Skulder Av samhllskunskap och religionslraren Matildha Grip Ett

  • Slides: 11
Download presentation
Skulder Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

Skulder Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

Ett gammalt ordspråk lyder: ”Den som står i skuld är aldrig fri”. Är det

Ett gammalt ordspråk lyder: ”Den som står i skuld är aldrig fri”. Är det så? Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

Diskutera två och två 1. Är skulder något man ska undvika? 2. Är det

Diskutera två och två 1. Är skulder något man ska undvika? 2. Är det skillnad på skuld och skuld? Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

Anteckna stegen Journalmannen upplever när han inte betalar sina räkningar. • • • Påminnelse

Anteckna stegen Journalmannen upplever när han inte betalar sina räkningar. • • • Påminnelse 50 + 50 kr Inkasso 160 kr Kronofogden 640 kr Från 12 k till 25 k Utmätning 600 kr Betalningsanmärkning i 3 år Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

Räkning Påminnelse Inte domstol= Avskrivs Inte protestera Inkassoföretag Protestera Betalningsföreläggande från Kronofogden Domstol Protestera

Räkning Påminnelse Inte domstol= Avskrivs Inte protestera Inkassoföretag Protestera Betalningsföreläggande från Kronofogden Domstol Protestera Betalningsanmärkning! Av Matildha Grip Inte protestera Utslag från Kronofogden Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

 • Vad menas med betalningsanmärkning? Vad får det för konsekvenser? Svårigheter att o

• Vad menas med betalningsanmärkning? Vad får det för konsekvenser? Svårigheter att o Få ta lån o Telefonabonnemang o Hyra lägenhet Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

Vilka är Kronofogden? ”Vi är en myndighet och kortfattat kan vår uppgift beskrivas som

Vilka är Kronofogden? ”Vi är en myndighet och kortfattat kan vår uppgift beskrivas som att vi hjälper den som inte fått betalt, och att vi ger stöd och vägledning åt den som är skuldsatt. Vi tar aldrig ställning för eller emot någon av de inblandade. ” Källa: Kronofogden. se Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

Kronofogden • Statlig myndighet • Ser till att obetalda skulder blir betalda. • Indrivare

Kronofogden • Statlig myndighet • Ser till att obetalda skulder blir betalda. • Indrivare av statliga och privata skulder - Statliga skulder (Allmänna mål)- Ex. parkeringsböter och studieskulder. - Privata skulder (Enskilda mål)- Ex obetalda hyror, bankskulder. Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

Kronofogdens uppgifter • Fastställer skulder genom betalningsföreläggande • Hjälper den som inte får betalt

Kronofogdens uppgifter • Fastställer skulder genom betalningsföreläggande • Hjälper den som inte får betalt att driva in skulden • Vräka den som inte betalat hyran. • Hjälper den som är överskuldsatt bli skuldfri genom skuldsanering • Övervakar konkursförvaltningen genom tillsyn i konkurs Källa: Kronofogden. se Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

Diskutera två och två Enligt Kronofogdemyndigheten ökar antalet unga människor med skulder. Varför är

Diskutera två och två Enligt Kronofogdemyndigheten ökar antalet unga människor med skulder. Varför är det så tror ni? Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

Sms-lån • Inte så höga krav på låntagare • Oftast pengarna direkt på kontot

Sms-lån • Inte så höga krav på låntagare • Oftast pengarna direkt på kontot Effektiv ränta Bolån ca 2, 5 -6, 5 % Kreditkort ca 15% Delbetalning ca 23 % Smslån? Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip