EESTI KEEL Heli Pundonen 2009 H SNA ALGUL

  • Slides: 8
Download presentation
EESTI KEEL Heli Pundonen 2009

EESTI KEEL Heli Pundonen 2009

H SÕNA ALGUL Eesti keeles hääldatakse h sõna algul vähekuuldavalt.

H SÕNA ALGUL Eesti keeles hääldatakse h sõna algul vähekuuldavalt.

H SÕNA ALGUL Nimeta, mis on pildil. n Moodusta antud sõnadega lauseid. n

H SÕNA ALGUL Nimeta, mis on pildil. n Moodusta antud sõnadega lauseid. n

HÄÄLDUSHARJUTUSI Loe valju häälega: aeglaselt, kiiresti. 2. Loe sosinal. 1. n n n Hall

HÄÄLDUSHARJUTUSI Loe valju häälega: aeglaselt, kiiresti. 2. Loe sosinal. 1. n n n Hall hunt hüppas hooga üle heki. Härra Huu habe oli härmas. Hanna harjutab hoolega heegeldamist. Hall hiir harjutab hüppeid. Unine hulgus härdalt ulgus. Hispaanias on hooti hoovihma hoogusid.

H-ga n n n n hais hallikas haru harv hõige hõng H-ta n n

H-ga n n n n hais hallikas haru harv hõige hõng H-ta n n n n ai ais allikas aru arv õige õng

SÕNASELETUSI n n n n hai kala hais – halb lõhn hall – udu,

SÕNASELETUSI n n n n hai kala hais – halb lõhn hall – udu, värvus hallikas - värvus haru – hargnemiskoht puul, pükstel harv – harva, mõnikord hõige hüüd hõng lõhn Moodusta lauseid. n n n n ai - valuhüüd ais – vankri osa all – millegi allikas – maapõuest väljuv vesi aru - mõistus arv - number õige - täpne õng – kalapüügivahend

HARJUTUS n Milliste sõnade algusesse kirjutad h ? terav õng, all iir, suur aug,

HARJUTUS n Milliste sõnade algusesse kirjutad h ? terav õng, all iir, suur aug, laua all, koer augub, undi ambad, ele ääl, õige vastus, irnuv obune, akkan õppima, külma veega allikas, aige laps, apu maitse, rohelised erned, alb lõhn, arukas tegu, all ani, ea algus, palju aega, uvitav raamat, unine amster.

KONTROLLI! n Milliste sõnade algusesse kirjutasid h ? terav õng, hall hiir, suur haug,

KONTROLLI! n Milliste sõnade algusesse kirjutasid h ? terav õng, hall hiir, suur haug, laua all, koer haugub, hundi hambad, hele hääl, õige vastus, hirnuv hobune, hakkan õppima, külma veega allikas, haige laps, hapu maitse, rohelised herned, halb lõhn, arukas tegu, hall hani, hea algus, palju aega, huvitav raamat, unine hamster.