Eskiehir Salih Zeki Anadolu Lisesi Nurdan Gl KKTEN

  • Slides: 6
Download presentation
Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi Nurdan Gül KÖKTEN

Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi Nurdan Gül KÖKTEN

"Hükümet, memlekette yasayı egemen kılmak ve adaleti iyi dağıtmakla görevlidir. Bu itibarla adalet işi

"Hükümet, memlekette yasayı egemen kılmak ve adaleti iyi dağıtmakla görevlidir. Bu itibarla adalet işi pek önemlidir. Bu sebeple adalet siyasetimizi de açıklamayı faydalı buluyorum. Adliye siyasetimizde izlenecek amaç, evvela halkı yormaksızın hızla, isabetle, güvenle adaleti dağıtmaktır. İkinci olarak toplumumuzun bütün dünya ile teması doğal ve zorunludur. Bunun için adalet düzeyimizi, bütün medeni toplumların adalet düzeyi derecesinde bulundurmak zorunluluğundayız. Bu hususları karşılamak için mevcut yasa ve usullerimizi, bu görüş noktalarından düzeltmekte ve yenilemekteyiz ve yenileyeceğiz (1922). " Yukarıdaki metinden hareketle Atatürk'ün hukuk alanında yapmak istediklerini "Türk adalet anlayışı ‘nın” sürekliliği açısından değerlendiriniz.

Hangi ülkenin Medeni Kanununu kaç yılında kabul ettik. Bu tercihin sebepleri nelerdir

Hangi ülkenin Medeni Kanununu kaç yılında kabul ettik. Bu tercihin sebepleri nelerdir

 17 Şubat 1926’da Medeni Kanun ilan edildi. İsviçre’den alındı. a) Birden fazla kadınla

17 Şubat 1926’da Medeni Kanun ilan edildi. İsviçre’den alındı. a) Birden fazla kadınla evlenme yasaklandı. b) Mirasta ve boşanmada kadın erkek eşitliği geldi. • 20 Ocak 1921’de ilk anayasa Teşkilat-ı Esasiye ilan edildi. • HUKUK ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 anayasası ilan edildi. • 8 Mayıs 1928’de Borçlar Kanunu –İsviçre’den • 10 Mayıs 1928’de Ticaret Kanunu—Almanya’dan • 1 Temmuz 1928’de Ceza Kanunu Cumhuriyet Döneminde Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler Nelerdir – İtalya’dan alınarak ilan edildi

Medeni Kanunla Getirilen Yenilikler Nelerdir

Medeni Kanunla Getirilen Yenilikler Nelerdir

1876 Anayasasına göre; Devlet başkanları nın konumu Yürütme (Hükümet Kurulması) Yasama (Meclisler, Kanun Görüşmeleri

1876 Anayasasına göre; Devlet başkanları nın konumu Yürütme (Hükümet Kurulması) Yasama (Meclisler, Kanun Görüşmeleri ) Osmanlı soyunun en büyük evladı saltanat ve hilafet makamının sahibidir Padişaha karşı hiçbir mahkemede, hiçbir şekilde dava açılamaz 1909'da 1876 Anayasası'nda yapılan değişikliklere göre; Padişah, Meclis-i U m u m i d e anayasaya b a ğ l ı k yemini edec e k t i r ( m d. 3 ). • Padişah ve ailesi öde n e k l e r i n i yasaya g ö r e a l a c a k t ı r 1876 Anayasası ile 1909'da yapılan değişiklikleri padişah ve yetkileri açısından karşılaştırınız. 1982 Anayasası'na göre; 1909 'daki değişiklikler ile 1982 anayasasını Devlet başkanlarının konumu ve yetkiler açısından karşılaştırınız.