Zlatanreklam kar Volvo frsljning med 50 procent Reklam

  • Slides: 4
Download presentation
Zlatan-reklam ökar Volvo -försäljning med 50 procent Reklam. Volvo Cars ökade försäljningen med 4,

Zlatan-reklam ökar Volvo -försäljning med 50 procent Reklam. Volvo Cars ökade försäljningen med 4, 6 procent till 29 948 bilar under februari – i Sverige ökade man med 8, 6 procent. Volvo uppger att Zlatan Ibrahimovic-kampanjen ”Made By Sweden” har lett till en 50 -procentig ökning av XCmodeller. Videon: https: //youtu. be/cbvdz. Q 7 u. VPc

Volvo Personvagnar är på väg mot ännu ett år av global tillväxt, och februari

Volvo Personvagnar är på väg mot ännu ett år av global tillväxt, och februari stod för den åttonde månaden i rad med ökad försäljning, säger Alain Visser, marknadschef på Volvo Cars i ett uttalande. Nyhetsbyrån Six rapporterar att försäljningen i Kina steg med 12 procent till 4 433 bilar, medan USAmarknaden minskade med 18 procent till 3 991 bilar. Västeuropa steg med 5, 6 procent till 10 906 bilar. Källan: http: //www. resume. se/nyheter/artiklar/2014/03/03/zlatan-reklam-okar -volvo-forsaljning-med-50 -procent/ [20. 03. 2014] Den svenska marknaden steg med 8, 6 procent till 4 148 bilar. Här bidrog ”Made By Sweden”kampanjen med Zlatan Ibrahimovic starkt till ökningen, enligt Volvo. Fordonstillverkaren hävdar att man har sett en 50 -procentig försäljningsökning av XC-modeller sedan reklamfilmerna började sändas.

Ordlista öka v [-ar, -ade, -at] enentyä, enetä, karttua, kartuttaa, kasvaa (lisääntyä), kasvattaa, korottaa,

Ordlista öka v [-ar, -ade, -at] enentyä, enetä, karttua, kartuttaa, kasvaa (lisääntyä), kasvattaa, korottaa, koventua, koveta, lisätä (enentää), lisääntyä (enentyä) försäljning s [-en, -arna] kaupittelu, myyminen, myyntityö uppge v [-r, uppgav, uppgett/uppgivit] ilmaista (ilmoittaa), ilmoittaa (antaa tiedoksi), luopua leda 2 v [-er, -de, lett] + till johtaa (jhnk), viedä (jhnk) ökning s [-en, -arna] kartuttaminen, kasvattaminen (laajentaminen, lisääminen), kasvu, korottaminen, lisäys, lisääntyminen, nousu vara på väg [är, varit] olla matkalla, olla tulossa kuv, olla aikeissa tillväxt s [-en, -, -] kasvaminen, kasvu (kasvaminen), lisäkasvu, lisääntyminen, pituuskasvu stå för [-r, stod, stått] 1 vastata (olla vastuussa) 2 edustaa 3 tarkoittaa uttalande s [-t, -na] ilmaisu, lausahdus, lausuma, lausunto, väite (lausuma) stiga v [-er, steg, stigit] nousta, kohota, kasvaa, lisääntyä medan konj kun taas (sitävastoin), sillä aikaa kun, taas (kun taas) marknad s [-en, -erna] tal markkinat (mon) minska v [-ar, -ade, -at] alentaa (vähentää), alentua (vähetä), heikentyä (vähentyä), huveta (vähetä), pienentyä, pienentää (vähentää), pienetä, supistaa, supistua kuv, vähentyä, vähentää, vähetä bidra v [-r, bidrog, bidragit] auttaa (myötävaikuttaa), avustaa (tehdä osuutensa), avustaa (tukea), edesauttaa, myötävaikuttaa, palvella (auttaa, edistää), tukea (tukea rahallisesti), vaikuttaa hävda v [-ar, -ade, -at] korostaa, puolustaa, väittää (esittää väitteenään)

Ökad försäljning av Volvo bilar Försäljningsökning m o a t Berät t e m

Ökad försäljning av Volvo bilar Försäljningsökning m o a t Berät t e m m diagra ! r a p t t till di 12 10 8 6 4 2 0 Kina Sverige Försäljningsökning Västeuropa