Ankara niversitesi Nallhan Meslek Yksekokulu oklu Ortam Aralar

  • Slides: 9
Download presentation
Ankara Üniversitesi Nallıhan Meslek Yüksekokulu Çoklu Ortam Araçları NBP 105 WEB TASARIM TEMELLERI ÖĞR.

Ankara Üniversitesi Nallıhan Meslek Yüksekokulu Çoklu Ortam Araçları NBP 105 WEB TASARIM TEMELLERI ÖĞR. GÖR. DR. UFUK TANYERI

Çoklu Ortam Araçları [1] <object width="400" height="50" data="bookmark. swf"></object> <object width="100%" height="500 px" data="snippet.

Çoklu Ortam Araçları [1] <object width="400" height="50" data="bookmark. swf"></object> <object width="100%" height="500 px" data="snippet. html"></object> <object data="audi. jpeg"></object>

Çoklu Ortam Araçları [1] <embed width="400" height="50" src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20415%20289%22%3E%3C/svg%3E' data-src="bookmark. swf"> <embed width="100%" height="500 px" src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20415%20289%22%3E%3C/svg%3E' data-src="snippet.

Çoklu Ortam Araçları [1] <embed width="400" height="50" src="bookmark. swf"> <embed width="100%" height="500 px" src="snippet. html"> <embed src="audi. jpeg">

Çoklu Ortam Araçları [2] <iframe width="420" height="315" src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20415%20289%22%3E%3C/svg%3E' data-src="https: //www. youtube. com/watch ? v=amd. YV

Çoklu Ortam Araçları [2] <iframe width="420" height="315" src="https: //www. youtube. com/watch ? v=amd. YV 9 r. ISH 0"> </iframe> https: //www. youtube. com/watch? v=amd. YV 9 r. ISH 0 (erişim tarihi: 15/11/2017)

Çoklu Ortam Araçları [2] src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20415%20289%22%3E%3C/svg%3E' data-src="https: //www. youtube. com/embed/XGSy 3_Czz 8 k? autoplay=1 Değer 0

Çoklu Ortam Araçları [2] src="https: //www. youtube. com/embed/XGSy 3_Czz 8 k? autoplay=1 Değer 0 (varsayılan): Müzikçalar yüklendiğinde video otomatik olarak çalınmaz. Değer 1: Müzikçalar yüklendiğinde video otomatik olarak çalar.

Çoklu Ortam Araçları [2] src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20415%20289%22%3E%3C/svg%3E' data-src=https: //www. youtube. com/embed/XGSy 3_Czz 8 k? playlist=XGSy 3_Czz 8

Çoklu Ortam Araçları [2] src=https: //www. youtube. com/embed/XGSy 3_Czz 8 k? playlist=XGSy 3_Czz 8 k&loop =1 Değer 0 (varsayılan): Video yalnızca bir kez oynatılır. Değer 1: Video döngü (sonsuza kadar) olacaktır.

Çoklu Ortam Araçları [2] src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20415%20289%22%3E%3C/svg%3E' data-src=https: //www. youtube. com/embed/XGSy 3_Czz 8 k? controls=0 Value 0:

Çoklu Ortam Araçları [2] src=https: //www. youtube. com/embed/XGSy 3_Czz 8 k? controls=0 Value 0: Player controls does not display. Value 1 (default): Player controls display.

Çoklu Ortam Araçları [2] <object width="420" height="315" data="https: //www. youtube. com/embed/XGSy 3_Czz 8 k">

Çoklu Ortam Araçları [2] <object width="420" height="315" data="https: //www. youtube. com/embed/XGSy 3_Czz 8 k"> </object> <embed width="420" height="315" src="https: //www. youtube. com/embed/XGSy 3_Czz 8 k"> Not: You. Tube <object> ve <embed>, Ocak 2015'ten itibaren kullanımdan çıkarılmıştır. Bunun yerine videolarınızı <iframe> kullanmak üzere taşımalısınız.

Kaynaklar [1] HTML 5 Tutorial. (n. d. ). Erişim Tarihi 15 Kasım 2017, https:

Kaynaklar [1] HTML 5 Tutorial. (n. d. ). Erişim Tarihi 15 Kasım 2017, https: //www. w 3 schools. com/html_object. asp [2] HTML 5 Tutorial. (n. d. ). Erişim Tarihi 15 Kasım 2017, https: //www. w 3 schools. com/html_youtube. asp