Ivan Krasko Otcova roa Ivan Krasko 1876 Lukovitia

  • Slides: 15
Download presentation
Ivan Krasko Otcova roľa

Ivan Krasko Otcova roľa

Ivan. Krasko *1876 Lukovištia † 1958 Bratislava • Hlavný predstaviteľ slovenskej literárnej moderny –

Ivan. Krasko *1876 Lukovištia † 1958 Bratislava • Hlavný predstaviteľ slovenskej literárnej moderny – symbolizmu. • vlastným menom Ing. Ján Botto • Písal pod pseudonymom Janko Cigáň • Študoval chemické inžinierstvo v Prahe, • počas 1. sv. vojny bol na ruskom a talianskom fronte, • po roku 1918, po vzniku ČSR, pracoval v štátnych službách.

Rodný dom I. Krasku v Lukovištiach I. Krasko s dcérou Evou v Budmericiach

Rodný dom I. Krasku v Lukovištiach I. Krasko s dcérou Evou v Budmericiach

I. Krasko s vnukom I. Krasko s manželkou Elenou a synom Jaromírom I. Krasko

I. Krasko s vnukom I. Krasko s manželkou Elenou a synom Jaromírom I. Krasko v kúpeľoch v Luhačoviciach

Pamätná izba I. Krasku v Piešťanoch „Po noci tisíc liet vykroč z tmy na

Pamätná izba I. Krasku v Piešťanoch „Po noci tisíc liet vykroč z tmy na svetlo!“

Ivan. Krasko - Tvorba Patril k tým, ktorí začali uvoľňovať verše. • Hlavné znaky

Ivan. Krasko - Tvorba Patril k tým, ktorí začali uvoľňovať verše. • Hlavné znaky jeho poézie sú osamelosť a opustenosť. • Napísal 2 básnické zbierky: Nox et solitudo Verše

Nox et solitudo • • Zbierka obsahuje subjektívne básne. Zbierke nájdeme aj ľúbostné básne.

Nox et solitudo • • Zbierka obsahuje subjektívne básne. Zbierke nájdeme aj ľúbostné básne. O láske píše ako o prameni sklamania a nešťastia. zbierka obsahuje rôzne motívy – smútku, samoty, opustenosti, beznádeje, sklamania, zúfalosti Verše § Zbierka obsahuje básne so sociálnymi témami. § Zbierku venoval svojej snúbenici, po tejto zbierke prestal tvoriť.

Slovenská literarná moderna (1905 - 1918) • Cieľom predstaviteľov literárnej moderny bolo líšit sa

Slovenská literarná moderna (1905 - 1918) • Cieľom predstaviteľov literárnej moderny bolo líšit sa od literatúry staršieho typu. • V literárnej moderne prevládajú subjektívne motívy, vlastné túžby a smútky. Predstavitelia modernej literatúry vnímajú človeka ako individualitu. • z umeleckých smerov sa tu uplatnili najmä: symbolizmus, impresionizmus

Symbolizmus • Symbolizmus - opiera sa o zmyslové poznanie reality. Dôležitá je obrazotvornosť, intuícia

Symbolizmus • Symbolizmus - opiera sa o zmyslové poznanie reality. Dôležitá je obrazotvornosť, intuícia a fantázia. Dôležitým výrazovým prostriedkom sa stáva symbol. • Symbolisti sa pokúšajú vyjadriť svoj vnútorný svet, seba samého. Prežívali rozpor medzi svojou citlivou dušou a necitlivou realitou. To ich vháňa do osamotenosti a ich pocity výnimočnosti a odlišnosti od zvyšku spoločnosti naberajú na intenzite.

Znaky symbolizmu: • Únik od skutočnosti do vysnívaného sveta, sna, fantázie. • Centrom pozornosti

Znaky symbolizmu: • Únik od skutočnosti do vysnívaného sveta, sna, fantázie. • Centrom pozornosti vnútorný svet autora. • Využívanie symbolov. • Symbol – zaužívané označenie, pričom konkrétny predmet má aj abstraktný zmysel. napr. srdce – symbol lásky kríž – symbol kresťanstva Tatry – symbol Slovenska

Otcova roľa • Lit. forma: poézia • Lit. druh: lyrika • Lit. žáner: symbolická

Otcova roľa • Lit. forma: poézia • Lit. druh: lyrika • Lit. žáner: symbolická báseň • Téma: Útlak slovenského národa. • Idea: Viera v lepšiu budúcnosť • Lyrický hrdina vyjadruje svoje obavy a úzkosť po príchode do rodnej zeme, ktorú zanechal v ťažkých časoch a nebránil ju pred útlakom. Na konci vyjadruje nádej na znovuvzkriesenie slovenského ľudu.

Pracujeme s textom • Spoj obrazy z básne s ich významom: otcova roľa staroba

Pracujeme s textom • Spoj obrazy z básne s ich významom: otcova roľa staroba zubále dračie rodná hruda, domov vráska ťažký život, útlak poddaných slzy nádej na začiatok boja

Pracujeme s textom Vyber správne tvrdenia: A) Otcova roľa je lyrická báseň so sociálnym

Pracujeme s textom Vyber správne tvrdenia: A) Otcova roľa je lyrická báseň so sociálnym motívom. B) Autor v básni použil sylabický verš. C) Autor sa stotožňuje s epickým hrdinom. D) Témou básne je návrat domov, do rodnej zeme. E) Lyrický hrdina si želá vzburu slovenského národa proti útlaku.

Pracujeme s textom Vylúšti tajničku 1. znak, ktorým označujeme abstraktný pojem 2. Lyrický báseň,

Pracujeme s textom Vylúšti tajničku 1. znak, ktorým označujeme abstraktný pojem 2. Lyrický báseň, ktorý má 14 veršov 3. Priezvisko skladateľa, ktorý zhudobnil ódu Na radosť 4. Priezvisko kodifikátora spisovnej slovenčiny 5. Hoľa, ktorá symbolizuje Slovensko K S Y B E R Á M S E Š Ľ B O T T O O N H Ú V L E O R A T V E N