Ezofageln jcnov hlas Pojem piny metodika tvoen nhradnho

  • Slides: 37
Download presentation
Ezofageální – jícnový hlas Pojem, příčiny, metodika tvoření náhradního jícnového hlasu Prof. Ph. Dr.

Ezofageální – jícnový hlas Pojem, příčiny, metodika tvoření náhradního jícnového hlasu Prof. Ph. Dr. Beáta Krahulcová, CSc.

Jícnový hlas l l Je náhradní způsob tvoření hlasu, jehož používají lidé, jimž byl

Jícnový hlas l l Je náhradní způsob tvoření hlasu, jehož používají lidé, jimž byl operativně odňat hrtan (laryngektonie) Člověk zbavený hrtanu dýchá otvorem, který z přední strany krku ústí přímo do průdušnice (tracheostoma). Nemůže tedy využívat výdechového vzduchu k mluvení. V mluvidlech nevzniká tenze vzduchu potřebná pro artikulování hlásek.

Současný výskyt v ČR l l l Na 100 000 obyvatel jeden pacient s

Současný výskyt v ČR l l l Na 100 000 obyvatel jeden pacient s totální laryngektomií (LE). První LE pro rakovinu hrtanu v roce 1873 vídeňský chirurg Billroth. V roce 1924 publikoval Seeeman první metodiku reedukace a použil termín „jícnový hlas“.

Totální LE l l l Po totální LE dochází k výrazným funkčním i anatomickým

Totální LE l l l Po totální LE dochází k výrazným funkčním i anatomickým změnám. Dolní cesty dýchací končí tracheostomatem. Horní cesty jsou spojeny již jen s polykacími cestami Chybí hrtan i jeho základní úloha při tvorbě hlasu. Mění se cesta vzduchového proudu. Je vyřazen průchod nosem, ztrácí se čich.

Operační zákrok provází l l l Bloková resekce uzlin Částečné nebo úplné odstranění jazylky

Operační zákrok provází l l l Bloková resekce uzlin Částečné nebo úplné odstranění jazylky Průměrně 2 týdny trvající výživa nasogastrickou sondou Pooperační lymfatické otoky hlavy a krku Zahájení radioterapie (kožní změny a infiltráty) Fyzická zátěž a nemožnost hlasové komunikace vede k depresím člověka.

Tvoření jícnového hlasu l Náhradní hlas se tvoří vytlačováním napolykaného vzduchu z jícnu –

Tvoření jícnového hlasu l Náhradní hlas se tvoří vytlačováním napolykaného vzduchu z jícnu – následným rozkmitáním jícnového ústí.

Hlasová protéza (tracheoezofageální zkrat)

Hlasová protéza (tracheoezofageální zkrat)

Elektrolarynx l l l Je elektrický vibrátor, který se přikládá na kůži v podčelistní

Elektrolarynx l l l Je elektrický vibrátor, který se přikládá na kůži v podčelistní oblasti a jeho zvukové vibrace se přenášejí do dutiny ústní (do násadní trubice). Artikulací „naprázdno“ lze pak tvořit hlasitou řeč. Nevýhodou je, že přístroj blokuje jednu ruku, monotónní hlas, nekdy zatuhlé podkoží po ozařování špatně přenáší vibrace a hlas-řeč není srozumitelná.