Zempisn objevy v 17 a 18 stolet Autor

  • Slides: 16
Download presentation
Zeměpisné objevy v 17. a 18. století Autor: Lenka Mulačová Vytvořeno v rámci v

Zeměpisné objevy v 17. a 18. století Autor: Lenka Mulačová Vytvořeno v rámci v projektu „EU peníze školám“ OP VK oblast podpory 1. 4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Nizozemská Východoindická společnost (poč. 17. stol. )

Nizozemská Východoindická společnost (poč. 17. stol. )

Holanďané – založení Kapského města (město v JAR)

Holanďané – založení Kapského města (město v JAR)

Holanďané – založení New Amsterodam (S Am. )

Holanďané – založení New Amsterodam (S Am. )

Plán Kapského města

Plán Kapského města

Britská Východoindická společnost (1600 – 1858)

Britská Východoindická společnost (1600 – 1858)

Založení Kapského města – Riebeeck (zásobovací stanice pro holand. lodě)

Založení Kapského města – Riebeeck (zásobovací stanice pro holand. lodě)

loď Mayflower s anglickými poutníky

loď Mayflower s anglickými poutníky

Anglický mořeplavec James Cook

Anglický mořeplavec James Cook

Plavby Cooka – 1. červeně, 2. zeleně, 3. modře

Plavby Cooka – 1. červeně, 2. zeleně, 3. modře

Cook vyplouvá

Cook vyplouvá

 17. -18. stol – konkurence šp. a portug. mořeplavci - Angličané, Holanďané, Francouzi

17. -18. stol – konkurence šp. a portug. mořeplavci - Angličané, Holanďané, Francouzi = obchod a touha po zisku Holanďané – vznik Východoindické spol. – ovládnutí obchodu od Mysu Dobré naděje (J Afr. ) po Magalhaensův průliv (J Am. ) 1652 – založení Kapského města (JAR) Založení osady New Amsterodam (S AM. ) – po ovládnutí Angličany přejmenován na New York Angličané – Východoindická spol. (od 1600) Londýnská spol. – zaměření na severoam. kontinent

 Angl. mořeplavec Cook – objev východ. pobřeží Austrálie, Hawaje Francouzi – průnik na

Angl. mořeplavec Cook – objev východ. pobřeží Austrálie, Hawaje Francouzi – průnik na území Kanady (zásobárna kožešin), založení Louisiany

Prameny Dostupné z www: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: VOC. s Vg http: //cs. wikipedia.

Prameny Dostupné z www: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: VOC. s Vg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Charle s_Bell__Jan_van_Riebeeck_se_aankoms_aan_die _Kaap. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Situati onsplan_von_Kapstadt. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Gezic ht. Op. Nieuw. Amsterdam. jpg

 http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Britis h_East_India_Company_flag. svg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Mayfl ower.

http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Britis h_East_India_Company_flag. svg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Mayfl ower. Harbor. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Capt ainjamescookportrait. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Prvn%C 3%A D_plavba_Jamese_Cooka http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Ende avour, _Thomas_Luny_1768. jpg

Literatura: Augusta, Pavel, Honzák, František, Pečenka, Marek. Dějiny novověku. I. díl. 2. vyd. Úvaly

Literatura: Augusta, Pavel, Honzák, František, Pečenka, Marek. Dějiny novověku. I. díl. 2. vyd. Úvaly : ALBRA, 2003. ISBN 8086490823. s. 34 -35.