Apo 3 Sakat adamn iyilemesi Apo 3 1

  • Slides: 14
Download presentation
Apo 3 – Sakat adamın iyileşmesi Apo 3: 1 “Petrus ve Yuhanna dua saatinde,

Apo 3 – Sakat adamın iyileşmesi Apo 3: 1 “Petrus ve Yuhanna dua saatinde, hani öğleden sonra saat üçte, Allahevine çıktılar. “ Gü z Sül el k ey ma n'ı ns ayv ap an ı ı

Apo 3 – Sakat adamın iyileşmesi Apo 3: 2 -5 “ 2 O vakıt

Apo 3 – Sakat adamın iyileşmesi Apo 3: 2 -5 “ 2 O vakıt kişiler bir adamı taşıdılar. O, doğuştan sakat idi. Allahevinin 'Güzel Kapı' denilen bir kapısı vardı. Adamı her gün onun önüne brakırdılar, Allahevine girenlerden dilencilik yapsın diye. 3 O ne vakıt gördü, nasıl Petrus ve Yuhanna Allahevine giriyorlar, başladı onlardan para dilensin. 4 O zaman Petrus, Yuhanna ile birlikte, gözlerini ona dikip dedi: "Bize bak!" 5 Adam da onlara dikkat çevirmeye başladı. Onlardan para bekledi. “ Pentikost Bayramı'nın anlamı İbranice: Hag Şavuot = Haftalar Bayram. Fısıh Bayramı'ndan sonra yedi kere yedi

Apo 3 – Sakat adamın iyileşmesi Apo 3: 6 -10 “ 6 Ama Petrus

Apo 3 – Sakat adamın iyileşmesi Apo 3: 6 -10 “ 6 Ama Petrus ona dedi: "Bende yok gümüş ve altın. Ama bende ne varsa, onu sana veriyorum: Nasıralı İsa Mesih adında - yürü!" 7 Ve Petrus adamı sağ elinden tutup ayağa kaldırmaya başladı. Dakkada adamın ayakları ve dizleri sapasağlam oldu. 8 Adam bir fırladı ayağa ve dimdik durdu. Ondan sonra yürümeye başladı. Oynaya fırlaya ve Allahı öve onlarla birlikte Allahevine girdi. 9 Bütün halk da onu gördü, nasıl yürürdü ve Allahı överdü. 10 Ve fark ettiler, o aynı adamdı, hani Allahevinin 'Güzel Kapısında' oturup dilenirdi. Ona ne oldu diye, şaş baş kaldılar, hayret içinde kaldılar. “ Pentikost Bayramı'nın anlamı İbranice: Hag Şavuot = Haftalar Bayram. Fısıh Bayramı'ndan sonra yedi kere yedi

Apo 3 – Sakat adamın iyileşmesi Apo 3: 11 -12 “ 11 Adam artık

Apo 3 – Sakat adamın iyileşmesi Apo 3: 11 -12 “ 11 Adam artık Petrus'la Yuhanna'nın arkasını brakmazdı. Bütün halk da şaşkınlık içinde onların yanına koştu, 'Süleyman'nın sayvanı' denilen bir yere toplandılar. 12 Petrus bunu görünce, sözü alıp halka şöyle konuştu: "İsrail adamları! Bu işe neden şaştınız? Ne için bize bakıp duruyorsunuz? Sanki bu adamı kendi kuvvetimizle, ya da kendi sevaplarımızla yürütürdük? “ Pentikost Bayramı'nın anlamı İbranice: Hag Şavuot = Haftalar Bayram. Fısıh Bayramı'ndan sonra yedi kere yedi

Apo 3 – Sakat adamın iyileşmesi Apo 3: 13 -15 “ 13 İbrahim'in, İshak'ın

Apo 3 – Sakat adamın iyileşmesi Apo 3: 13 -15 “ 13 İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un Allahı, dedelerimizin Allahı - O, kendi kulunu İsa'yı şanlandırdı. Siz onu teslim ettiniz, Pilatus'un önünde Ondan yüz çevirdiniz. Pilatus aslında karar vermişti, Onu serbest braksın. 14 Ama siz Kutsal ve Doğru olandan yüz çevirdiniz ve yalvardınız, bir katil size verilsin. 15 Siz gene, yaşamın efendisini öldürdünüz. Allah Onu ölülerden diriltirdi. Biz bu hakikata şahidiz. “ Pentikost Bayramı'nın anlamı İbranice: Hag Şavuot = Haftalar Bayram. Fısıh Bayramı'ndan sonra yedi kere yedi

Apo 3 – Sakat adamın iyileşmesi Apo 3: 16 “Bu adamı görüyorsunuz ve tanıyorsunuz.

Apo 3 – Sakat adamın iyileşmesi Apo 3: 16 “Bu adamı görüyorsunuz ve tanıyorsunuz. Onu sağlamlaştıran, İsa'nın adıdır, Onun adına iman etmektir. Evet, İsa'dan gelen bir iman onu hepinizin önünde sapasağlam yaptı. “ Pentikost Bayramı'nın anlamı İbranice: Hag Şavuot = Haftalar Bayram. Fısıh Bayramı'ndan sonra yedi kere yedi

Apo 3 – Sakat adamın iyileşmesi Apo 3: 17 -18 “ 17 Şimdi, kardeşlerim,

Apo 3 – Sakat adamın iyileşmesi Apo 3: 17 -18 “ 17 Şimdi, kardeşlerim, biliyorum siz cahillikten için öyle yaptınız, sizin güdücüleriniz de öyle. 18 Ama Allah önceden bütün peygamberlerin ağzından bildirmişti ki, Onun Mesihi çekeceydi. İşte, böylelikle Allah bu sözleri yerine getirdi. “ Pentikost Bayramı'nın anlamı İbranice: Hag Şavuot = Haftalar Bayram. Fısıh Bayramı'ndan sonra yedi kere yedi

Apo 3 – Sakat adamın iyileşmesi Apo 3: 19 -21 “ 19 Onun için

Apo 3 – Sakat adamın iyileşmesi Apo 3: 19 -21 “ 19 Onun için tövbe edin, yolunuzdan dönün, öyle ki, günahlarınız silinsin, ve Rab tarafından tazelemek zamanları gelsin. 20 Hem de, İsa'yı göndersin. Ona çoktan sizin için Mesih vazifesi verilmiştir. 21 Her şey lazım yeniden sıraya gelsin. Allah çak eski zamandan beri kutsal peygamberlerinin ağzından o vakıttan için konuşmuştu. Ve o vakıta kadar gök lazım İsa'yı tutsun. “ Pentikost Bayramı'nın anlamı İbranice: Hag Şavuot = Haftalar Bayram. Fısıh Bayramı'ndan sonra yedi kere yedi

Apo 3 – Sakat adamın iyileşmesi Apo 3: 22 -23 “ 22 Musa şöyle

Apo 3 – Sakat adamın iyileşmesi Apo 3: 22 -23 “ 22 Musa şöyle dedi: "Rab Allah senden için senin kardeşlerinden benim gibi bir peygamber kaldıracak. O size her ne söylerse, her meselede Ona kulak asacaksınız. 23 Ve öyle olacak ki, o peygambere kulak asmayan her kişi, halkın arasından kesilecek: '“ Pentikost Bayramı'nın anlamı İbranice: Hag Şavuot = Haftalar Bayram. Fısıh Bayramı'ndan sonra yedi kere yedi

Yasa 18 Muhammed için peygamberlik midir? Muhammed'in gelişi müjdelenmedi Kuran 7: 157 “yanlarındaki Tevrat

Yasa 18 Muhammed için peygamberlik midir? Muhammed'in gelişi müjdelenmedi Kuran 7: 157 “yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları. . . peygambere uyanlara yazacağız. ” - Muhammed sandı ki, Kutal Kitap'ta kendisinin gelişi önceden bildirilmişti. Muhammed hiç bir zaman İncil ya da EA'yı kendi gözleriyle görmedi, zaten İbranice yada Grekçe bilmezdi. Sadece Yahudilerin ve Hristiyanların masallarını dinledi. - tabii ki, öyle ayetler yok. Ama müslüman alimler öyle ayetleri bulmak zorundalar, yoksa Kuran yanlış çıkacak. Onun için en olmayacak ayetleri çıkariyorlar. - en çok Tevrat'tan Sayılar 16: 16 ve İncil'den Yuhanna 14 -16 bölümlerinde Tesellici hakkındaki ayetleri gösteriyorlar.

Yasa 18 Muhammed için peygamberlik midir? Muhammed'in gelişi müjdelenmedi Yasanın Tekrarı 18: 15 -20

Yasa 18 Muhammed için peygamberlik midir? Muhammed'in gelişi müjdelenmedi Yasanın Tekrarı 18: 15 -20 15 Tanrınız RAB size aranızdan, kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onu dinleyin. 16 Horev'de toplandığınız gün Tanrınız RAB'den şunu dilemiştiniz: 'Bir daha ne Tanrımız RAB'bin sesini duyalım, ne de o büyük ateşi görelim, yoksa ölürüz. 17 RAB bana, 'Söyledikleri doğrudur dedi. 18 'Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek. 19 Adıma konuşan peygamberin ilettiği sözleri dinlemeyeni ben cezalandıracağım. 20 Ancak, kendisine buyurmadığım bir sözü benim adıma söylemeye kalkışan ya da başka ilahlar adına konuşan peygamber öldürülecektir.

Yasa 18 Muhammed için peygamberlik midir? Muhammed'in gelişi müjdelenmedi Müslümanlar burada Musa, İsa ve

Yasa 18 Muhammed için peygamberlik midir? Muhammed'in gelişi müjdelenmedi Müslümanlar burada Musa, İsa ve Muhammed'i karşılaştırıyorlar. Musa ve Muhammed'in birbirlerine benzediklerini göstermeye çalışıyorlar: MUSA MUHAMMED İSA Normal doğdu Bakireden doğdu Evli di, çocukları vardı Evli idi, çocukları vardı Evlli değildi Savaşlar yaptı Savaşmadı Kanun getirdi Kanun getirmedi Memleketinden göç etti Hep memleketinde kaldı Eceleyle öldü Erken öldü

Yasa 18 Muhammed için peygamberlik midir? Musa ile İsa arasında üç önemli benzerlik: “O

Yasa 18 Muhammed için peygamberlik midir? Musa ile İsa arasında üç önemli benzerlik: “O günden bu yana İsrail'de Musa gibi - RAB'bin yüze görüştüğü bir peygamber çıkmadı. . . - Musa İsraillilerin gözleri önünde güçlü, büyük ve ürkütücü işler yapmamıştı. ” (Yasa 34: 10 -12) 2. ikisi Allahla görüştüler MUSA İSA 1. ikisi Yahudi idi MUSA İSA MUHAMMED 3. ikisi mucize işlediler MUSA İSA

Apo 3 – Sakat adamın iyileşmesi Apo 3: 24 -26 “ 24 Ve aynı

Apo 3 – Sakat adamın iyileşmesi Apo 3: 24 -26 “ 24 Ve aynı onun gibi konuşmuş olan bütün peygamberler, Samuel ve ondan sonrakilerden bu yana, hepsi bu günleri bildirdiler. 25 Peygamberlerin evlatları sizsiniz, Allahın yaptığı anlaşmanın evlatları sizsiniz. Allah o anlaşmayı sizin dedelerinizle yaptıydı ve İbrahim'e şöyle konuştu: "Senin torununla yeryüzündeki bütün cinsler mubareklenecek. ' 26 Allah, kendi kulunu en birinci sizden için diriltirdi. Onu yolladı hepinizi teker eğri yollarınızdan döndürsün, ve böylelikle sizi bereketlesin. "“ Pentikost Bayramı'nın anlamı İbranice: Hag Şavuot = Haftalar Bayram. Fısıh Bayramı'ndan sonra yedi kere yedi