Eskiehir Salih Zeki Anadolu Lisesi Nurdan Gl KKTEN

  • Slides: 17
Download presentation
Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi Nurdan Gül KÖKTEN

Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi Nurdan Gül KÖKTEN

Kısrak sütünden üretilen kımız, darıdan yapılan begni-bekni ve boza Türklerin bilinen içecekleriydi Bozkır hayatının

Kısrak sütünden üretilen kımız, darıdan yapılan begni-bekni ve boza Türklerin bilinen içecekleriydi Bozkır hayatının başlıca Bu. Türklerin kültürünbilinen en önemli en eski gıda ekonomik faaliyetleri neler maddeleri içecekleri nelerdir olabilir Nurdan Gül KÖKTEN

Cilalı Tas Devri'nde yiyecek olarak kullanılmak üzere çeşitli bitkiler yetiştirilmeye başlanmış, su kıyılarında birbirine

Cilalı Tas Devri'nde yiyecek olarak kullanılmak üzere çeşitli bitkiler yetiştirilmeye başlanmış, su kıyılarında birbirine bitişik bahçeli evler yapılmış, taşlardan yapılan alet ve silahlar daha kesici hale getirilmiş, bitki liflerinden giysiler, yiyecekleri saklamak için topraktan çanak çömlek yapılmıştır. Bu açıklamada, Cilalı Tas Devri'nde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmiş olduğunu gösteren bir kanıt yoktur? A) Yerleşik hayata geçilmesi B) Topraktan eşya yapılması C) Kullanılan silahların geliştirilmesi D) Tarım üretimine geçilmesi E) Yazının bulunması

Akarsu boylarında Su kanalları Un Değirmeni Tarm Orta Asya’da yapıldığına Tarım dairnerelerde belirtiler Hangi

Akarsu boylarında Su kanalları Un Değirmeni Tarm Orta Asya’da yapıldığına Tarım dairnerelerde belirtiler Hangi ürünler yetiştirilirdi yapılırdı nelerdir Nurdan Gül KÖKTEN

1. Türkçe’de buğday, arpa, darı gibi tahıl adları ile altın, gümüş, bakır, kurşun, demir

1. Türkçe’de buğday, arpa, darı gibi tahıl adları ile altın, gümüş, bakır, kurşun, demir gibi metal adlarının bulunması ve kurganlardan kılıç, süngü, bıçak ve balta gibi silahların çıkması, Türklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olamaz? A) Tarım ürünlerini tanıdıklarına B) Savunma amacıyla kullanılabilecek araçlar edindiklerine C) Mezarlara kişisel eşyaların da konulduğuna D) Metal eşyalardan yararlandıklarına E) Komşu ülkelerle iyi ilişkiler içinde olduklarına

 Çin'den başlayarak Ön Asya'ya ulaşan İpek Tudun Yolu'nun geçtiği yerler zaman değişmiştir. Bu

Çin'den başlayarak Ön Asya'ya ulaşan İpek Tudun Yolu'nun geçtiği yerler zaman değişmiştir. Bu gelişmelerde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A) Gereksinim duyulan maddelerin çeşitlilik göstermesi B) Dünya nüfusunun artması C) Coğrafi keşiflere ara verilmesi D) Doğu ile Batı arasında siyasi ilişkilerin başlaması E) Güçlü devlet ve kabilelerin tutumlarında değişme olması Nurdan Gül KÖKTEN

Selenga Nehri ile Baykal Gölü kıyılarında yapılan kazılarda, hunlar Dönemi’nde yapılmış, I. Sulama kanalları

Selenga Nehri ile Baykal Gölü kıyılarında yapılan kazılarda, hunlar Dönemi’nde yapılmış, I. Sulama kanalları II. Tahılları saklamak için özel açılmış çukurlar III. Tahılları öğütmek için kullanılan taşlar IV. Saban demirleri ve oraklar bulunmuştur Bu buluntulardan hangileri, Hunlar Dönemi’nde tarım yapıldığının doğrudan kanıtıdır? A A) B) C) D) E) Yalnız ΙΙ Ι ve ΙV ΙΙ, ΙΙΙ ve ΙV Nurdan Gül KÖKTEN

İslamiyet’ten önce Türk sanatında, hayvanları ve bu hayvanların birbirleriyle mücadelelerini gösteren motifler ön planda

İslamiyet’ten önce Türk sanatında, hayvanları ve bu hayvanların birbirleriyle mücadelelerini gösteren motifler ön planda olmuştur. Bu motifler kemer tokası, kılıç, hançer kabzası, süs eşyası, koşum takımı gibi taşınabilir malzeme üzerine işlenmiştir. Eski Mısır’da aristokrat mezarlarının duvarlarına yiyecek, içecek, tohum ekimi, ekmek fırını, balık ve kuş avını gösteren resimler yapılmıştır. Bu iki durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Yeraltı zenginlikleri bol olan yörelerde sanatın erken geliştiğinin B) Sanatın, yerleşik yaşama geçtikten sonra başladığının C) Sanatın toplumların yaşam koşullarını yansıttığının D) El sanatlarının gelişmesinde ticaretin önemli bir rolü olduğunun E) Sanata verilen önemin toplumdan topluma değiştiğinin Nurdan Gül KÖKTEN

ALDIKLARI ipekli dokuma, çini, cam , kağıt, tahıl, giyim eşyası SATTIKLARI Canlı hayvan, deri,

ALDIKLARI ipekli dokuma, çini, cam , kağıt, tahıl, giyim eşyası SATTIKLARI Canlı hayvan, deri, kürk, hayvan ürünleri, At, kösele, konserve et Yukarıdaki Türklerinharitada yaşam tarzından İpek ve Kürk hareketle yollarının ticarette güzergahını İpek yolunun geçtiği yerlerde bugün hangi ülkeler çizerek aldıkları Orta ve. Asya'da sattıkları kurulan ürünlere Türk ilişkin devletlerinin yukarıdaki kimlerle bulunmaktadır söyleyiniz ticaret tabloyu yapabileceğini tamamlayınız. belirtiniz. Nurdan Gül KÖKTEN

ASYA HUN GÖKTÜRKLER BİZANS UYGURLAR SELÇUKLULAR KARAHANLILAR SASANİLER ÇİN GAZNELİLER İpek yolunun geçtiği yerlerdeki

ASYA HUN GÖKTÜRKLER BİZANS UYGURLAR SELÇUKLULAR KARAHANLILAR SASANİLER ÇİN GAZNELİLER İpek yolunun geçtiği yerlerdeki Devletleri söyleyiniz Nurdan Gül KÖKTEN

İpek Yolu'nun Asya güzergâhı Nurdan Gül KÖKTEN

İpek Yolu'nun Asya güzergâhı Nurdan Gül KÖKTEN

KÜRK YOLU sincap, sansar, tilki, samur, kunduz, vaşak vb. hayvan kürkleri … İPEK YOLU

KÜRK YOLU sincap, sansar, tilki, samur, kunduz, vaşak vb. hayvan kürkleri … İPEK YOLU BAHARAT YOLU Yukarıdaki haritada Türkleri ticaret yollarının Sizce Kürk yolunun ticarikullandığı malları neler olabilir isimlerini söyleyiniz Nurdan Gül KÖKTEN

ulaşır Kervansaray Avrupa’ya ulaşır Anadolu’ya Han konaklar taşır Tüccar başlar üretir İPEK YOLU taşınır

ulaşır Kervansaray Avrupa’ya ulaşır Anadolu’ya Han konaklar taşır Tüccar başlar üretir İPEK YOLU taşınır geliştirir N e d e n geliştirir etkiler Ticaret etkiler Medeniyet o l u r İpek Kumaş Maden Tek. Mal. yapar Çin’den etkiler Sosyal hayat etkiler Siyaset İpek yolu Kavram Haritasını Hep etkiler Savaş birlikte tamamlayalım Ekonomiyi Nurdan Gül KÖKTEN

Türkler bu yolu daima açık ve güvenlik altında tutmaya yönelik siyaset izlemişlerdir. Bizans ve

Türkler bu yolu daima açık ve güvenlik altında tutmaya yönelik siyaset izlemişlerdir. Bizans ve Çin gibi devletlerle anlaşmalar yapmışlardı. İpek yolu üzerinde pazarlar kurulmuştur Türkler ticareti geliştirmek için Ne gibi tedbirler almışlardır Nurdan Gül KÖKTEN

28 - Hunların İpek Yolu'nu Çinlilere kaptırmaları ekonomik yönden zayıflamalarına yol açtı. Hun imparatoru

28 - Hunların İpek Yolu'nu Çinlilere kaptırmaları ekonomik yönden zayıflamalarına yol açtı. Hun imparatoru Hohanyeh, Çin himayesine girmenin doğru olacağı fikrini savundu. Fakat Hun devlet meclisi bu görüşü utanç verici gördü. Sonunda bu tartışma devleti ikiye böldü. Aşağıdakilerin hangisi, bu ifadelerden çıkarılabilecek bir yargı değildir? A-İktisadi sıkıntılar ve görüş ayrılığı bölünmeye neden olmuştur B-Devlet Meclisi bağımsızlık fikrine bağlı kalmıştır C-Ülkenin geleceğini etkileyecek görüşler mecliste tartışılmıştır D-Bölünmeden sonra Hunların tamamı Çin egemenliğine girmiştir E-İpek yolu ticareti ekonomik gücü belirleyen temel etkendir Nurdan Gül KÖKTEN

Baharat ve İpeği Uzak Doğu'dan Avrupa'ya taşımada kullanılan yolların değişmesi, aşağıdaki devletlerden hangisinin ekonomi

Baharat ve İpeği Uzak Doğu'dan Avrupa'ya taşımada kullanılan yolların değişmesi, aşağıdaki devletlerden hangisinin ekonomi sini olumsuz yönde etkilemiştir? A) Osmanlı Devleti B) İhşitoğulları Devleti C) Büyük Selçuklu Devleti D) Altınordu Devleti E) Tulunoğulları Devleti Nurdan Gül KÖKTEN

İslamiyet'ten önceki Türk devletleri Türgişler'e kadar para yerine daha çok üzeri resmi damgalı ipek

İslamiyet'ten önceki Türk devletleri Türgişler'e kadar para yerine daha çok üzeri resmi damgalı ipek parçaları kullanmıştır. Türgişler döneminde ise para kullanmaya başlamışlardır.