Nyreligisa grupper Av samhllskunskap och religionslraren Matildha Grip

  • Slides: 11
Download presentation
Nyreligiösa grupper Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

Nyreligiösa grupper Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

Kännetecken • Religiösa och andliga grupper som uppkommit på senare tid. • Har ofta

Kännetecken • Religiösa och andliga grupper som uppkommit på senare tid. • Har ofta sina rötter i någon av världsreligionerna. • Försökt skapa något nytt som varit anpassat för samtiden. • Medlemmar som blivit troende i vuxen ålder. Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

Populäritetens orsaker • Modern kommunikation • Ett resultat av vår valfrihet och sekularisering •

Populäritetens orsaker • Modern kommunikation • Ett resultat av vår valfrihet och sekularisering • Ett svar på traditionella religioner som istället är mer individanpassade • Är en följd av samhällets snabba sociala förändringar • Skapar mening Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

Typer • Världsbejakande rörelser inriktar sig på anhängarnas andliga välbefinnande • Världsavvisande rörelser är

Typer • Världsbejakande rörelser inriktar sig på anhängarnas andliga välbefinnande • Världsavvisande rörelser är mycket kritiska till den yttre världen. Betonar att människan har förlorat kontakten med det gudomliga i sin strävan efter att nå materiella fördelar. • Världsanpassade rörelser liknar mer de traditionella religionerna och fokuserar på betydelsen av ett inre religiöst liv och andlighet än på världsliga företeelser. Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

Världsbejakande rörelser • Inriktar sig på anhängarnas andliga välbefinnande. • Saknar ofta ritualer, kyrka

Världsbejakande rörelser • Inriktar sig på anhängarnas andliga välbefinnande. • Saknar ofta ritualer, kyrka och teologi. • Viktigt att stärka anhängarnas mentala drivkraft och prestationsförmåga. • Hjälpa sina medlemmar att nå framgång och finna lycka i samhället. • Ex scientologin och vissa delar av New age Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

Världsavvisande rörelser • Mycket kritiska till den yttre världen. • Människan har förlorat kontakten

Världsavvisande rörelser • Mycket kritiska till den yttre världen. • Människan har förlorat kontakten med det gudomliga i sin strävan efter att nå materiella fördelar. • Medlemmar får ge upp sitt gamla liv för att kunna ansluta sig till rörelsen. • Samfunden är exklusiva till sin natur och kräver ibland av sina nya anhängare att de ska leva spartanskt, ändra klädsel, frisyr eller följa en viss kosthållning. • Sektliknande Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

Världsanpassade rörelser • Liknar de traditionella religionerna • Fokuserar mer på betydelsen av ett

Världsanpassade rörelser • Liknar de traditionella religionerna • Fokuserar mer på betydelsen av ett inre religiöst liv och andlighet än på världsliga företeelser. • Söker efter en andlig renhet som anses gått förlorad i de traditionella religiösa miljöerna. • Anhängare i en världsanpassad rörelse behöver inte förändra sin livsstil för att ta del av gemenskapen utan kan istället fortsätta sitt familje- och arbetsliv som innan. • Exempelvis Pingströrelsen Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

Typer • Världsbejakande rörelser inriktar sig på anhängarnas andliga välbefinnande och saknar ofta ritualer,

Typer • Världsbejakande rörelser inriktar sig på anhängarnas andliga välbefinnande och saknar ofta ritualer, kyrka och teologi. Målet är att frigöra människornas potential. • Världsavvisande rörelser är mycket kritiska till den yttre världen, exklusiva. Betonar att människan har förlorat kontakten med det gudomliga i sin strävan efter att nå materiella fördelar. • Världsanpassade rörelser liknar mer de traditionella religionerna och fokuserar på betydelsen av ett inre religiöst liv och andlighet än på världsliga företeelser. Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

Förslag på olika nyreligiösa rörelser • • • Mormonerna Jehovas Vittnen Pingströrelsen New Age

Förslag på olika nyreligiösa rörelser • • • Mormonerna Jehovas Vittnen Pingströrelsen New Age Satanism Scientologi Livets Ord Amish Wicca Hare Krishna Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

Uppgift • Jobba i grupp med en av dessa nyreligiösa rörelser. • Vilken av

Uppgift • Jobba i grupp med en av dessa nyreligiösa rörelser. • Vilken av typ är din rörelse? • Ca 10 minuter • Powerpoint som presentationsform • Ta med punkter i er presentation såsom: Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

 • Berätta om rörelsen kännetecken • Hur förhåller den sig till världsreligionerna? Grundare

• Berätta om rörelsen kännetecken • Hur förhåller den sig till världsreligionerna? Grundare När grundades den? Förr och nu/Dagens situation Var finns den? Organisation Dyrkan (Gudar/heliga figurer/ledargestalter) ü Heliga skrifter ü Gemensamt med andra religioner ü ü ü ü Regler Bönehus/lokaler Medlemmar Högtider Livsstil Speciella kläder Riter Efter döden Missionerande Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip