Project Regionalisatie Ketenzorg Regio Oost Brabant Blessure Preventie

  • Slides: 13
Download presentation
Project Regionalisatie Ketenzorg Regio Oost Brabant Blessure Preventie 2 e Intercollegiaal overleg

Project Regionalisatie Ketenzorg Regio Oost Brabant Blessure Preventie 2 e Intercollegiaal overleg

Programma 17 mei 2010 Locatie: Elkerliek Ziekenhuis te Helmond 2 e Intercollegiaal Overleg -

Programma 17 mei 2010 Locatie: Elkerliek Ziekenhuis te Helmond 2 e Intercollegiaal Overleg - Regionalisatie Oost Brabant 19. 00 uur Ontvangst 19. 20 uur Korte toelichting van de stand van zaken van Sportzorgketen ontwikkelingen in de regio Mw. K. Post, VSG Afrondng van eerste fase pilot – voortzetting activiteiten in de regio. 19. 30 uur Laatste/nieuwste ontwikkelingen/inzichten Dhr. J. Jansen, NFVS Thema’s: Implementatie richtlijn “Acute inversietrauma enkel” Voor. Zorg 19. 40 uur Presentatie/doorlopen van de richtlijn “Acute Inversietrauma Enkel” Opvang/begeleiding sporters, triage, OAR, De Bie Dhr. J. Jansen, NVFS 20. 15 uur Pauze 20. 30 uur Sportzorgnetwerk – wat is de rol van de trainers/verzorgers/masseurs? Mw. I. Hendriks, VSG Wie stuur je door en naar wie? Waarvoor kun je zelf verantwoordelijkheid nemen en waarvoor niet? Wie en hoe wordt bepaald dat sporthervatting mogelijk is? Hoe? Aan de hand van het stroomdiagram uit de richtlijn acute inversietrauma van de enkel. 21. 00 uur Preventieve maatregelen Mw. I. Hendriks, VSG Braces – tape – oefentol: voor- en nadelen. Wat heeft voorkeur? 21. 15 uur Terugkoppeling en uitspraken

Organisatie van het project Projectleider Pilot kerngroep Werkgroep VSG/NVFS/NGS Pilot kerngroep

Organisatie van het project Projectleider Pilot kerngroep Werkgroep VSG/NVFS/NGS Pilot kerngroep

Doel van het project Ketenafspraken rondom diagnosegroep Ketenkwaliteit Vertalen landelijk niveau

Doel van het project Ketenafspraken rondom diagnosegroep Ketenkwaliteit Vertalen landelijk niveau

Regionale afspraken over Ø Proces Ø Wie wat doet en wanneer Daarnaast: Format totstandkoming

Regionale afspraken over Ø Proces Ø Wie wat doet en wanneer Daarnaast: Format totstandkoming afspraken voor andere regio’s

Regionalisatie/Ketenkwaliteit Regio Oost Brabant Blessurepreventie

Regionalisatie/Ketenkwaliteit Regio Oost Brabant Blessurepreventie

Doelgroepen Ø Georganiseerde sporters en niet georganiseerde sporters: individueel en team: prestatie en recreatie

Doelgroepen Ø Georganiseerde sporters en niet georganiseerde sporters: individueel en team: prestatie en recreatie Ø Chronisch zieken Ø Van Inactief naar Actief

Afgesproken Ø De Sportmasseur heeft een signalerende rol in zijn werkzaamheden (bij sportverenigingen) –

Afgesproken Ø De Sportmasseur heeft een signalerende rol in zijn werkzaamheden (bij sportverenigingen) – een tool zal worden ontwikkeld om de NGS sportmasseur te ondersteunen in deze rol. Ø Afspraken zullen gemaakt worden met de NGS t. a. v. nascholing op het gebied van signalering. Ø Samen met de landelijke stuurgroep gaat de regionale kerngroep werken aan een het opstellen van een ”zorgpiramide” voor fittests en andere preventieve onderzoeken. Ø Clubzorg wordt voorbereid voor de regio. Ø Gezamenlijk dienen alle regionale sportevenementen geïnformeerd te worden over verantwoorde voorbereiden voor een dergelijke evenement. – coördinatie via Clubzorg Ø Regionale voorlichting o. a. richting verkooppunten van sportmaterialen (voor nietgeorganiseerde sporters) – coördinatie via clubzorg Ø Wat betreft interdisciplinaire samenwerking gaan we contact opnemen met de NGS om de tekort aan NGS sportmasseurs op toekomstige avonden te verbeteren. Ø Een nieuwe intercollegiale avond wordt gepland voor over 3 maanden.

Voorbereiding studieavond enkelblessures tbv trainers, coaches, verzorgers

Voorbereiding studieavond enkelblessures tbv trainers, coaches, verzorgers

We moeten in de loop van de avond naar bovenzien te halen wat er

We moeten in de loop van de avond naar bovenzien te halen wat er allemaal nodig is vanuit de verschillende disciplines voor implementatie van de richtlijn. Zijn er bepaalde nieuwe vaardigheden die aangeleerd moeten worden. Welke rol speelt de huisarts hierin en hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle disciplines (ook trainers en sporters) goed geïnformeerd zijn.

Programma 17 mei 2010 Locatie: Elkerliek Ziekenhuis te Helmond 2 e Intercollegiaal Overleg -

Programma 17 mei 2010 Locatie: Elkerliek Ziekenhuis te Helmond 2 e Intercollegiaal Overleg - Regionalisatie Oost Brabant 19. 00 uur Ontvangst 19. 20 uur Korte toelichting van de stand van zaken van Sportzorgketen ontwikkelingen in de regio Mw. K. Post, VSG Afrondng van eerste fase pilot – voortzetting activiteiten in de regio. 19. 30 uur Laatste/nieuwste ontwikkelingen/inzichten Dhr. J. Jansen, NFVS Thema’s: Implementatie richtlijn “Acute inversietrauma enkel” Voor. Zorg 19. 40 uur Presentatie/doorlopen van de richtlijn “Acute Inversietrauma Enkel” Opvang/begeleiding sporters, triage, OAR, De Bie Dhr. J. Jansen, NVFS 20. 15 uur Pauze 20. 30 uur Sportzorgnetwerk – wat is de rol van de trainers/verzorgers/masseurs? Mw. I. Hendriks, VSG Wie stuur je door en naar wie? Waarvoor kun je zelf verantwoordelijkheid nemen en waarvoor niet? Wie en hoe wordt bepaald dat sporthervatting mogelijk is? Hoe? Aan de hand van het stroomdiagram uit de richtlijn acute inversietrauma van de enkel. 21. 00 uur Preventieve maatregelen Mw. I. Hendriks, VSG Braces – tape – oefentol: voor- en nadelen. Wat heeft voorkeur? 21. 15 uur Terugkoppeling en uitspraken