Jednoga dana Isus je u sinagogi pouavao ljude

  • Slides: 21
Download presentation

Jednoga dana Isus je u sinagogi poučavao ljude. Odjednom se začuo krik čovjeka koji

Jednoga dana Isus je u sinagogi poučavao ljude. Odjednom se začuo krik čovjeka koji je imao nečista duha u sebi. Isus je mirno ali odlučno naredio duhu da izađe iz čovjeka. Čovjek je bio izliječen a svi koji su to promatrali čudili su se i pitali se kojom vlašću Isus to čini.

U Isusovo vrijeme harala je teška zarazna bolest koja se zvala guba. Ljudi su

U Isusovo vrijeme harala je teška zarazna bolest koja se zvala guba. Ljudi su bježali od zaraženih. Isus je jednog gubavca sreo, pružio ruku i dotakao ga. Čovjeku je odmah bilo bolje a Isus se nije zarazio bolešću. Isus je zapovjedio čovjeku da nikome ne govori što se dogodilo nego da se pokaže svećeniku.

Mnogi su ljudi slušali što Isus govori i željeli mu doći blizu. U gradu

Mnogi su ljudi slušali što Isus govori i željeli mu doći blizu. U gradu Kafarnaumu četiri čovjeka nosili su nosiljku u kojoj je bio njihov prijatelj koji nije mogao hodati. Do Isusa nisu mogli doći pa su se popeli na krov, otvorili krov i spustili čovjeka s nosiljkom u kuću. Isus je znao da imaju čvrstu vjeru. Rekao je čovjeku: Čovječe otpušteni su ti grijesi, ustani uzmi nosiljku i idi kući.

Jedne subote Isus je naučavao u sinagogi. Tu je bio čovjek kojem je desna

Jedne subote Isus je naučavao u sinagogi. Tu je bio čovjek kojem je desna ruka usahla i život mu je zbog toga bio jadan. Farizeji i pismoznanci vrebali su da vide liječi li Isus subotom. Oni su mislili da se subotom ne smije ni liječiti. Isus je pitao: “Je li subotom dopušteno činiti dobro ili zlo? ” potom je kazao čovjeku da ispruži ruku. On je to učinio i ruka mu zdrava. Bez operacije, zavoja, gipsa. . .

Rimski je satnik bio veoma dobar čovjek. Jedan mu se sluga razbolio. Satnik je

Rimski je satnik bio veoma dobar čovjek. Jedan mu se sluga razbolio. Satnik je Isusu poslao glasnike da ga mole da ozdravi slugu. Poručio mu je: Nisam dostojan da uđeš pod moj krov ali samo reci riječ i ozdravit će sluga moj. Isusa je zadivila vjera rimskog satnika. Kad je satnik došao kući našao je slugu zdrava.

Jednoj je udovici iz grada Naina umro sin jedinac. Kad je došlo vrijeme za

Jednoj je udovici iz grada Naina umro sin jedinac. Kad je došlo vrijeme za sprovod jadna je žena naricala u pogrebnoj povorci. Isus je krenuo prema povorci i rekao joj da ne plače. Pristupio je nosilima i rekao mladiću da ustane. Mladć koji je bio mrtav ustao je i progovorio. Nijedan liječnik to ne bi mogao učiniti, nekoga iz mrtvih vratiti u život, ali Isus je to učinio.

Kći Jaira predstojnika sinagoge, bila je teško bolesna i svi su mislili da će

Kći Jaira predstojnika sinagoge, bila je teško bolesna i svi su mislili da će umrijeti. Jair je došao zamoliti Isusa da je dođe izliječiti. Dok je bio na putu glasnik je donio poruku da je djevojčica umrla. No, Isus je rekao Jairu da se ne boji nego da vjeruje i ona će se spasiti. U kući je djevojčicu uhvatio za ruku i rekao joj da ustane. Roditeljima je rekao da joj daju jesti i da nikome ne govore o tome što se dogodilo.

Isus se molio na gori. Kad je sišao, silan svijet mu je pohitio u

Isus se molio na gori. Kad je sišao, silan svijet mu je pohitio u susret. Jedan čovjek je imao sina jedinca koji je bio teško bolestan; gubio je kontrolu nad sobom kao u napadaju padavice, vikao bi i pjenio se. Molio je apostole da mu pomognu ali nisu mogli. Isus je zapovijedio nečistom duhu da napusti dječaka.

Jedna je žena 18 godina bila zgrbljena i nije se mogla uspraviti. Bilo joj

Jedna je žena 18 godina bila zgrbljena i nije se mogla uspraviti. Bilo joj je teško hodati a raditi gotovo nemoguće. Isus je na nju položio ruke i ona se odmah uspravila.

Dok je Isus objedovao u kući nekog prvaka farizejskog, prišao mu je jedan čovjek.

Dok je Isus objedovao u kući nekog prvaka farizejskog, prišao mu je jedan čovjek. Ruke i noge bile su mu jako otečene. Imao je vodenu bolest. Veoma je neugodna. Isus ga je dotakao, izliječio i otpustio.

Deset ljudi bolesnih od strašne gube moralo je živjeti izvan grada da ne bi

Deset ljudi bolesnih od strašne gube moralo je živjeti izvan grada da ne bi druge zarazili. Nisu se smjeli približavati ljudima. Vidjeli su Isusa i izdaleka zavapili da im se smiluje. Isus im je rekao da se pokažu svećenicima da ih pregledaju, nije spominjao nikakve lijekove. Na putu svećeniku otkrili su da su ozdravili. Žalosno je što se samo jedan vratio i zahvalio Isusu što ga je izliječio.

U gradu Jerihonu neki je slijepac sjedio kraj puta i prosio. Rekli su mu

U gradu Jerihonu neki je slijepac sjedio kraj puta i prosio. Rekli su mu da prolazi Isus Nazarećanin. Na to je slijepac povikao: “Isuse, sine Davidov, smiluj mi se!” Ljudi su ga ušutkivali Isus reče: “Što hoćeš da ti učinim? ” Slijepac odgovori da bi htio progledati. Isus reče: “Progledaj! Vjera te tvoja spasila. ” I čovjek je progledao.

Isus se molio na Maslinskoj gori. Potom je razgovaro s učenicima. Dok je on

Isus se molio na Maslinskoj gori. Potom je razgovaro s učenicima. Dok je on još govorio došao je Juda sa svijetinom. Juda se približio Isusu da ga poljubi. Jedan od apostola odsjekao je desno uho sluzi velikog svećenika. Isus se dotakao uha i zacijelio ga bez operacije ili kakvog medicinskog postupka.

Jednog popodneva Petar i Ivan išli su u Hram na molitvu. Pred hramskim vratima

Jednog popodneva Petar i Ivan išli su u Hram na molitvu. Pred hramskim vratima sjedio je čovjek hrom od rođenja. Tražio je milostinju. Petar i Ivan nisu imali srebra ni zlata. Petar reče hromom čovjeku: “U ime Isusa Krista Nazarećanina hodaj!”, i čovjek je prohodao.

Petar je obilazio posvuda navještajući Isusa. U mjestu Lida bio je čovjek Eneja koji

Petar je obilazio posvuda navještajući Isusa. U mjestu Lida bio je čovjek Eneja koji je osam godina ležao u postelji jer je bio uzet. Petar mu reče: “Eneja, ozdravlja te Isus Krist! Ustani!” Eneja je odmah ustao iz kreveta. Poslije uzašašća na nebo Isus je djelovao po svojim učenicima.

Razboljela se jedna veoma plemenita žena koja je uvijek pomagala siromasima, Tabita. Kad je

Razboljela se jedna veoma plemenita žena koja je uvijek pomagala siromasima, Tabita. Kad je umrla pozvali su Petra. Svih je istjerao van i pomolio se. Rekao je: “Tabita, ustani!” Žena je otvorila oči i sjela. Mnogi su povjerovali u Gospodina Isusa nakon ovog događaja.

Isus je mogao ozdravljati i mnogi su u njega povjerovali zbog onoga što su

Isus je mogao ozdravljati i mnogi su u njega povjerovali zbog onoga što su vidjeli. Danas mi Isusa ne možemo vidjeti onako kako su ga vidjeli ljudi u biblijsko doba, ali on još uvijek ima moć opraštati grijehe i ozdravljati bolesne. Možeš pomoći onima koji su bolesni moleći Isusa da ih ozdravi. Ovi slu č čudesa ajevi samo su o neka od Ondje s kojima čitam o u Bib e liji. čudesa spominju i mn. Bio sa oga dru m g Stari za vjet bilj zadivljen time a ež š primjer e izliječ i neke čudesn to en e Malo sa m istra ja. živ pojedin osti me ao i dodao te đu svo nam go je vore o Bogu k spise. Oni medicin oji skih pr ipravak liječi bez a.

Naaman je bio ugledan čovjek i vrstan ratnik ali se razbolio od gube. Došao

Naaman je bio ugledan čovjek i vrstan ratnik ali se razbolio od gube. Došao je proroku Elizeju i od njega dobio čudnu poruku: “Idi i okupaj se sedam puta u Jordanu, i tijelo će ti opet biti čisto. ” To je Naamana razljutilo, zašto bi se trebao prati u toj blatnoj rijeci? No, njegove su ga sluge nagovorile da barem pokuša. Oprao se 7 puta u Jordanu i tijelo mu se očistilo od užasne bolesti.

Izraelci su dugo lutali pustinjom. Postali su nestrpljivi i nezadovoljni pa su mrmljali protiv

Izraelci su dugo lutali pustinjom. Postali su nestrpljivi i nezadovoljni pa su mrmljali protiv Boga. Gospodin je poslao u logor zmije otrovnice, one su ugrizle mnoge Izraelce. Kad je narod shvatio da je sagriješio protiv Boga došli su Mojsiju i rekli: “Pomoli se Jahvi da ukloni zmije od nas!”Mojsije se pomolio za narod. Bog mu je rekao: “Napravi zmiju i stavi je na stup: tko bude ugrizen pogleda li zmiju ozdravit će. ” I bi tako.

Ovo su samo neka čudesna ozdravljenja koja je liječnik Luka zapisao u Evanđelju. Za

Ovo su samo neka čudesna ozdravljenja koja je liječnik Luka zapisao u Evanđelju. Za ozdravljenje je bila potrebna samo vjera. Zato vjeruj u Isusa i vjeruj Isusu i sve će biti dobro. http: //vjeronaucni-portal. com Prema “Slučajevi liječnika Luke”, Hrvatsko ekumensko biblijsko društvo