Mdi v naom ivote Mdi a n von

  • Slides: 7
Download presentation
Médiá v našom živote

Médiá v našom živote

Médiá a náš voľný čas Dnes je ponuka médií mimoriadne bohatá - vysiela viac

Médiá a náš voľný čas Dnes je ponuka médií mimoriadne bohatá - vysiela viac celoplošných televízií, rozhlasových staníc. Bohatá je aj ponuka dennej tlače a časopisov. Z ponuky médií si vyberáme tie, ktoré majú pre nás nejaký význam. Úloha: Opíš svoje zvyky vo využívaní médií /ktoré médiá využívaš, kedy ich využívaš, pri akej príležitosti/.

Médiá využívame kvôli informovanosti, vzdelávaniu, zábave, oddychu, komunikovaniu. Nemali by sme s nimi tráviť

Médiá využívame kvôli informovanosti, vzdelávaniu, zábave, oddychu, komunikovaniu. Nemali by sme s nimi tráviť náš čas bezdôvodne, ale vždy s nejakým úmyslom, napr. chceme sa niečo nové dozvedieť, poučiť sa, zabaviť. Svoj voľný čas môžeme tráviť bez médií, napr. s priateľmi, športovaním, kreslením, modelovaním. . .

Základné funkcie médií informovať zabávať vzdelávať

Základné funkcie médií informovať zabávať vzdelávať

Hra: Každého žiaka sa opýtame, aká postava z filmu alebo televízie ho zaujala a

Hra: Každého žiaka sa opýtame, aká postava z filmu alebo televízie ho zaujala a prečo. Hráč si zapamätá svoju postavu a potom na otázky odpovedá celou vetou, ktorá ale obsahuje jeho odpoveď. Napríklad si hráč vyberie rozprávkovú postavu DRAK. Potom sa ho napr. spýtame, s kým v zamestnaní pracuje jeho otec. Hráč odpovie: Môj otec pracuje s drakom. Alebo sa pýtame: Čo máte doma v skrini? Hráč odpovie: Doma máme v skrini draka. Žiaci sa okrem zábavy učia tvoriť súvislé odpovede na otázky.

Úloha na doma: • Nakresli plánik vašej domácnosti a označ miesta, kde sú umiestnené

Úloha na doma: • Nakresli plánik vašej domácnosti a označ miesta, kde sú umiestnené rôzne mediálne prístroje, ako je televízia, rádio, počítač atď. • Požiadaj rodičov, aby nakreslili podobný plán domácnosti z ich detstva. • Porozmýšľaj, či nájdeš nejaký rozdiel v týchto plánoch.

Zdroje: Kačinová, V. : Mediálna výchova, učebné texty pre 5. ročník ZŠ I. a

Zdroje: Kačinová, V. : Mediálna výchova, učebné texty pre 5. ročník ZŠ I. a II. časť, Bratislava, ŠPÚ, 2005 Havířová, J. : Společenské hry pro děti od 6 do 11 let. Praha, Grada Publishing, a. s. , 2005 www. google. sk