Regionalisatie Oost Brabant Multidisciplinaire samenwerking in de sportzorgketen

  • Slides: 19
Download presentation
Regionalisatie Oost Brabant “Multidisciplinaire samenwerking in de sportzorgketen regio Oost Brabant” 7 april 2014

Regionalisatie Oost Brabant “Multidisciplinaire samenwerking in de sportzorgketen regio Oost Brabant” 7 april 2014 Thema: ‘Liesblessure’

Agenda 18. 45 uur 19. 00 uur Inloop met koffie/thee Inleiding / achtergrond /

Agenda 18. 45 uur 19. 00 uur Inloop met koffie/thee Inleiding / achtergrond / kerngroep voorstellen (Danny de Beer, Vereniging voor Sportgeneeskunde) 19. 15 uur Casusbespreking ‘Liesblessure’ (Rhijn Visser, sportarts) 19. 20 uur Liesblessure, rol vanuit: � Sportgeneeskunde (VSG) door Rhijn Visser, sportarts � Sportfysiotherapie (NVFS) door Merel Hoezen, sportfysiotherapeut 20. 35 uur 20. 45 uur 21. 15 uur 21. 30 uur Pauze Bespreking casus in kleinere groepen (n. a. v. stellingen) Plenaire terugkoppeling Einde

Kerngroep Regio Oost Brabant Rhijn Visser, sportarts Merel Hoezen, sportfysiotherapeut Jeanne van Erp, sportmasseur

Kerngroep Regio Oost Brabant Rhijn Visser, sportarts Merel Hoezen, sportfysiotherapeut Jeanne van Erp, sportmasseur Danny de Beer (ondersteuning vanuit VSG) Kelley Post (ondersteuning vanuit VSG)

Inleiding In januari 2006 verscheen de nota Zorg voor sport en bewegen, naar een

Inleiding In januari 2006 verscheen de nota Zorg voor sport en bewegen, naar een optimale samenwerking tussen sportzorgprofessionals. Deze nota is door het Landelijk Platform Sportgezondheidszorg ontwikkeld in opdracht van de minister van VWS. In nauwe samenwerking met NOC*NSF en het ministerie van VWS is door de verschillende partijen in de sportgezondheidszorg een transparant stelsel van de sportgezondheidszorg gepresenteerd

Zorgpiramide

Zorgpiramide

Aanbevelingen m. b. t. : � de regionale aansturing en organisatie van de sportgezondheidszorg

Aanbevelingen m. b. t. : � de regionale aansturing en organisatie van de sportgezondheidszorg � de ontwikkeling van competenties en formele positionering van professionals � de plaats en de verantwoordelijkheden van de sportgezondheidszorg als onderdeel van de algemene gezondheidszorg Net als in de algemene gezondheidszorg wordt voor de sportgezondheidszorg aanbevolen regionale structuren te ontwikkelen.

Belang van een regionale aanpak � De specifieke kenmerken van een regio zoals de

Belang van een regionale aanpak � De specifieke kenmerken van een regio zoals de sportinfrastructuur, de demografische samenstelling en sociaal-culturele eigenheden kunnen beter in het zorgaanbod worden verdisconteerd. � De coördinatie met de belendende terreinen van de zorg (huisartsen, ziekenhuiszorg, fysiotherapeuten) is gemakkelijker uit te voeren. � Er kan een netwerk worden gecreëerd van disciplines die elkaar kennen en naar elkaar kunnen verwijzen. � Binnen een regionale structuur kan beter inzicht worden verkregen in best-practice praktijken die landelijk kunnen worden doorvertaald.

Pilot project LPS rapport heeft geleid tot een 3 -tal pilots (2008 - 2010)

Pilot project LPS rapport heeft geleid tot een 3 -tal pilots (2008 - 2010) � De centrale doelstelling van het pilotproject is tweeledig: "Het bevorderen van een doelmatige, doeltreffende en transparante samenwerking tussen de meest betrokken zorgprofessionals en (sport)organisaties en het vertalen van best-practices uit de regio naar het landelijke niveau".

Organisatie van het project

Organisatie van het project

Pilot regio’s � Noord-Holland – acute enkel � Oost Brabant – (blessure) preventie �

Pilot regio’s � Noord-Holland – acute enkel � Oost Brabant – (blessure) preventie � Limburg – Chronische achillespees klachten

Opbrengsten regio’s � Kennismaking in de regio � Deskundigheidsbevordering – kennisdeling � Vernieuwde opleiding

Opbrengsten regio’s � Kennismaking in de regio � Deskundigheidsbevordering – kennisdeling � Vernieuwde opleiding Blessure Preventie – tbv Sportmasseur � Adviezen t. a. v. overdracht – enkelregistratie formulier/overdrachtformulier

Nieuwe regio’s � Gelderland � Utrecht � Zoetermeer � Roosendaal � Haarlem

Nieuwe regio’s � Gelderland � Utrecht � Zoetermeer � Roosendaal � Haarlem

Processtappen indicatie behandeling/begeleiding nazorg Wat? Door wie? Voorwaarden? deskundigheid / veiligheid / overdracht Coördinatie?

Processtappen indicatie behandeling/begeleiding nazorg Wat? Door wie? Voorwaarden? deskundigheid / veiligheid / overdracht Coördinatie?

Regionale afspraken over: � Proces � Wie wat doet en wanneer Daarnaast: Format totstandkoming

Regionale afspraken over: � Proces � Wie wat doet en wanneer Daarnaast: Format totstandkoming afspraken voor andere regio’s

Voorbeeld zorgpad achillespees

Voorbeeld zorgpad achillespees

Voorbeeld – informatie sportzorgprofessionals Gelderland

Voorbeeld – informatie sportzorgprofessionals Gelderland

Voorbeeld – informatie voor sporters in regio Gelderland

Voorbeeld – informatie voor sporters in regio Gelderland

Wat zijn de sterke punten van: Een sportmasseur? Een sportfysiotherapeut? Een sportarts?

Wat zijn de sterke punten van: Een sportmasseur? Een sportfysiotherapeut? Een sportarts?

Wanneer verwijzen naar: Een sportmasseur Een sportfysiotherapeut Een sportarts bij een lies klacht van

Wanneer verwijzen naar: Een sportmasseur Een sportfysiotherapeut Een sportarts bij een lies klacht van eigen patiënt/sporter? DOEL – knelpunten en/of behoeftes te signaleren in de samenwerking