Konjunkturer och inflation Av samhllskunskap och religionslraren Matildha

  • Slides: 22
Download presentation
Konjunkturer och inflation Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

Konjunkturer och inflation Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

Trend Det ekonomiska läget under en lång tid Industriella revolutionen - tillväxt

Trend Det ekonomiska läget under en lång tid Industriella revolutionen - tillväxt

Varför konjunktur? Balans = Efterfrågan är lika stor som BNP Obalans = Konjunktur när

Varför konjunktur? Balans = Efterfrågan är lika stor som BNP Obalans = Konjunktur när efterfrågan avviker från BNP Vad tror ni det finns för orsaker till en konjunktur?

Orsaker till obalans Utländska faktorer- ex finanskrisen i USA Politiska beslut- skattehöjningar, arbetsgivaravgift Individers

Orsaker till obalans Utländska faktorer- ex finanskrisen i USA Politiska beslut- skattehöjningar, arbetsgivaravgift Individers syn på framtiden- Media spekulerar, köper mindre Arbetsgivaravgift slopas Billigare att anställa Fler får jobb, mer köpkraft, större efterfrågan

Högkonjunktur Hög tillväxt Hög sysselsättning stora skatteintäkter Inflation Hur mår människor nu tror ni?

Högkonjunktur Hög tillväxt Hög sysselsättning stora skatteintäkter Inflation Hur mår människor nu tror ni?

På väg mot en högkonjunktur är a t t e D er? l l

På väg mot en högkonjunktur är a t t e D er? l l E ! ra b r e p su BNP mindre än E Produktionsökning + stigande priser Höjda löner Ökad efterfrågan

Inflation Högre lön Köper mer Mer pengar i fickan = företag kan tjäna mer

Inflation Högre lön Köper mer Mer pengar i fickan = företag kan tjäna mer pengar Högre lön Höjda priser Köper mer

Lågkonjunktur Låg eller ingen tillväxt Låg sysselsättning Låg eller ingen inflation Låga skatteintäkter Hur

Lågkonjunktur Låg eller ingen tillväxt Låg sysselsättning Låg eller ingen inflation Låga skatteintäkter Hur mår människor nu tror ni?

På väg mot en lågkonjunktur Arbetslöshet Minskad efterfrågan Produktionsminskning BNP större än efterfrågan

På väg mot en lågkonjunktur Arbetslöshet Minskad efterfrågan Produktionsminskning BNP större än efterfrågan

Depression Djup lågkonjunktur - Snabbt minskad produktion - Arbetslöshet ökar snabbt - Den stora

Depression Djup lågkonjunktur - Snabbt minskad produktion - Arbetslöshet ökar snabbt - Den stora depressionen - 1929 - https: //www. ne. se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/mellankrigstiden

Konjuktursväng Högkonjunktur till lågkonjunkturhöjda priser leder till export minskar- efterfrågan minskar Lågkonjukturer till högkonjuktur.

Konjuktursväng Högkonjunktur till lågkonjunkturhöjda priser leder till export minskar- efterfrågan minskar Lågkonjukturer till högkonjuktur. Vi måste ha basvaror så efterfrågan kommer så småningom öka

tor Lån Banker n h rä oc nd a r a Lå Sp ch

tor Lån Banker n h rä oc nd a r a Lå Sp ch rän tor Sp rä ara nto nd e& r tor n ä &r e no Betalning för varor och tjänster Företag Hushåll Lönen för arbete Sk r te f i g att er & Se av vä rvic gif l ter e f fö är , r a ds inf rb sy ras et st e em truk oc tur, h lön er & r e av r t at Sk Offentlig sektor tr s a tu k u fr ice & in v , d ö St r e s Av samhällskunskapsläraren Matildha Grip

n e na t i o d m d e g ä m v

n e na t i o d m d e g ä m v a å r l p l e i t t r u r ä k e k is a ige D r s. r e r o v h u c t S a o k r n r a u u b j k n kt n o n ä k u t j g n i å m l o r o k e r g a e å l rk at n r e e v m t å a o tio p k t m r a o å g er ri i e m v r t m t e a ko nn i f a t e t b e hur d uation ni it s n e d år.

Ekonomisk politik Laissez- faire politik Finanspolitik s. 208 Penningpolitik s. 211 Varje grupp får

Ekonomisk politik Laissez- faire politik Finanspolitik s. 208 Penningpolitik s. 211 Varje grupp får ett politiskt tillvägagångssätt för att bemöta konjunkturerna. Ta ut det ni finner relevant. Beskriv ex vad politiken innebär och hur man löser problematiken med konjunkturer. Redovisa!

Inflation Priserna stiger Eller Pengarnas värde försämras. Slutsats: vi får betala mer för samma

Inflation Priserna stiger Eller Pengarnas värde försämras. Slutsats: vi får betala mer för samma varor/ tjänster Gynnar låntagare på bekostnad av långivare. Sparpengarna tappar sitt värde

Orsaker: Centralbanker minskar pengarnas värde genom att trycka för stora mängder sedlar. Stor efterfrågan

Orsaker: Centralbanker minskar pengarnas värde genom att trycka för stora mängder sedlar. Stor efterfrågan – folk vill köpa fler varor och tjänster än vad företagen kan producera. Om produktionskostnaden för varor och tjänster stiger kan företagen behöva höja sina priser. Förväntningar – om företag och hushåll tror att priserna ska öka kan anställda kräva högre lön vilket leder till att företagen i sin tur kan kompensera med höjda priser.

”Too much money is chasing too few goods”

”Too much money is chasing too few goods”

KPI- konsumentprisindex Mått på inflation. En korg med varor som en genomsnittlig familj förbrukar.

KPI- konsumentprisindex Mått på inflation. En korg med varor som en genomsnittlig familj förbrukar. SCB mäter hur den här korgens pris ändras Till för reglera bidrag, skatter och avgifter

En korg- 2017 7% 7% diverse 12% livsmedel 14% alkohol och tobak Kläder och

En korg- 2017 7% 7% diverse 12% livsmedel 14% alkohol och tobak Kläder och skor 4% 4% 6% 14% boende inventarier Hälsovård transporter telefon Hobby och fritid 4% 6% 22, 6% resurang och logi

Exempel på hög inflation (hyperinflation) Tyskland innan andra världskriget Zimbabwe

Exempel på hög inflation (hyperinflation) Tyskland innan andra världskriget Zimbabwe

Riksbankens mål Penningpolitik Hålla inflationen på 2 % Reporäntan hjälper till att reglera. Höjd

Riksbankens mål Penningpolitik Hålla inflationen på 2 % Reporäntan hjälper till att reglera. Höjd reporänta vid hög inflation Idag ligger reporäntan på -0, 5 %