Romnsk sloh as 11 13 stolet mstn zempisn

  • Slides: 9
Download presentation

Románský sloh Čas: 11. – 13. století (místní- zeměpisné rozdíly)

Románský sloh Čas: 11. – 13. století (místní- zeměpisné rozdíly)

Architektura Co můžeme říci o stavbách na obrázku? Co mají společného? Čím se liší

Architektura Co můžeme říci o stavbách na obrázku? Co mají společného? Čím se liší od dnešních staveb? K čemu mohly sloužit?

Pojmy • Nelomený oblouk • Valená klenba

Pojmy • Nelomený oblouk • Valená klenba

Pojmy • Portál • Rotunda - kruhový půdorys, - apsidy

Pojmy • Portál • Rotunda - kruhový půdorys, - apsidy

Pojmy • Bazilika • V architektuře se bazilika používá pro kostely, které mají více

Pojmy • Bazilika • V architektuře se bazilika používá pro kostely, které mají více lodí, kde hlavní loď je vyšší než boční a která má vlastní okna (nad střechami bočních lodí).

Pojmy • Hrad 1/ K čemu lidé stavěli hrady? 2/ Jaký byl nejčastější kus

Pojmy • Hrad 1/ K čemu lidé stavěli hrady? 2/ Jaký byl nejčastější kus nábytku v románském hradě? Malířství Freska- malba do vlhké omítky Miniatury- malby v knihách

Použité zdroje • • Soubor: Rotunda. Rip. jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia

Použité zdroje • • Soubor: Rotunda. Rip. jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011 -11 -21]. Dostupné z WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Rotunda. Rip. jpg Soubor: Cheb hrad 4. jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011 -11 -21]. Dostupné z WWW: <http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Cheb_hrad_4. jpg>. Soubor: Jerpoint Abbey E 1997 08 28. jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011 -11 -21]. Dostupné z WWW: <http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Jerpoint_Abbey_E_1997_08_28. jpg>. Soubor: Rundb%C 3%A 5 ge. png. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011 -11 -21]. Dostupné z WWW: <http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Rundb%C 3%A 5 ge. png>. Soubor: Barrel vault-scheme. jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011 -11 -21]. Dostupné z WWW: <http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Barrel_vault-scheme. jpg>. Soubor: Romansky sloh. jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011 -11 -21]. Dostupné z WWW: <http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Romansky_sloh. jpg>. Soubor: J%C 3%A 1 k f%C 5%91 kapu 2. jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011 -11 -21]. Dostupné z WWW: <http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: J%C 3%A 1 k_f%C 5%91 kapu 2. jpg>. Soubor: Bazilika Svat%C 3%A 9 ho Ji%C 5%99%C 3%AD. jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011 -11 -21]. Dostupné z WWW: <http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Bazilika_Svat%C 3%A 9 ho_Ji%C 5%99%C 3%AD. jpg>.

 • • • Soubor: %C 5%98%C 3%ADp, rotunda svat%C 3%A 9 ho Ji%C

• • • Soubor: %C 5%98%C 3%ADp, rotunda svat%C 3%A 9 ho Ji%C 5%99%C 3%AD. jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011 -11 -21]. Dostupné z WWW: <http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: %C 5%98%C 3%ADp, _rotunda_svat%C 3%A 9 ho_Ji%C 5%99%C 3%AD. jpg>. Soubor: BAZILIKA. png. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011 -11 -21]. Dostupné z WWW: <http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: BAZILIKA. png>. Soubor: Kodex vy%C 5%A 1 ehradsk%C 3%BD 1. jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011 -11 -21]. Dostupné z WWW: <http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Kodex_vy%C 5%A 1 ehradsk%C 3%BD 1. jpg>.