Eskiehir Salih Zeki Anadolu Lisesi Nurdan Gl Kkten

  • Slides: 4
Download presentation
Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi Nurdan Gül Kökten

Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi Nurdan Gül Kökten

TARİH BİLİMİNİN ARAŞTIRMA YÖNTEMİ Kaynaklardan elde edilen bilgilerin düzenlenerek yazılması aşamasıdır. Nu rda n.

TARİH BİLİMİNİN ARAŞTIRMA YÖNTEMİ Kaynaklardan elde edilen bilgilerin düzenlenerek yazılması aşamasıdır. Nu rda n. G ül (KÖ KT EN ) TERKİP (SENTEZ) TENKİT (ELEŞTİRİ) Elde edilen bilgilerin işe yarayıp yaramadığı, hangi bilgilerin kullanılacağının belirlenmesidir. TAHLİL Kaynaklardan elde edilen bilgilerin güvenli ve yeterli olup olmadığının kontrol edilmesidir. TASNİF sınıflandırılmasıdır. TARAMA (KAYNAK ARAMA) Elde edilen bilgilerin zamana, mekâna ve konuya göre Her türlü bilgi ve verilerin bulunması aşamasıdır.

Nur d an G ül (K ÖKT EN) TARAMA (Kaynak Arama) Bilgi veren kaynağın

Nur d an G ül (K ÖKT EN) TARAMA (Kaynak Arama) Bilgi veren kaynağın türüne göre Tarihçinin kullanım önceliğine göre Birinci elden kaynaklar : Tarihi olayın geçtiği döneme ait bulgular İkinci elden kaynaklar: Ana kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan kaynaklardır. Yazılı kaynaklar Ferman Mühür Para gazete Sözlü kaynaklar: Destan Efsane Şiir Kalıntılar : Toprak eşya Taş eşya Kemik Mezar Sesli görüntülü kaynaklar: CD Film Fotoğraf Resim

Aşağıdaki görsellerde yazılı kaynakları , sözlü kaynakları , arkeolojik kaynakları , birinci elden kaynakları

Aşağıdaki görsellerde yazılı kaynakları , sözlü kaynakları , arkeolojik kaynakları , birinci elden kaynakları gösteriniz? sözlü yazılı Ergenekon Destanı Ağrı dağı efsanesi Divan-ı Lügati Türk Ceride-i havadis Şahmaran Nurdan Gül (KÖKTEN) arkeolojik Birinci elkaynak