LIDSK HLAS Hlasov hygiena Co je to lidsk

  • Slides: 10
Download presentation
LIDSKÝ HLAS Hlasová hygiena

LIDSKÝ HLAS Hlasová hygiena

Co je to lidský hlas? Nejstarší a nejdokonalejší prostředek k vzájemnému dorozumívání. HLAS Zvuk,

Co je to lidský hlas? Nejstarší a nejdokonalejší prostředek k vzájemnému dorozumívání. HLAS Zvuk, který slyšíme.

Kde vzniká? Důležitým orgánem vzniku je : HRTAN Při správném dýchání proud vzduchu rozechvěje

Kde vzniká? Důležitým orgánem vzniku je : HRTAN Při správném dýchání proud vzduchu rozechvěje hlasivky, vycházející zvuk se pak modeluje v ústní dutině.

Kdy se hlas mění? PUBERTA MUTACE dětský hlas dospělý hlas

Kdy se hlas mění? PUBERTA MUTACE dětský hlas dospělý hlas

Změna hlasu u dívek Klesá o kvintu (5 tónů).

Změna hlasu u dívek Klesá o kvintu (5 tónů).

Změna hlasu u chlapců Klesá o oktávu (8 tónů).

Změna hlasu u chlapců Klesá o oktávu (8 tónů).

Co je to hlasová hygiena? Ochrana hlasu Péče o hlas a jeho zdraví Hlasová

Co je to hlasová hygiena? Ochrana hlasu Péče o hlas a jeho zdraví Hlasová cvičení „rozezpívání“ Správné tvoření tónů

Pravidla hlasové hygieny • Zpívejme jen dobře tělesně naladěni a v dobré pohodě. •

Pravidla hlasové hygieny • Zpívejme jen dobře tělesně naladěni a v dobré pohodě. • Zpívejme v dobře větrané místnosti a vyvarujme se prašnému a zakouřenému prostředí. • Při zpěvu dbejme na správné držení těla. • Nezpívejme příliš vysoko, ani příliš nízko, ale v přirozené hlasové poloze. • Dbejme na správné dýchání a výslovnost. Hlasu škodí i celková únava, pití alkoholu, kouření a přepínání hlasivek!!!

Neničme si hlas!. . . Řiďme se pravidly hlasové hygieny!!!

Neničme si hlas!. . . Řiďme se pravidly hlasové hygieny!!!

ZDROJE • Charalambidis A. : Hudební výchova pro 7. ročník základní školy. Praha: SPN,

ZDROJE • Charalambidis A. : Hudební výchova pro 7. ročník základní školy. Praha: SPN, 2005, 34 -38 s. ISBN 80 -7235 -297 -0.