Eesti keel 4 klassile Heli Pundonen 2011 LAUSE

  • Slides: 6
Download presentation
Eesti keel 4. klassile Heli Pundonen 2011 LAUSE. LIHTLAUSE. LIITLAUSE.

Eesti keel 4. klassile Heli Pundonen 2011 LAUSE. LIHTLAUSE. LIITLAUSE.

LAUSE TÄHED → SÕNAD → LAUSED → JUTUKE • Lause koosneb omavahel seotud •

LAUSE TÄHED → SÕNAD → LAUSED → JUTUKE • Lause koosneb omavahel seotud • • sõnadest. Lause annab edasi mõtet, teadmist või tunnet. Lausega võib kirjeldada mingit olukorda või tegevust. Lause algab suure algustähega. Lause lõpus on lauselõpumärk.

LIHTLAUSE Lihtlauses on üks öeldis. �Leia lausetest öeldised. Päike paistab eredalt. Lumi sulab. Ojakesed

LIHTLAUSE Lihtlauses on üks öeldis. �Leia lausetest öeldised. Päike paistab eredalt. Lumi sulab. Ojakesed voolavad vaikse vulinaga. Varblased säutsuvad lõbusalt. Kevad piilub aknast sisse.

LIITLAUSE �Liitlauses on mitu öeldist. �Liitlause koosneb kahest või enamast lihtlausest. �Lihtlaused ühendatakse omavahel:

LIITLAUSE �Liitlauses on mitu öeldist. �Liitlause koosneb kahest või enamast lihtlausest. �Lihtlaused ühendatakse omavahel: 1) komaga 2) sidesõnaga 3) komaga ja sidesõnaga

KOMA TULEB PANNA et sest aga kuid vaid siis ent �Jooni alla sidesõnad ja

KOMA TULEB PANNA et sest aga kuid vaid siis ent �Jooni alla sidesõnad ja pane komad! Vanal hallil ajal elas igas majas ahjualune. Teda kutsuti nii sest ta pesitses ahju all. Enamasti oli ta peidus kuid ilmus alati söögiaegadel kohale. Ahjualune ei oodanud et Talle toitu pakutakse vaid mangus seda ise. Kui kokk ahjualusele süüa pakkus siishaaras too ise kulbi ja sõi kogu leeme. Kokk sai küll karistada ent õppust ta sellest ei võtnud.

�Jooni alla sidesõnad ja pane komad. KOMA EI PANDA ja ning ega ehk või

�Jooni alla sidesõnad ja pane komad. KOMA EI PANDA ja ning ega ehk või Krae koon oli ligi maad ja ta nuuskis hoolega ringi. Ta jooksis mööda Muhvi jälgi ega pööranud ümbrusele mingit tähelepanu. Kingpool ja Sammalhabe vahtisid koera pingsa pilguga. Krae kiunatas sest kohkus ning jäi naelutatult paigale. Kingpool arvas et Muhvi jäljed lõppesid. Oli see nüüd nii või nägi koer midagi tavatut. Krae kiunatas veelkord kuid tagasi ei pöördunud. Ta seisis paigal ega liikunud sammukestki.