IZMENJAVA DOBRE PRAKSE SEMINAR ZA MENTORJE AMBASADORJE EVROPSKEGA

  • Slides: 10
Download presentation
IZMENJAVA DOBRE PRAKSE SEMINAR ZA MENTORJE AMBASADORJE EVROPSKEGA PARLAMENTA, BRUSELJ 18. 9 -19. 9

IZMENJAVA DOBRE PRAKSE SEMINAR ZA MENTORJE AMBASADORJE EVROPSKEGA PARLAMENTA, BRUSELJ 18. 9 -19. 9 2017 prof. Tanja Saje, Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Ljubljana

IZMENJAVA DOBRE PRAKSE • 7 PREDLOGOV KAKO NAREDITI UČENJE O EVROPSKI UNIJI BOLJ ZANIMIVO

IZMENJAVA DOBRE PRAKSE • 7 PREDLOGOV KAKO NAREDITI UČENJE O EVROPSKI UNIJI BOLJ ZANIMIVO

1. PODATI JIM OSNOVNA ZNANJA O EVROPSKI UNIJI OSNOVNE INFORMACIJE (spletna stran Evropske komisije:

1. PODATI JIM OSNOVNA ZNANJA O EVROPSKI UNIJI OSNOVNE INFORMACIJE (spletna stran Evropske komisije: https: //europa. eu/european-union/about-eu_en Grafi in tabele: https: //www. pinterest. com/epinfographics/ep-infographics/? autologin=true Euractiv: http: //www. euractiv. com/ Brušure in ostali material: http: //www. europarl. europa. eu/atyourservice/en/information_offices. html https: //europa. eu/european-union/contact/meet-us_en https: //ec. europa. eu/info/contact/local-offices-eu-member-countries_en

2. VPRAŠATI JIH PO MENJU IN DOSEČI SODELOVANJE • Evropska unija smo ljudje. Vsak

2. VPRAŠATI JIH PO MENJU IN DOSEČI SODELOVANJE • Evropska unija smo ljudje. Vsak ima svoje mnenje in pomembno je, da dijaki kritično razmišljajo in sodelujejo v diskusijah. Izražanje svojega menja je ena pomembnejših elementov demokracije, ene od glavnih vrednot Evropske unije. Na naslednji povezavah boste našli veliko delavnic in uporabnega materiala za začetek diskusije: • http: //evensfoundation. be/programs/european-citizenship/whats-your-id/ • http: //www. europarl. europa. eu/visiting/en/brussels/parlamentarium • http: //www. debatingeurope. eu/

3. NAVDUŠENJE • Morda je ena najtežjih nalog, ki jih ima učitelj ustvariti navdušenje

3. NAVDUŠENJE • Morda je ena najtežjih nalog, ki jih ima učitelj ustvariti navdušenje za določeno temo. Evropska unija je tudi po mnogih raziskavah za večino evropejcev „oddaljena“, „dolgočasna“, nepomembna. • Interaktivne igre in kvizi so mladim blizu. Nekatere lahko najdete na spodnjih povezavah: • Online kviz: https: //kahoot. com/welcomeback/ • https: //www. plickers. com/ • https: //www. mentimeter. com/ • Igre predvsem za spoznavanje monetarne problematike: https: //www. ecb. europa. eu/ecb/educational/html/index. en. html

4. OŽIVIMO EVROPO • Z uporabo vsakodnevnega učinka Evropske unije na naše vsakdanje življenje,

4. OŽIVIMO EVROPO • Z uporabo vsakodnevnega učinka Evropske unije na naše vsakdanje življenje, lahko prikažemo, da Evropa le ni tako oddaljena in za nas nepomembna birokratska institucija. Videoteka o vsebinah Evropske unije in Evropskega parlamenta je obsežna. Tu je l nekaj povezav: • https: //www. europarltv. europa. eu/nl/home • https: //www. youtube. com/user/eutube

5. RAZPRAVA O TEKOČI PROBLEMATIKI • Evropa „se dogaja“. Dogaja se vsak dan, vsepovsod.

5. RAZPRAVA O TEKOČI PROBLEMATIKI • Evropa „se dogaja“. Dogaja se vsak dan, vsepovsod. Okolje, Delo, Energija, šolanje. . to in mnogo več. Evropa so izzivi povezani z vsemi njenimi državljani. Nekatere strani z aktualnimi novicami so: • http: //www. euractiv. com/ • https: //euobserver. com/ • http: //www. politico. eu/

6. EVROPA KOT NEPOZABNA IZKUŠNJA Sodelovanje pri projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta je bil

6. EVROPA KOT NEPOZABNA IZKUŠNJA Sodelovanje pri projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta je bil za moje dijake nepozabna izkušnja. To je gotovo tudi obisk ene ali več evropskih institucij. Parlametarium, http: //www. europarl. europa. eu/visiting/en/brussels/parlamentarium Hiša evropske zgodovine: http: //www. europarl. europa. eu/visiting/en/brussels/house-ofeuropean-history K širitvi obzorij spadajo tudi izmenjave. Tu so nekatere možnosti: • e. Twitting: https: //www. etwinning. net/sl/pub/index. htm • Erasmus: https: //socialerasmus. esn. org/? q=activity/erasmus-schools • https: //erasmusintern. org/ • https: //ec. europa. eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-forindividuals/young-people/youth-exchanges_en

7. PRILAGODIMO VSEBINE IN PODAJANJE DIJAKOM • Marsikdo misli, da so znanja o Evropski

7. PRILAGODIMO VSEBINE IN PODAJANJE DIJAKOM • Marsikdo misli, da so znanja o Evropski uniji težka. Pretežka za marsikoga. Tudi s pomočjo interaktivnih vsebin, kvizov, obiskov drugih držav, lahko prikažemo, da je Evropa del nas. • http: //europa. eu/teachers-corner/

HVALA ZA POZORNOST TER VELIKO USPEHA IN ZADOVOLJSTVA OB POUČEVANJU O EVROPSKEM PARLAMENTU IN

HVALA ZA POZORNOST TER VELIKO USPEHA IN ZADOVOLJSTVA OB POUČEVANJU O EVROPSKEM PARLAMENTU IN EVROPSKI UNIJI