Vvoj hlasu Hlasov zmny hlasov poruchy vady Prof

  • Slides: 8
Download presentation
Vývoj hlasu Hlasové změny – hlasové poruchy (vady) Prof. Ph. Dr. Beáta Krahulcová, CSc.

Vývoj hlasu Hlasové změny – hlasové poruchy (vady) Prof. Ph. Dr. Beáta Krahulcová, CSc.

Poruchy hlasu • Jsou patologické změny jeho akustické struktury. Hlasovou poruchou je změna v

Poruchy hlasu • Jsou patologické změny jeho akustické struktury. Hlasovou poruchou je změna v individuálních akustických kvalitách, ve způsobu tvoření a užívání hlasu. V hlase se mohou vyskytovat též vedlejší přídatné zvuky. V souhrnu je poruchou hlasu odchylka od normy z hlediska jeho síly, výšky, kvality a flexibility v souvislosti s věkem, pohlavím a společensko – kulturním prostředím.

Změny hlasu v osobní historii člověka • Hlas v průběhu života člověka prodělává vývojové

Změny hlasu v osobní historii člověka • Hlas v průběhu života člověka prodělává vývojové změny, jež jsou nejvýraznější v období puberty a ve stáří jsou to přirozené involuční změny. • Tyto změny nejsou obvykle patologického charakteru • Hlas v obdobích jeho přirozených změn vyžaduje ochranu.

Hlasové změny v období puberty • Růst hrtanu a hlasivkových vazů včetně jejich zesílení

Hlasové změny v období puberty • Růst hrtanu a hlasivkových vazů včetně jejich zesílení a změny nervových integrací podmiňuje vývoj pohlavních žláz. Tyto změny jsou výrazné u hochů a méně výrazné u děvčat • Hlasivkové vazy u děvčat se prodlouží o 34 mm a u hochů až o 5 -10 mm. • U dospělých osob se pokládá tvar hrtanu za jeden z tzv. druhotných pohlavních znaků.

Změny hlasu v pubertě • Asexuální zvukové charakteristiky dětského hlasu jsou v pubertě (u

Změny hlasu v pubertě • Asexuální zvukové charakteristiky dětského hlasu jsou v pubertě (u děvčat mezi 11. -13. rokem a u chlapců mezi 14. -15. rokem v průběhu 2 -3 měsíců až půl roku) nahrazeny rozšířeným hlasovým rejstříkem v důsledku anatomických změn. • U hochů se dolní hranice snižuje o oktávu a horní hranice asi o sextu. • U děvčat probíhají hlasové změny rychleji a méně nápadně ve srovnání s chlapeckou populací. Dolní hranice dívčího hlasu se snižuje asi o tercii, kdežto horní hranice se o něco zvyšuje. • Hlasový vývoj pokračuje i v době pomutační.

Seeman (1953) rozlišuje tři fáze vývoje hlasu v období puberty: 1. Období předmutačních změn

Seeman (1953) rozlišuje tři fáze vývoje hlasu v období puberty: 1. Období předmutačních změn na hlase, které se projevuje zhrubnutím a zesílením hlasu a ztrátou vysokých tónů zpěvního hlasu. 2. Vlastní hlasová krize trvající průměrně tři měsíce. 3. Pomutační korekce hlasu.

Další vývoj hlasu v produktivním věku • Hlasový vývoj pokračuje i v době pomutační.

Další vývoj hlasu v produktivním věku • Hlasový vývoj pokračuje i v době pomutační. • Tzv. umělecký hlas vrcholí u muže až kolem 35. -38. roku. • Umělecký hlas u žen vrcholí u žen kolem 30. roku.

Involuční hlasové změny • K výraznějším změnám hlasu ve smyslu stárnutí dochází nejčastěji po

Involuční hlasové změny • K výraznějším změnám hlasu ve smyslu stárnutí dochází nejčastěji po 60. roce. • Procesy vápenatění hrtanových chrupavek, ochablost až atrofie hrtanového svalstva jsou podkladem strukturálních a morfologických změn i změn neurodynamického stereotypu hlasu. • Zmenšuje se hlasový rozsah, snižuje se užívaná hlasitost i hlasový výkon, zostřuje se barva hlasu. • U mužů se ve stáří zvyšuje hlasová poloha, někdy až do fistule a dochází ke stařeckému tremolu hlasu. U žen ve stáří bývá hlas řezavý nebo hluboký.