Potovani uenici Dobro doli na ovaj vid nastave

  • Slides: 8
Download presentation
Poštovani učenici, Dobro došli na ovaj vid nastave. Sav pottreban materijal za učenje, u

Poštovani učenici, Dobro došli na ovaj vid nastave. Sav pottreban materijal za učenje, u narednom periodu, dok je na snazi sadašnja situacija , nalazi se u folderu sa nazivom predmeta. Postavljaću Vam zadatke koje ste u obavezi da uradite u zadatom roku i pošaljete mi na mail: besida. [email protected] edu. me Dobićete i test koji treba da riješite. Nadam se, da ćete pokazati osgovornost, marljivo učiti i redovno raditi zadatke. Ako imate dodatnih pitanja i nedoumica, javite se e-mailom. Srdačan pozdrav, Vaša profesorica » Uči. Doma» Ostani. Doma» mr Bešida Tiganj 1

Od davnina su ljudi pokušavali da shvate ponašanje i osobine materije, zašto objekti padaju

Od davnina su ljudi pokušavali da shvate ponašanje i osobine materije, zašto objekti padaju na zemlju kada izgube oslonac, zašto različiti materijali imaju različite osobine, i slično. Tajnovita je bila i priroda svemira, kao na primer oblik Zemlje, ponašanje i kretanje Sunca i Mjeseca. Mnogo teorija je pokušavalo da objasni te pojave, ali većina od njih na pogrešan način, jer nikada nisu bile potvrđene eksperimentom. . mr Bešida Tiganj 2

Istorija nauke pa i fizike obično počinje sa Talesom iz Mileta, koji je postao

Istorija nauke pa i fizike obično počinje sa Talesom iz Mileta, koji je postao slavan nakon što je uspešno predvideo pomračenje Sunca 585. godine pre nove ere. On je bio prvi koji je pokuša da objasni prirodu na naučan način. Teško je izdvojiti najvažnije ideje iz tog najranijeg perioda ali sigurno treba pomenuti učenja Pitagorejaca o tome da je Zemlja okrugla (500. g. p. n. e), Anaksagore da su Sunce, Mesec i zvezde sastavljene od istog materijala kao i Zemlja, sa tom razlikom da su stene na Suncu usijane (470. g. p. n. e), Demokrita koji je shvatio da se Mlečni put sastoji od mnogo zvezda (385. g. p. n. e) i naravno Aristotelovih prvih zakona fizike o kretanju tela. mr Bešida Tiganj 3

q Godine 1687. Njutn je objavio Philosophiae Naturalis Prinicpia Mathematica, verovatno najznačajnije pojedinačno delo

q Godine 1687. Njutn je objavio Philosophiae Naturalis Prinicpia Mathematica, verovatno najznačajnije pojedinačno delo u istoriji fizike. q U toj knjizi Njutn je postavio osnovne zakone kretanja (tzv. Njutnovi zakoni mehanike) i gravitacije. Na ovim zakonima bazirana je celokupna klasična mehanika do današnjih dana. q Njutnov zakon gravitacije doveo je do prvog ujedinjenja fizike. On je pokazao da isti zakoni upravljaju zemaljskom i nebeskom mehanikom. mr Bešida Tiganj 4

Na sličan način se kreću sateliti oko Zemlje po eliptičnim putanjama. Zemlja je u

Na sličan način se kreću sateliti oko Zemlje po eliptičnim putanjama. Zemlja je u jednom fokusu elipse. Satelit se kreće brže što je bliži Zemlji. Njutn je uopštio zakon gravitacije kao interakciju svih tela u vasioni bez obzira na njihovu veličinu i nazvao ga univerzalni zakon gravitacije. Gravitaciona konstanta brojno je jednaka sili kojom se dve jedinične mase privlače na jediničnom rastojanju. mr Bešida Tiganj 5

q Prostor u kome jedno tijelo deluje na drugo gravitacionom silom naziva se gravitaciono

q Prostor u kome jedno tijelo deluje na drugo gravitacionom silom naziva se gravitaciono polje tog tijela. q Gravitaciono polje se kvantitativno opisuje jačinom gravitacionog polja. mr Bešida Tiganj 6

Zadaci: 2. Kolikom se silom privlače dvije olovne kugle mase 20 kg i 30

Zadaci: 2. Kolikom se silom privlače dvije olovne kugle mase 20 kg i 30 kg ako je rastojamje između njihovih centara 2 m? 4. Obnoviti Kulonov zakon, koji ste učili u toku osnovnog obrazovanja, mođete napraviti ppt-prezentaciju. . . mr Bešida Tiganj 7

HVALA N A P A Ž NJ I ! mr Bešida Tiganj 8

HVALA N A P A Ž NJ I ! mr Bešida Tiganj 8