GGY 403 Mali Analiz Teknikleri Do Dr Erol

  • Slides: 10
Download presentation
GGY 403 Mali Analiz Teknikleri Doç. Dr. Erol DEMİR Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme

GGY 403 Mali Analiz Teknikleri Doç. Dr. Erol DEMİR Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

Finansal bilgi denince ne anlıyoruz… Finansal Bilgi: İşletme ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi

Finansal bilgi denince ne anlıyoruz… Finansal Bilgi: İşletme ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi olan kişiler, yatırımcılar, yöneticiler, toplum ve karar vermede yardımcı olacak her türlü bilgi finansal bilgiyi oluşturmaktadır. Ancak finansal bilginin temelini finansal raporlama sisteminden elde edilen bilgiler oluşturmaktadır. Mikro ekonomik finansal bilgi: Bir ekonomide yer alan işletmelerin ve hane halklarının ekonomik ve mali yapısını etkileyen veya gelecekte etkilemesi muhtemel olayların öğrenildiği, araştırıldığı veya gözlem yolu ile elde edildiği metinler, tablolar, şekiller vb. Makro ekonomik finansal bilgi: Cari açık, yıllık bütçe planları, toplam ve sektörel dış ticaret rakamları, basit faiz, bileşik faiz, faiz – enflasyon ilişkisi, risk – getiri ilişkisi, finansal ürün bilgisi vb.

Finansal bilgi denince ne anlıyoruz… Finansal Bilgi Sistemi İşletme Yönetiminin; üVarlıklar üzerindeki yönetim görevini

Finansal bilgi denince ne anlıyoruz… Finansal Bilgi Sistemi İşletme Yönetiminin; üVarlıklar üzerindeki yönetim görevini yerine getirmesinde, üİşletme faaliyetlerinin kontrolünü sağlamada, üİleriye yönelik işletme faaliyetlerinin planlanmasında, üKıt kaynakların işletmenin amaçları doğrultusunda optimum bir şekilde dağıtılmasında ihtiyaç duyulan bilgileri sağlayan bir sistem olarak tanımlanabilir.

Finansal bilgi denince ne anlıyoruz… Finansal Bilgiler Finansal Tablolar Genel - Bilanço - Gelir

Finansal bilgi denince ne anlıyoruz… Finansal Bilgiler Finansal Tablolar Genel - Bilanço - Gelir Tablosu - Nakit Akış Tablosu - Özkaynak Değişim Tablosu - Dipnotlar Diğer Bilgiler Özel -Satışların Maliyeti Tablosu - Kar Dağıtım Tablosu - Katma Değer Tablosu -Faaliyet Raporları - Denetim Raporları - Ekonomik İstatistikler - Değerleme Raporları

Finansal Tablolar - Bilanço - Gelir Tablosu - Nakit Akış Tablosu - Özkaynak Değişim

Finansal Tablolar - Bilanço - Gelir Tablosu - Nakit Akış Tablosu - Özkaynak Değişim Tablosu

Finansal Tablolar q Muhasebeden beklenen bilgi verme işlevi, finansal tablolar ile işlerlik kazanmıştır. q

Finansal Tablolar q Muhasebeden beklenen bilgi verme işlevi, finansal tablolar ile işlerlik kazanmıştır. q Buna göre FİNANSAL TABLO; q Muhasebe sistemi içerisinde toplanan ve kaydedilen bilgilerin, belirli periyotlarda bu bilgileri kullanacak olanlara aktarılmasını sağlayan araçlardır

Finansal tablolar hangi amaçlar için hazırlanır…? 1 - Ekonomik kararların alınmasını sağlayacak bilgiler vermek

Finansal tablolar hangi amaçlar için hazırlanır…? 1 - Ekonomik kararların alınmasını sağlayacak bilgiler vermek için, 2 - İşletmenin kazanma gücünü öngörmek-karşılaştırmak-değerlendirmek için, 3 - Kaynakların etkin kullanımında yöneticilerin başarısını ölçmek için, 4 - Ortaklara yeterli kar dağıtımı yapıldığına ilişkin bilgi vermek için, 5 - Vergi matrahının doğru hesaplanabilmesi için, 6 - Makro ekonomik kararlara esas istatistiki bilgiler için, 7 - İşletmenin denetlenebilmesi için, 8 - Halka açılmalarda potansiyel yatırımcılara bilgi vermek için, 9 - İşletme yöneticilerinin ileriye dönük kararlar alabilmesi için.

Finansal Tabloların Kullanıcıları… a) Dolaysız kullanıcılar b) Dolaylı kullanıcılar - İşletme sahipleri, -Mali analistler,

Finansal Tabloların Kullanıcıları… a) Dolaysız kullanıcılar b) Dolaylı kullanıcılar - İşletme sahipleri, -Mali analistler, - Kredi kurumları, - Yönetim, - İşçiler, - Müşteriler -Sermaye borsaları, -Hukukçular, -SPK, BDDK -Ticaret Birlikleri -Sendikalar

Finansal tablolardan yararlanılan alanlar… FİNANSAL BİLGİLERİ KULLANIM ALANLARI Fiyatlama kararlarında Bütçe hazırlık çalışmalarında Yönetim

Finansal tablolardan yararlanılan alanlar… FİNANSAL BİLGİLERİ KULLANIM ALANLARI Fiyatlama kararlarında Bütçe hazırlık çalışmalarında Yönetim performans değerleme çalışmalarında Yatırım kararları alınmasında İşletme stratejilerinin belirlenmesinde Maliyetlerin kontrol edilmesinde Yeni ürün/ hizmet üretim kararlarının alınmasında

KAYNAKLAR Finansal Analiz, Prof. Dr. Figen AYIKOĞLU ZAİF, Prof. Dr. Aydın KARAPINAR, Gazi Kitabevi,

KAYNAKLAR Finansal Analiz, Prof. Dr. Figen AYIKOĞLU ZAİF, Prof. Dr. Aydın KARAPINAR, Gazi Kitabevi, Ankara. Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN, Prof. Dr. Nejat TENKER, Gazi Kitabevi, Ankara, 2010 Finansal Yönetim, Dr. Öztin AKGÜÇ, Avcıol Basın Yayın, İstanbul. Mali Tablolar Analizi, Dr. Öztin AKGÜÇ, Genişletilmiş 15. Baskı, Avcıol Basın Yayın, İstanbul, 2013. Mali Tablolar Analizi, Prof. Dr. Şerafettin SEVİM, Dumlupınar Üniversitesi Yayınları, Kütahya.