Molekulk jellse s csoportostsa Tk 19 21 oldal

  • Slides: 18
Download presentation
Molekulák jelölése és csoportosítása Tk. : 19 -21. oldal Mf. : 14 -15. oldal

Molekulák jelölése és csoportosítása Tk. : 19 -21. oldal Mf. : 14 -15. oldal

A molekula n A molekula meghatározott számú és minőségű atomból jön létre n Az

A molekula n A molekula meghatározott számú és minőségű atomból jön létre n Az egymáshoz közel kerülő atomok között kapcsolat jön létre n Az atomok közti kapcsolatot kémiai kötésnek nevezzük n A kémiai kötések között vannak erősebbek és gyengébbek

A molekulák jelölése n Mivel a molekula meghatározott minőségű atomokból épül fel n Ezért

A molekulák jelölése n Mivel a molekula meghatározott minőségű atomokból épül fel n Ezért a felépítő atom vegyjelének szerepelnie kell a molekula jelében n Mivel a molekula meghatározott számban tartalmazza az egyes atomokat n Ezért az atom vegyjele mellett annak számát is fel kell tüntetni a molekula jelében.

A képlet n A molekulákat képlettel jelöljük. n A képlet tartalmazza a felépítő atomok

A képlet n A molekulákat képlettel jelöljük. n A képlet tartalmazza a felépítő atomok vegyjelét, és a vegyjel mellet alsó indexben annak számát a molekulában. n Így például, ha egy molekulát 2 hidrogénatom, 1 kénatom és 4 oxigénatom épít fel , akkor a képlete: H 2 SO 4 (kénsav)

Hányféle molekula jöhet létre n Az atomok kapcsolódásával sokféle molekula jöhet létre. n Két

Hányféle molekula jöhet létre n Az atomok kapcsolódásával sokféle molekula jöhet létre. n Két csoportba soroljuk a molekulákat Azonos minőségű atomok kapcsolódnak össze: Elemmolekula n Különböző minőségű atomok kapcsolódnak össze: Vegyületmolekula n

Az anyag csoportosítása összetétel szerint n Az anyagokat kémiai részecskék építik fel n Azt

Az anyag csoportosítása összetétel szerint n Az anyagokat kémiai részecskék építik fel n Azt az anyagot, mely azonos minőségű atomokból épül fel egyszerű anyagnak, más szóval kémiai elemnek nevezzük. n A kémiai elemeket azonos atomok, vagy azonos elemmolekulák építik fel. n Azt az anyagot mely különböző minőségű atomokból, vagy vegyületmolekulákból épül fel összetett anyagnak nevezzük. n Az azonos vegyületmolekulákból felépülő anyagot vegyületnek nevezzük.

Atomokból álló kémiai elemek n A fémek azonos fématomokból épülnek fel n Réz: rézatomokból

Atomokból álló kémiai elemek n A fémek azonos fématomokból épülnek fel n Réz: rézatomokból n Alumínium: alumíniumatomokból n Vas: vasatomokból A nemesgázok szintén azonos atomokból állnak, nem képeznek molekulákat: n Hélium: héliumatomokból n Neon: neonatomokból n Argon: argonatomokból A grafit sem képez molekulát, szénatomok alkotják

Elemmolekulákból álló kémiai elemek Csak néhány atom képes elemmolekula kialakítására. A következő anyagok elemmolekulákból

Elemmolekulákból álló kémiai elemek Csak néhány atom képes elemmolekula kialakítására. A következő anyagok elemmolekulákból állnak: n n n n n Hidrogén: hidrogénmolekulákból Nitrogén: nitrogénmolekulákból Foszfor: foszformolekulákból Oxigén: oxigénmolekulákból Kén: kénmolekulákból Fluor: fluormolekulákból Klór: klórmolekulákból Bróm: brómmolekulákból Jód: jódmolekulákból épül fel

Az elemek jelölése n Az azonos minőségű atomokból felépülő kémiai elemet az atom vegyjelével

Az elemek jelölése n Az azonos minőségű atomokból felépülő kémiai elemet az atom vegyjelével jelöljük: Pl. : Réz: Cu Alumínium: Al Vas: Fe Hélium: He Neon: Ne Argon: Ar Szén: C

Az azonos elemmolekulákból felépülő kémiai elemet az elemmolekula képletével jelöljük

Az azonos elemmolekulákból felépülő kémiai elemet az elemmolekula képletével jelöljük

Két azonos atomból álló molekulák Molekula neve Molekula képlete és modellje Elem neve Elem

Két azonos atomból álló molekulák Molekula neve Molekula képlete és modellje Elem neve Elem képlete hidrogénmolekula H 2 Hidrogén(gáz) H 2 Nitrogénmolekula N 2 Nitrogén(gáz) N 2 Oxigénmolekula O 2 Oxigén(gáz) O 2 Fluormolekula F 2 fluor(gáz) F 2 Klórmolekula Cl 2 klór(gáz) Cl 2 Brómmolekula Br 2 Bróm Br 2 Jódmolekula I 2 jód I 2

Kettőnél több atomból álló elemmolekulák Molekula neve Molekula képlete és modellje Elem neve Elem

Kettőnél több atomból álló elemmolekulák Molekula neve Molekula képlete és modellje Elem neve Elem képlete foszformolekula P 4 Foszfor P 4 kénmolekula S 8 kén S 8

Néhány fontosabb vegyület A vegyületmolekula neve, képlete és modellje

Néhány fontosabb vegyület A vegyületmolekula neve, képlete és modellje

A hidrogén-klorid n Felépítő molekula neve: hidrogén-klorid-molekula n Modellje: n Képlete: HCl

A hidrogén-klorid n Felépítő molekula neve: hidrogén-klorid-molekula n Modellje: n Képlete: HCl

A víz n Felépítő molekula neve: vízmolekula n Modellje: n Képlete: H 2 O

A víz n Felépítő molekula neve: vízmolekula n Modellje: n Képlete: H 2 O

Az ammónia n Felépítő molekula neve: ammóniamolekula n Modellje: n Képlete: NH 3

Az ammónia n Felépítő molekula neve: ammóniamolekula n Modellje: n Képlete: NH 3

A szén-dioxid n Felépítő molekula neve: szén-dioxid-molekula n Modellje: n Képlete: CO 2

A szén-dioxid n Felépítő molekula neve: szén-dioxid-molekula n Modellje: n Képlete: CO 2

A metán n Felépítő molekula neve: metánmolekula n Modellje: n Képlete: CH 4

A metán n Felépítő molekula neve: metánmolekula n Modellje: n Képlete: CH 4