

4. Care este scopul venirii Sale? Apoc. 22: 12 (p. 1223) „Iată, Eu vin curând şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. ”

CE FEL DE VENIRE VA FI ? O venire LITERALĂ

CE FEL DE VENIRE VA FI ? O venire LITERALĂ

5. Cum spun îngerii că Se va întoarce Hristos pe acest pământ? Fapte 1:

5. Cum spun îngerii că Se va întoarce Hristos pe acest pământ? Fapte 1: 9 -11 (p. 1055) „Acest Isus care S-a înălţat la cer din mijocul vostru, va veni în ____ același fel cum Laţi văzut mergând la cer. "

CE FEL DE VENIRE VA FI ? O venire VIZIBILĂ

CE FEL DE VENIRE VA FI ? O venire VIZIBILĂ

6. Câţi oameni, ce sunt în viaţă pe acest pământ, vor vedea întoarcerea lui

6. Câţi oameni, ce sunt în viaţă pe acest pământ, vor vedea întoarcerea lui Hristos? Apoc. 1: 7 (p. 1205) „Iată că El vine pe nori. orice Şi ______ ochi Îl va vedea, şi ce L-au străpuns. ”

CE FEL DE VENIRE VA FI ? O venire AUDIBILĂ

CE FEL DE VENIRE VA FI ? O venire AUDIBILĂ

7. Care două mari sunete se vor auzi la venirea lui Hristos? 1 Tes.

7. Care două mari sunete se vor auzi la venirea lui Hristos? 1 Tes. 4: 16 (p. 1161) „Căci însuşi Domnul, cu un _______, strigăt cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. ”

CE FEL DE VENIRE VA FI ? O venire DRAMATICĂ

CE FEL DE VENIRE VA FI ? O venire DRAMATICĂ

8. Ce eveniment emoţionant are loc la întoarcerea lui Hristos? 1 Cor. 15: 51.

8. Ce eveniment emoţionant are loc la întoarcerea lui Hristos? 1 Cor. 15: 51. 52 (p. 1126) „Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi _____ schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă.

8. Ce eveniment emoţionant are loc la întoarcerea lui Hristos? 1 Cor. 15: 51.

8. Ce eveniment emoţionant are loc la întoarcerea lui Hristos? 1 Cor. 15: 51. 52 (p. 1126) Trâmbiţa va suna, morţii vor _______ învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi. ”

9. Ce vor face îngerii când Hristos apare? Mat. 24: 30. 31 (p. 953)

9. Ce vor face îngerii când Hristos apare? Mat. 24: 30. 31 (p. 953) „Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.

9. Ce vor face îngerii când Hristos apare? Mat. 24: 30. 31 (p. 953)

9. Ce vor face îngerii când Hristos apare? Mat. 24: 30. 31 (p. 953) El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare, şi vor ____ aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. ”

10. Ce se va întâmpla celor neprihăniţi aflaţi în viaţă la apariţia lui Hristos?

10. Ce se va întâmpla celor neprihăniţi aflaţi în viaţă la apariţia lui Hristos? 1 Tes. 4: 17 (p. 1161) „Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi ____toţi împreună răpiți cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. ”

11. Ce vor face nelegiuiţii aflaţi în viaţă în acest timp? Apoc. 6: 15

11. Ce vor face nelegiuiţii aflaţi în viaţă în acest timp? Apoc. 6: 15 -17 (p. 1210) Împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi oamenii slobozi sau ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor

11. Ce vor face nelegiuiţii aflaţi în viaţă în acest timp? Apoc. 6: 15

11. Ce vor face nelegiuiţii aflaţi în viaţă în acest timp? Apoc. 6: 15 -17 (p. 1210) Şi ____munţilor ziceau şi stâncilor: "Cădeţi peste noi, şi ascundeţi-ne de faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, şi cine poate sta în picioare? "

12. Ce se va întâmpla cu munţii şi insulele la cea de a doua

12. Ce se va întâmpla cu munţii şi insulele la cea de a doua venire a lui Hristos? Apoc. 6: 14 (p. 1210) „Cerul s-a strâns ca o carte de piele, pe care o faci sul. Şi toţi munţii şi toate ostroavele s-au _______ mutat din locurile lor. ”

CE FEL DE VENIRE VA FI ? O venire EXTREM de GLORIOASĂ

CE FEL DE VENIRE VA FI ? O venire EXTREM de GLORIOASĂ

13. Cât de orbitoare va fi venirea lui Hristos? Mat. 24: 27 (p. 953)

13. Cât de orbitoare va fi venirea lui Hristos? Mat. 24: 27 (p. 953) „Căci, cum iese fulgerul de la răsărit _____ şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului. ”

14. A cui slavă se va adăuga la splendoarea venirii lui Hristos? Luca 9:

14. A cui slavă se va adăuga la splendoarea venirii lui Hristos? Luca 9: 26 (p. 1000) „Căci de oricine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, se va ruşina şi Fiul omului de el, când va veni în slava Sa şi a Tatălui şi a sfinților îngeri. ” _____

15. Cine va însoţi pe Hristos la venirea Sa? Matei 25: 31 (p. 955)

15. Cine va însoţi pe Hristos la venirea Sa? Matei 25: 31 (p. 955) „Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi _______ sfinții îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale. ”

CE FEL DE VENIRE VA FI ? CONTRAFACEAREA lui SATANA

CE FEL DE VENIRE VA FI ? CONTRAFACEAREA lui SATANA

16. Cine spune Hristos că se vor scula să facă semne mari şi minuni?

16. Cine spune Hristos că se vor scula să facă semne mari şi minuni? Matei 24: 24 (p. 953) „Căci se vor scula _____ Hristoși mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi. ”

17. Ce avertizare specifică a dat Hristos astfel încât noi să nu fim înşelaţi?

17. Ce avertizare specifică a dat Hristos astfel încât noi să nu fim înşelaţi? Matei 24: 26. 27 (p. 953) Deci, dacă vă vor zice: "Iată-L în pustie", să nu vă ____ duceți acolo! "Iată-L în odăiţe ascunse", să nu credeți ____.

17. Ce avertizare specifică a dat Hristos astfel încât noi să nu fim înşelaţi?

17. Ce avertizare specifică a dat Hristos astfel încât noi să nu fim înşelaţi? Matei 24: 26. 27 (p. 953) Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului. ”

CE FEL DE VENIRE VA FI ? O venire NEAȘTEPTATĂ

CE FEL DE VENIRE VA FI ? O venire NEAȘTEPTATĂ

18. Doar cine cunoaşte ziua şi ceasul venirii lui Hristos? Matei 24: 36 (p.

18. Doar cine cunoaşte ziua şi ceasul venirii lui Hristos? Matei 24: 36 (p. 953) „Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci Tatăl numai ______. ”

19. La ce ceas va veni El iarăşi? Matei 24: 44 (p. 953) „De

19. La ce ceas va veni El iarăşi? Matei 24: 44 (p. 953) „De aceea, şi voi fiţi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă _____. ” gândiți

20. Ce avertizare a dat Hristos că noi s-ar putea să nu fim conştienţi

20. Ce avertizare a dat Hristos că noi s-ar putea să nu fim conştienţi de iminenţa venirii Sale? Luca 21: 34 -36 (p. 1018) „Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se _____ îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură, şi cu îngrijorările vieţii acesteia,

20. Ce avertizare a dat Hristos că noi s-ar putea să nu fim conştienţi

20. Ce avertizare a dat Hristos că noi s-ar putea să nu fim conştienţi de iminenţa venirii Sale? Luca 21: 34 -36 (p. 1018) şi astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. . Vegheaţi dar în tot timpul, şi rugaţivă. . . ”

21. Ce ne spune Biblia să facem pentru a fi pregătiţi pentru venirea Lui?

21. Ce ne spune Biblia să facem pentru a fi pregătiţi pentru venirea Lui? 2 Petru 3: 9 -14. 18 (p. 1195) „. . . ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printro purtare sfântă şi evlavioasă, așteptând şi grăbind _____ venirea zilei lui Dumnezeu. . .

21. Ce ne spune Biblia să facem pentru a fi pregătiţi pentru venirea Lui?

21. Ce ne spune Biblia să facem pentru a fi pregătiţi pentru venirea Lui? 2 Petru 3: 9 -14. 18 (p. 1195) De aceea, prea iubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină, şi în pace. . creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. ”

22. Ce va face fiecare om care această speranţă a celei de a doua

22. Ce va face fiecare om care această speranţă a celei de a doua veniri? 1 Ioan 3: 2. 3 (p. 1200) „Dar ştim că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea aşa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El, se _____, curățește după cum El este curat. ”

23. Ce vor proclama cei neprihăniţi într-un mod entuziast la venirea lui Hristos? Isaia

23. Ce vor proclama cei neprihăniţi într-un mod entuziast la venirea lui Hristos? Isaia 25: 9 (p. 700) În ziua aceea, vor zice: "Iată, acesta este ______ Dumnezeul nostru, în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul, în care ne încredeam, acum să ne veselim, şi să ne bucurăm de mântuirea Lui. ”

24. Domnul se va întoarce în curând. Este şi dorinţa inimii tale să fii

24. Domnul se va întoarce în curând. Este şi dorinţa inimii tale să fii gata pentru venirea Sa? Răspunsul tău: