PORUCHY RODINY VE VZTAHU K DTTI PORUCHY RODINY

  • Slides: 12
Download presentation
PORUCHY RODINY VE VZTAHU K DÍTĚTI

PORUCHY RODINY VE VZTAHU K DÍTĚTI

PORUCHY RODINY situace, kdy rodina v různé míře neplní základní požadavky a úkoly dané

PORUCHY RODINY situace, kdy rodina v různé míře neplní základní požadavky a úkoly dané společenskou normou selhání některého člena nebo členů rodiny, toto selhání se projevuje v nedostatečném plnění některých nebo všech základních rodinných funkcí

Zopakujte základní funkce rodiny, vysvětlete je. 1. 2. 3. 4. biologicko-reprodukční (zachování lidstva, uspokojování

Zopakujte základní funkce rodiny, vysvětlete je. 1. 2. 3. 4. biologicko-reprodukční (zachování lidstva, uspokojování sexuálních potřeb) ekonomická (hmotné zabezpečení) emocionální (citové vztahy) výchovná (zájem o dítě, péče, řádná výchova)

ČLENĚNÍ PORUCH 3 základní přístupy 1. příčiny poruchy, doba a místo vzniku, rozvoj a

ČLENĚNÍ PORUCH 3 základní přístupy 1. příčiny poruchy, doba a místo vzniku, rozvoj a působení poruchy 2. stupeň a charakter poruchy, vliv na členy rodiny 3. potřeba aktivity k překonání poruchy

Rodiče se o děti starat 1. nemohou 2. neumějí (nedovedou) 3. nechtějí

Rodiče se o děti starat 1. nemohou 2. neumějí (nedovedou) 3. nechtějí

RODIČE SE NEMOHOU STARAT Příčiny: objektivní přírodní katastrofy poruchy fungování společnosti – epidemie, nezaměstnanost,

RODIČE SE NEMOHOU STARAT Příčiny: objektivní přírodní katastrofy poruchy fungování společnosti – epidemie, nezaměstnanost, válka narušení rodiny: nemoc, úmrtí, velký počet dětí Zájem o dítě: ano Příklady: hmotný nedostatek, nevhodný byt, ztráta bytu, jeden rodič neodůvodněně brání druhému

RODIČE SE NEUMĚJÍ STARAT Příčiny: objektivní, subjektivní nezralí rodiče, nízký věk neúplná rodina (rozvod,

RODIČE SE NEUMĚJÍ STARAT Příčiny: objektivní, subjektivní nezralí rodiče, nízký věk neúplná rodina (rozvod, úmrtí, svob. matka) dítě s postižením Zájem o dítě: ano i ne Příklady: nedostatečné podmínky pro socializaci dítěte → není zabezpečen přiměřený vývoj dítěte

RODIČE SE NECHTĚJÍ STARAT Příčiny: subjektivní poruchy osobnosti rodičů rodiče dávají přednost jiným hodnotám

RODIČE SE NECHTĚJÍ STARAT Příčiny: subjektivní poruchy osobnosti rodičů rodiče dávají přednost jiným hodnotám nechtěné dítě s postižením nízký nebo vysoký věk rodičů Zájem o dítě: ne Příklady: nedostatečná, škodlivá či žádná péče o dítě, opuštění dítěte

ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE PORUCH rodiče dítě týrají, zneužívají rodiče se o dítě nadměrně starají

ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE PORUCH rodiče dítě týrají, zneužívají rodiče se o dítě nadměrně starají

DOTAZNÍK FUNKČNOSTI RODINY vyhodnocen pro každé dítě v rodině zvlášť, 8 kritérií složení rodiny

DOTAZNÍK FUNKČNOSTI RODINY vyhodnocen pro každé dítě v rodině zvlášť, 8 kritérií složení rodiny stabilita rodiny sociálně ekonomická situace osobnost rodičů sourozenci osobnost dítěte zájem o dítě péče o dítě

PÁSMA FUNKČNOSTI RODINY funkční rodina: rodina plní své funkce problémová rodina: poruchy funkcí vážněji

PÁSMA FUNKČNOSTI RODINY funkční rodina: rodina plní své funkce problémová rodina: poruchy funkcí vážněji neohrožují vývoj dítěte, problémy rodina řeší sama nebo využívá krátkodobou pomoc dysfunkční rodina: vážné poruchy funkcí, vývoj dítěte je ohrožen nebo narušen, rodina není schopna poruchy zvládnout sama afunkční rodina: rodina neplní funkce, vývoj dítěte vážně narušen či poškozen → odebrání dítěte

ZDROJE Dunovský, J. a kol. : Sociální pediatrie. Praha, Grada 1999. Dunovský, J. :

ZDROJE Dunovský, J. a kol. : Sociální pediatrie. Praha, Grada 1999. Dunovský, J. : Dítě a poruchy rodiny. Praha, Avicenum 1986.