Geweld hoort nergens thuis Aanpak huiselijk geweld en

  • Slides: 8
Download presentation
Geweld hoort nergens thuis Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Hilde Middelkamp (VWS) Lieke Bruinooge

Geweld hoort nergens thuis Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Hilde Middelkamp (VWS) Lieke Bruinooge (programmateam) 22 juni 2018

Geweld hoort nergens thuis • 200. 000 volwassenen, 119. 000 kinderen zijn ieder jaar

Geweld hoort nergens thuis • 200. 000 volwassenen, 119. 000 kinderen zijn ieder jaar slachtoffer van huiselijk geweld of kindermishandeling • De kans dat je te maken krijgt met huiselijk geweld en kindermishandeling is groter dan de kans op welke andere vormen van geweld dan ook • Ambitie: met actieprogramma willen we huiselijk geweld en kindermishandeling terugdringen, de schade van geweld beperken en de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, vaker en duurzaam doorbreken. 2

3 Actielijnen; - omdat het tijd is om aan de slag te gaan in

3 Actielijnen; - omdat het tijd is om aan de slag te gaan in de lokale praktijk - omdat we over willen gaan tot een actie bij een vermoeden - omdat we duurzame oplossingen willen voor bestaande knelpunten • Eerder en beter in beeld • Stoppen en duurzaam oplossen • Aandacht voor specifieke groepen 3

Eerder en beter in beeld Investeren blijft nodig, wordt effectief als veiligheid is geborgd.

Eerder en beter in beeld Investeren blijft nodig, wordt effectief als veiligheid is geborgd. Thema’s o. a. ; Gespreksvaardigheden/ Samenwerking Jeugdgezondheidszorg signaleren van kindermishandeling Professionals werken met de verbeterde meldcode Veilig Thuis versterken, o. a. ; • vernieuwd triage-instrument en handelingsprotocol • inrichting radarfunctie Lokale teams versterken 4

Stoppen en duurzaam oplossen Geweld stoppen met samenhangende hulp, gericht op duurzaam herstel van

Stoppen en duurzaam oplossen Geweld stoppen met samenhangende hulp, gericht op duurzaam herstel van veiligheid. Thema’s o. a. : • Multidisciplinair en systeemgericht samenwerken • Traumascreening en passende hulp • Plegers strenger aanpakken • Scholen sneller informeren na geweldsincidenten thuis • Opvang verbeteren 5

Aandacht voor specifieke groepen Extra aandacht voor groepen met specifieke problemen. Thema’s o. a.

Aandacht voor specifieke groepen Extra aandacht voor groepen met specifieke problemen. Thema’s o. a. : • Slachtoffers van seksueel geweld • Slachtoffers loverboys • Kinderen in kwetsbare opvoedsituaties • Complexe scheidingen • Aanpak ouderenmishandeling 6

Samen maken we het verschil; hoe? Regionale aanpak: elke regio een eigen aanpak en

Samen maken we het verschil; hoe? Regionale aanpak: elke regio een eigen aanpak en (bestuurlijk) netwerk die de inhoudelijke ambities uit het programma vertaalt naar de regio’s, met een lerende praktijk over domeinen heen. Klein landelijk kernteam: met de spelers uit de uitvoeringspraktijk, veiligheidsdomein, gemeenten, onderwijs en zorgorganisaties Landelijke stuurgroep: o. l. v. ministers en VNG. bestuurlijke borging t. b. v. wegnemen van knelpunten en maken landelijke afspraken. Inzicht als basis voor handelen: onderzoeksprogramma m. h. o. kennisvragen en outcomemonitoring 7

Aandachtspunten & vragen • Waarom besteed het programma geen aandacht aan preventie? • Hoe

Aandachtspunten & vragen • Waarom besteed het programma geen aandacht aan preventie? • Hoe kunnen we elkaar versterken? Op welke specifieke punten kan de Jeugdgezondheidszorg bijdragen aan de aanpak? • Hilde Middelkamp- h. middelkamp@minvws. nl/ 06 -52473712 • Lieke Bruinooge- l. bruinooge@minvws. nl/ 06 -11585138 8