Welkom ouders Oh l l Wat is dat

  • Slides: 17
Download presentation
Welkom ouders! Oh là là ! – Wat is dat? • Wat is taalinitiatie

Welkom ouders! Oh là là ! – Wat is dat? • Wat is taalinitiatie en wat zijn de specifieke doelen? • Hoe gaan we concreet te werk om die doelen te bereiken? 1

Wat is taalinitiatie? - Wat zijn de doelen van taalinitiatie? Waarom het muzische? Wat

Wat is taalinitiatie? - Wat zijn de doelen van taalinitiatie? Waarom het muzische? Wat is taalinitiatie niet? Hoe veilig voelt je kind zich? 2

Wat is taalinitiatie? - initiatie = inwijden gaat aan het formele taalleren vooraf explorerend

Wat is taalinitiatie? - initiatie = inwijden gaat aan het formele taalleren vooraf explorerend leren de vreemde taal komt er toevallig bij vanaf derde kleuterklas tot leerjaar 4 3

Wat zijn de doelen van taalinitiatie? • Oh là là … Frans is leuk

Wat zijn de doelen van taalinitiatie? • Oh là là … Frans is leuk … tof! De motivatie van elk kind vergroten • Oh là là … ik kan het … het lukt me echt! Het zelfvertrouwen van elk kind verstevigen. • Oh là là … als ik zoek … vind ik! Het taaldenken van elk kind activeren en aanscherpen. • Oh là là … zo is het mooi … zo is het juist! Een attitude van correctheid meegeven aan elk kind. 4

Meerwaarde voor elk kind Lj 5 Lj 6 het is juist ik zoek en

Meerwaarde voor elk kind Lj 5 Lj 6 het is juist ik zoek en vind ik kan het ik heb zin in Frans 5

Meerwaarde voor elk kind - Alle kinderen bezitten vaardigheden en attitudes die het aanleren

Meerwaarde voor elk kind - Alle kinderen bezitten vaardigheden en attitudes die het aanleren van een taal vanaf leerjaar 5 gemakkelijker maakt. - Alle kinderen bezitten al een basis van woorden, structuren en omgangsvormen die het aanleren van een taal vanaf leerjaar 5 gemakkelijker maakt. - Alle kinderen verwerven op vroegere leeftijd al een goede uitspraak door de vele liedjes. De drempel is niet meer zo hoog! 6

Waarom het muzische? De sterktes van het muzische 1. welbevinden 2. betrokkenheid 3. rijke

Waarom het muzische? De sterktes van het muzische 1. welbevinden 2. betrokkenheid 3. rijke communicatie 4. consolidatie 7

Wat is taalinitiatie niet? 1. 2. 3. 4. 5. woordenschatdril grammaticaonderricht leerplandoelen bereiken evaluatie

Wat is taalinitiatie niet? 1. 2. 3. 4. 5. woordenschatdril grammaticaonderricht leerplandoelen bereiken evaluatie / toetsen ‘extra’ lessen 8

Je kind voelt zich veilig want. . . - er zijn toffe Franse liedjes

Je kind voelt zich veilig want. . . - er zijn toffe Franse liedjes er is een verhaal in het Nederlands er zijn mooie prenten bij elk verhaal er zijn doelwoordenkaarten met de illustraties van de doelwoorden er zijn muzische activiteiten er zijn gezelschapsspelen er zijn cd-romactiviteiten 9

Structuur van Oh là là ! Stap 1 Stap 2 Stap 3 sfeer opbouwen

Structuur van Oh là là ! Stap 1 Stap 2 Stap 3 sfeer opbouwen + verhaal lied aanleren muzische activiteiten - beeld muziek drama bewegen cd-romactiviteiten 10

11

11

Het liedje -> doelwoorden die in dit thema aan bod komen: une ferme une

Het liedje -> doelwoorden die in dit thema aan bod komen: une ferme une vache une chèvre une poule la musique les animaux un un âne cheval cochon coq canard chat mouton une une contrebasse clarinette trompette batterie un un un piano accordéon violon saxophone instrument trombone 12

De cd-rom 13

De cd-rom 13

De leerkracht en Cloclo: een sterk team De leerkracht • de leerkracht kent de

De leerkracht en Cloclo: een sterk team De leerkracht • de leerkracht kent de leerlingen • met de leerkracht kan het op elk tijdstip (korte, veelvuldige voorkomende momenten van consolidatie zijn beter dan 1 lang apart moment) 14

De leerkracht en Cloclo: een sterk team Rol van de pop Cloclo • drempelverlagend

De leerkracht en Cloclo: een sterk team Rol van de pop Cloclo • drempelverlagend • motiverend • vriend 15

Thema’s derde leerjaar ‘Les rêves fantastiques’ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Un,

Thema’s derde leerjaar ‘Les rêves fantastiques’ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Un, deux, trois, c'est parti! Tamtam et Tomtom Les belles demoiselles Le saté de fruits La ferme musicale Le dragon Olivier Vive les vacances 16

Materialen In de klaskoffer: 1. de pop Cloclo 2. de prenten met de verhalen

Materialen In de klaskoffer: 1. de pop Cloclo 2. de prenten met de verhalen 3. de doelwoordenkaarten 4. de cd met de liedjes: gezongen en karaoke 5. de cd-rom 6. het gezelschapsspel 7. de memorykaartjes 8. de handleiding Daarnaast: 1. speelleerschriftje 2. extra cd-rom 3. extra cd met de liedjes voor thuis 17